Vyhláška 417/2016 Sb., o některých způsobech označování potravin

Hlavní informace

Typ legislativy

Vnitrostátní pravidla použitelná obecně, nikoli pouze pro konkrétní výrobek

Typ výrobku

Potraviny

Znění zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-417

Rozsah působnosti

vyhláška upravuje požadavky na označování potravin

Základní povinnosti

Provozovatel potravinářského podniku je povinen dodržovat požadavky stanovené předpisem v oblasti jakosti potravin, technologií, hygieny, označování, uvádění na trh apod.

Povolení při uvedení na trh

Ne

Orgán vykonávající dohled

Krajské hygienické stanice, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Státní veterinární správa,
Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo obrany a ozbrojených sil, Ministerstvo vnitra

Související legislativa

Pravidelné novinky e-mailem