Zákon č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republliky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů

Hlavní informace

Typ legislativy

Vnitrostátní pravidla použitelná obecně, nikoli pouze pro konkrétní výrobek

Typ výrobku

Drahé kovy

Znění zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-19

Rozsah působnosti

Zákon upravuje působnost orgánů státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů

Základní povinnosti

Povinnosti týkající se - vybírání poplatků za provedené úkony - povinnosti výrobců nebo obchodníků obracet se určené "příslušné pracoviště" (netýká se jiných fyzických a právnických osob) - náležitostí prodejního dokladu (stříbrné zboží, jehož hmotnost nepřevyšuje 10 g)

Povolení při uvedení na trh

Ano

Orgán vydávající povolení

Puncovní úřad, Kozí 4, 110 00 Praha 1

Orgán vykonávající dohled

Puncovní úřad
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Související legislativa

Pravidelné novinky e-mailem