Regionální aktivity CzechTrade v Rusku jako reakce na aktuální situaci (2015)

V roce 2015 CzechTrade přistoupil k systémovějším opatřením a připravil pro exportéry koncept regionálních aktivit na ruském trhu, kterými usiluje o získání nových exportních příležitostí.

CzechTrade v roce 2015 pružně reagoval na situaci na Ukrajině a v reakci na uvalené sankce na Rusko pomáhal realizovat konkrétní regionální opatření pro české podnikatele orientující se na zmíněné trhy.Agentura CzechTrade s ohledem na současnou situaci neplánuje rozšíření sítě svých zahraničních kanceláří v Ruské federaci, jak bylo původním záměrem. Za situace, kdy klesá export do Ruska, však CzechTrade systematicky a ve větším rozsahu realizuje projekty ve vybraných regionech Ruska.

Čeští exportéři mají zájem o rozšíření působnosti a získání nových obchodních příležitostí mimo Moskvu, Petrohrad a Jekatěrinburg, kde má CzechTrade svá zastoupení. Realizace projektů v ruských regionech bude probíhat v součinnosti se zastupitelským úřadem v Moskvě a regionálními generálními konzuláty. Zapojeny budou i oborové asociace, svazy, zájmová sdružení atd.

Projekt v této fázi počítá s přípravou a realizaci konkrétních regionálních akcí a aktivit, jejichž cílem je:

 • získání nových odbytových příležitostí pro české exportéry,
 • navázání spolupráce nejen na firemní úrovni, ale při prohloubení spolupráce především na úrovni regionálních samospráv a administrací,
 • zviditelnění přítomnosti ČR v regionech.

Realizace projektu přináší řadu výhod:

 • Cílené teritoriální pokrytí – projekty budou realizovány v regionech, o které projeví podnikatelská veřejnost zájem a ve kterých jsou prokazatelné obchodní příležitosti
 • Minimalizace nákladů (odpadají náklady spojené se zřízením a provozem dalších regionálních kanceláří)
 • Projekty jsou řízeny a realizovány specialisty centrály CzechTrade, kteří se vrátili z tohoto teritoria a mají s ním dlouholeté zkušenosti
 • Komoditní zaměření – akce budou pořádány pro předem jasně definovanou kategorii firem
 • Univerzálnost – projekty realizovány formou podnikatelských misí, mini misí, účasti na veletrzích a výstavách, prezentací atd.
 • Vytíženost stávajících kanceláří CzechTrade nebude nijak navýšena, tyto kanceláře budou mít naopak více prostoru pro realizaci zakázkové náplně v rámci svého regionu

Připravované projekty/harmonogram:

 • Prezentace firem z klíčových odvětví českého průmyslu (strojírenství, energetika), podnikatelská mise na Ural, Innoprom 2015, Jekatěrinburg 8. 7. – 11. 07. 2015
 • Podnikatelská mini mise, prezentace firem z oblasti strojírenství v Samarské oblasti, 22. 9. – 25. 09. 2015, Expo Volga 2015
 • Podnikatelská mini mise na Sibiř, firmy z oblasti strojírenství, energetiky a ekologie, Krasnojarsk, Krasnojarský kraj, 8. – 11. 9. 2015

Aktivity CzechTrade v roce 2014:

 • Speciální rubrika na portálu BusinessInfo.cz Sankce EU proti Rusku – informace pro exportéry obsahující aktuální praktické informace a kontakty pro exportéry a rovněž informace o vývoji situace
 • Setkání pro české exportéry ohledně sankcí proti Ruské federaci proběhlo na MPO dne 12. 8. 2014
 • Setkání pro české exportéry se stejným zaměřením proběhlo ještě 21. 8 2014 na MZV. Na akci se podílelo opět MPO, dále pak Ministerstvo financí, Licenční správa MPO, Genrální ředitelství cel a další zainteresované subjekty.

• Teritorium: Asie | Rusko | Zahraničí

Doporučujeme