Žádost o vystavení potvrzení o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin

Hlavní informace o službě

Po ukončení oznámeného sběru z uznaného zdroje reprodukčního materiálu požádáte pověřenou osobu Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) o vystavení potvrzení o původu na sebraný reprodukční materiál.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste provedli oznámený sběr reprodukčního materiálu.

Výstup služby

Potvrzení o původu

Benefit služby

Reprodukční materiál opatřený potvrzením o původu můžete dál uvádět do oběhu jak v rámci ČR, tak EU. Doložení potvrzení o původu může být podmínkou v některých případech čerpání finančních prostředků z dotačních titulů.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Po ukončení oznámeného sběru reprodukčního materiálu. ŽÁDOST MUSÍTE PODAT DO 21 DNŮ OD UKONČENÍ SBĚRU!

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Žádost o vystavení potvrzení o původu dostupnou na webových stránkách Ministerstva zemědělství nebo přímo prostřednictvím portálu ERMA2.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Vyplněnou žádost opatřenou elektronickým podpisem můžete podat prostřednictvím emailu na místně příslušné pobočce ÚHÚL (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů), nebo datovou schránkou ID n5v4bry. 

Podat žádost o vydání potvrzení můžete také online prostřednictvím portálu ERMA2.

Transakční portál

ePodání

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Žádost o vystavení potvrzení o původu dostupnou na webových stránkách Ministerstva zemědělství.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Vyplněnou žádost zašlete nebo osobně podejte na adresu Vám místně příslušné pobočky ÚHÚL (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů).

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
Nové Město
11000 Praha 1
Datová schránka: yphaax8
E-mail: info@mze.cz
Web: www.eagri.cz

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Časté dotazy

Musím požádat o vystavení potvrzení o původu?

NE. Pokud však nebude mít reprodukční materiál potvrzení o původu,  nelze ho zpravidla uvádět do oběhu pro lesnické účely. A nemůžete čerpat finanční podporu, u které je doložení potvrzení o původu uvedeno jako podmínka poskytnutí dotace. Potvrzení o původu je požadováno jako doklad o identitě reprodukčního materiálu při obchodu v rámci EU.

Jednací jazyk

čeština/angličtina

Poslední kontrola k 28.07.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Proč je nutné mít při sběru semen či rostlinných řízků potvrzení o původu?

Máte v úmyslu sbírat semena, odebírat části rostlin či „sadební materiál“ z přirozeného zmlazení, nebo jinak pracujete s reprodukčním materiálem a oznámili jste to Ústavu pro hospodářskou úpravu lesu (ÚHÚL)?

Po ukončení sběru je nutné požádat pověřenou osobu na ÚHÚL o potvrzení o původu pro reprodukční materiál.

Žádost o vystavení potvrzení o původu je dostupná na webových stránkách Ministerstva zemědělství nebo na portálu ERMA2.

Reprodukčním materiálem se rozumějí šišky, semena a plody, případně části rostlin (řízky, rouby, očka, hříženci, pruty, či explantáty) a také rostliny získané ze semenného materiálu.

Problematiku reprodukčního materiálu lesních dřevin v ČR upravujÍ zákon č. 149/2003 Sb. a vyhláška č. 29/2004 Sb.

Pouze reprodukční materiál opatřený potvrzením o jeho původu můžete dále uvádět do oběhu, a to v České republice I po celé Evropské unii. Žádost musíte podat do tří týdnů od ukončení sběru

Další informace sdělí zájemcům přímo na Ministerstvu zemědělství ČR, které je za službu zodpovědné jako orgán veřejné moci.