Zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů

Hlavní informace

Typ legislativy

Vnitrostátní pravidla použitelná obecně, nikoli pouze pro konkrétní výrobek

Typ výrobku

Drahé kovy

Znění zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-539

Rozsah působnosti

Zákon upravuje puncovnictví a zkoušení drahých kovů, práva a povinnosti právnických a fyzických osob, které vyrábějí, prodávají nebo jinak uvádějí na trh výrobky z drahých kovů

Základní povinnosti

Povinnosti týkající se: - Registrovat svojí obchodní činnost s drahými kovy u PÚ a všechny provozovny vč. elektronických. - V případě výroby zboží z DK či dovozu ze zahraničí požádat o přidělení identifikační značky. - předkládat zboží ke kontrole v předepsaném stavu (kompletní, vyčištěné, aby je bylo možné zkoušet, označit, v povolené kombinaci, apod.) - Vést evidenci o hmotnosti a ryzosti užívaných a skladovaných drahých kovů. - Při obchodování se zlatým zbožím (vždy) a stříbrným nad 10 gramů, užívat ocejchované váhy. Váhu na paragonu uvádět s přesností (u zlata na 0,05 g, u stříbra stačí na celé gramy). - Prodávat zboží z drahých kovů se zákonným označením (u zlata do 0,5 g s vyraženým ryzostním číslem – nad daný limit se státním puncem, u stříbra do 3 g s vyraženým ryzostním číslem – nad stanovený limit se státním puncem. - Při prodeji vydávat doklad s uvedením druhu, ceny, hmotnosti a ryzostí prodaných výrobků z drahých kovů. - Zboží z drahých kovů řádně označovat dle druhu drahého kovu a jeho ryzosti a oddělovat od ostatních výrobků z obecných kovů. V označení nesmí docházet k domnění, že výrobky z obecných kovů jsou z drahých kovů (přestože mají povrchovou úpravu z drahého kovu). Pojmy zlato/stříbro/platina a jejich odvozeniny lze použít pouze na zboží z drahých kovů. - Zboží z drahých kovů prodávat jen - Na prodejním místě (viditelném/přístupném a stálém) je třeba umístit vyobrazení českých puncovních značek. Povinnosti týkající se: - Registrovat svojí obchodní činnost s drahými kovy u PÚ a všechny provozovny vč. elektronických. - V případě výroby zboží z DK či dovozu ze zahraničí požádat o přidělení identifikační značky. - předkládat zboží ke kontrole v předepsaném stavu (kompletní, vyčištěné, aby je bylo možné zkoušet, označit, v povolené kombinaci, apod.) - Vést evidenci o hmotnosti a ryzosti užívaných a skladovaných drahých kovů. - Při obchodování se zlatým zbožím (vždy) a stříbrným nad 10 gramů, užívat ocejchované váhy. Váhu na paragonu uvádět s přesností (u zlata na 0,05 g, u stříbra stačí na celé gramy). - Prodávat zboží z drahých kovů se zákonným označením (u zlata do 0,5 g s vyraženým ryzostním číslem – nad daný limit se státním puncem, u stříbra do 3 g s vyraženým ryzostním číslem – nad stanovený limit se státním puncem. - Při prodeji vydávat doklad s uvedením druhu, ceny, hmotnosti a ryzostí prodaných výrobků z drahých kovů. - Zboží z drahých kovů řádně označovat dle druhu drahého kovu a jeho ryzosti a oddělovat od ostatních výrobků z obecných kovů. V označení nesmí docházet k domnění, že výrobky z obecných kovů jsou z drahých kovů (přestože mají povrchovou úpravu z drahého kovu). Pojmy zlato/stříbro/platina a jejich odvozeniny lze použít pouze na zboží z drahých kovů. - Zboží z drahých kovů prodávat jen - Na prodejním místě (viditelném/přístupném a stálém) je třeba umístit vyobrazení českých puncovních značek.

Povolení při uvedení na trh

Ano

Orgán vydávající povolení

Puncovní úřad, Kozí 4, 110 00 Praha 1

Orgán vykonávající dohled

Puncovní úřad Ministerstvo průmyslu a obchodu

Související legislativa

Vyhláška č. 363/2003 Sb., kterou se provádí puncovní zákon

Vyhláška č. 53/1993 Sb., kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení

Zákon č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republliky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba