Hlavní informace o službě

Stanovený dobývací prostor je možno zrušit. Zrušení povoluje příslušný obvodní báňský úřad rozhodnutím. Správní řízení o zrušení dobývacího prostoru lze zahájit z moci úřední.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste držitelem dobývacího prostoru a existuje veřejný zájem na zrušení tohoto dobývacího prostoru.

Výstup služby

Rozhodnutí o zrušení dobývacího prostoru

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Pro komunikaci s obvodním báňským úřadem je nezbytné mít připraveny příslušné komunikační kanály a naskenované dokumenty týkající se daného záměru. 

Kde a jak službu řešit elektronicky

Po zahájení řízení ze strany obvodního báňského úřadu je možno komunikovat s tímto úřadem také elektronicky (e-mail, datová zpráva). 

Rozhodnutí může obvodní báňský úřad vypravit elektronicky.

Elektronické kontakty na podatelny obvodních báňských úřadů.

Kontakty na obvodní báňské úřady naleznete na stránkách Státní báňské správy.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Pro jednání s obvodním báňským úřadem je třeba disponovat příslušnými dokumenty.  

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Službu je možno řešit osobní komunikací s příslušným obvodním báňským úřadem (sídlo úřadu, podatelna, protokol), popř. adresovat poštovní zásilky na tento úřad.

Kontakty na obvodní báňské úřady naleznete na stránkách Státní báňské správy.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk.

Poslední kontrola k 30.11.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Také o změně lokality, kde těžíte, může rozhodnout stát

Také těžaři, kteří chtějí ukončit těžbu (zrušení dobývacího prostoru), aby se dalo místo využít k jiným účelům, se musejí obrátit na Český báňský úřad, který příslušný krok povoluje.

Zrušení nebo změnu dobývacího prostoru ale může prosadit stát, který rozhoduje „z moci úřední“. Při rušení nebo změně pak musejí těžaři poskytnout součinnost a příslušné dokumenty. Zrušení pak povolí místně příslušný obvodní báňský úřad.

Příslušný formulář ke zrušení (stanovení / změně) dobývacího prostoru včetně informací o tom, jak se vyhnout chybám při jeho vyplňování je k dispozici na stránkách Státní báňské správy ČR. 

Problematiku těžby včetně jejího ukončení řeší zákon č. 44/1998 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)

Co vše potřebujete, pokud chcete danou službu řešit elektronicky? Příslušné dokumenty můžete poslat i poštou na adresu: Český báňský úřad, Kozí 4, Praha 1, nebo se můžete na úřadu zastavit osobně. 

V případě nejasností se obraťte přímo na Český báňský úřad, kde vám poskytnou další informace.

Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz