Vyhláška 417/2016 Sb., o některých způsobech označování potravin

Hlavní informace

Typ legislativy

Vnitrostátní pravidla použitelná obecně, nikoli pouze pro konkrétní výrobek

Typ výrobku

Potraviny

Znění zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-417

Rozsah působnosti

vyhláška upravuje požadavky na označování potravin

Základní povinnosti

Provozovatel potravinářského podniku je povinen dodržovat požadavky stanovené předpisem v oblasti jakosti potravin, technologií, hygieny, označování, uvádění na trh apod.

Povolení při uvedení na trh

Ne

Orgán vykonávající dohled

Krajské hygienické stanice, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Státní veterinární správa, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo obrany a ozbrojených sil, Ministerstvo vnitra

Související legislativa

Vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba