Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči

Hlavní informace

Typ legislativy

Vnitrostátní pravidla použitelná obecně, nikoli pouze pro konkrétní výrobek

Typ výrobku

Veterinární přípravky, veterinární technické prostředky

Znění zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-166

Rozsah působnosti

Zákon upravuje veterinární péči; oblast veterinárních přípravků a veterinárních technických prostředků - schválení veterinárního přípravku, prodloužení doby platnosti rozhodnutí o schválení, schválení změn, pozastavení platnosti rozhodnutí a zrušení schválení veterinárního přípravku; zápis veterinárního technického prostředku do Seznamu veterinárních technických prostředků, prodloužení doby platnosti rozhodnutí o zápisu, schválení změn, pozastavení platnosti zápisu a výmaz veterinárního technického prostředku ze Seznamu; osvědčení správné výrobní praxe.

Základní povinnosti

Vlastnosti schváleného veterinárního přípravku nebo zapsaného veterinárního technického prostředku musí odpovídat dokumentaci předložené v řízení Označování (obal nebo příbalová informace/návod k použití obsahuje pokyny pro zacházení) Výroba a uvádění do oběhu v jakosti odpovídající určenému použití

Povolení při uvedení na trh

Ano

Orgán vydávající povolení

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
Hudcova 232/56a, Medlánky
621 00 Brno
Česká republika

Orgán vykonávající dohled

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Hudcova 232/56a, Medlánky 621 00 Brno Česká republika; Telefon: +420 541 518 210, +420 541 518 211; E-mail (podatelna): podatelna@uskvbl.cz

Související legislativa

Vyhláška č. 290/2003 Sb., o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba