Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

Hlavní informace

Typ legislativy

Vnitrostátní pravidla použitelná obecně, nikoli pouze pro konkrétní výrobek

Typ výrobku

Potraviny, zemědělské výrobky, tabákové výrobky

Znění zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-110

Rozsah působnosti

zákon upravuje požadavky na potraviny, zemědělské a tabákové výrobky

Základní povinnosti

Provozovatel potravinářského podniku je povinen dodržovat požadavky stanovené předpisem v oblasti jakosti potravin, technologií, hygieny, označování, uvádění na trh apod.

Povolení při uvedení na trh

Ne

Orgán vykonávající dohled

Krajské hygienické stanice, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Státní veterinární správa,
Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo obrany a ozbrojených sil, Ministerstvo vnitra

Související legislativa

Pravidelné novinky e-mailem