Zákon č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republliky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů

Hlavní informace

Typ legislativy

Vnitrostátní pravidla použitelná obecně, nikoli pouze pro konkrétní výrobek

Typ výrobku

Drahé kovy

Znění zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-19

Rozsah působnosti

Zákon upravuje působnost orgánů státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů

Základní povinnosti

Povinnosti týkající se - vybírání poplatků za provedené úkony - povinnosti výrobců nebo obchodníků obracet se určené "příslušné pracoviště" (netýká se jiných fyzických a právnických osob) - náležitostí prodejního dokladu (stříbrné zboží, jehož hmotnost nepřevyšuje 10 g)

Povolení při uvedení na trh

Ano

Orgán vydávající povolení

Puncovní úřad, Kozí 4, 110 00 Praha 1

Orgán vykonávající dohled

Puncovní úřad Ministerstvo průmyslu a obchodu

Související legislativa

Vyhláška č. 363/2003 Sb., kterou se provádí puncovní zákon

Vyhláška č. 53/1993 Sb., kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení

Zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba