Vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování

Hlavní informace

Typ legislativy

Vnitrostátní technická pravidla a vnitrostátní správní postupy použitelné na daný výrobek nebo na výrobek daného typu

Typ výrobku

Zpracované ovoce a zpracovaná zelenina, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich

Znění zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/hledani?text=157%2F2003

Rozsah působnosti

Vyhláška upravuje požadavky na zpracované ovoce a zpracovaná zelenina, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich

Základní povinnosti

Provozovatel potravinářského podniku je povinen dodržovat požadavky stanovené předpisem v oblasti jakosti potravin, technologií, hygieny, označování, uvádění na trh apod.

Povolení při uvedení na trh

Ne

Orgán vykonávající dohled

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Související legislativa

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

Vyhláška 417/2016 Sb., o některých způsobech označování potravin

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba