Vyhláška č. 363/2003 Sb., kterou se provádí puncovní zákon

Hlavní informace

Typ legislativy

Vnitrostátní technická pravidla a vnitrostátní správní postupy použitelné na daný výrobek nebo na výrobek daného typu

Typ výrobku

Výrobky z drahých kovů

Znění zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-363

Rozsah působnosti

Vyhláška upravuje vyobrazení puncovních značek a znamének "METAL", rozlišení puncovních značek, ryzosti pájek a složení klenotnických slitin, podrobnosti puncovní kontroly

Základní povinnosti

Povinnosti týkající se - dodržování předepsané ryzosti pájek k pájení zlatého, stříbrného, nebo platinového zboží - předepsaného složení klenotnických slitin

Povolení při uvedení na trh

Ano

Orgán vydávající povolení

Puncovní úřad, Kozí 4, 110 00 Praha 1

Orgán vykonávající dohled

Puncovní úřad Ministerstvo průmyslu a obchodu

Související legislativa

Vyhláška č. 53/1993 Sb., kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení

Zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů

Zákon č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republliky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba