Informace o zákazu nákupu zahraničního spotřebního zboží vládou Ruské federace

Zboží, které od 11.8. nesmějí podle ruské vlády nakupovat státní zákazníci, zahrnuje především textil, oděvy, výrobky z kůže, kožešin, obuv a příslušné suroviny, polotovary apod.



Jak informuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, nařízení vlády RF ze dne 11. 8. 2014 o zákazu nákupu státními zákazníky zahraničního spotřebního zboží (kromě vyrobeného v Bělorusku – By aKazachstánu – KZ), přes jeho souvislost se zákonem „O smluvním systému ve sféře nákupu zboží, prací a služeb k zajištění státních a obecních potřeb“ a deklarovanou podporu ruských producentů, bude také dáváno do kontextu se sankcemi. V aktuální složité situaci ohrožuje zahraniční, tedy i české výrobce a prohlubuje negativní dopady sankčních opatření.

Zboží je taxativně vymezeno, zahrnuje především textil, oděvy, výrobky z kůže, kožešin, obuv a příslušné suroviny, polotovary apod.

Nařízení nabylo účinnosti k datu zveřejnění a nevztahuje se na již uzavřené kontrakty a na případy, kdy se takové zboží v RF, BY a KZ nevyrábí. Z ruské strany bude pravděpodobně uplatňována řada výjimek, a to zejména v případech, kdy se ruský subjekt bez omezovaných výrobků v důsledku absence příslušné domácí produkce neobejde.

Text nařízení není v češtině k dispozici, zde naleznete text v ruštině (213 kB).

NEPŘEHLÉDNĚTE! Připravili jsme pro vás SPECIÁL: Sankce EU proti Rusku – informace pro exportéry

• Teritorium: Asie | Rusko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme