Zahraniční kanceláře CzechTrade v ruském Petrohradu, Bulharsku, Švédsku a Francii mají nové vedoucí

Nové vedoucí přivítaly čtyři zahraniční pobočky agentury CzechTrade. Do čela kanceláře v Petrohradu se postavil Antonín Marčík. Pobočku v Bulharsku řídí Martin Hlavnička, který v agentuře působí již 17 let. Skandinávskou kancelář ve Stockholmu povede Vojtěch Helikar, který dříve působil v Austrálii. Novým vedoucím francouzské kanceláře byl jmenován Vítězslav Blažek.Vedoucím kanceláře v Petrohradu se stal Antonín Marčík, který v agentuře CzechTrade působí od roku 2009. Dřívější zkušenosti čerpal v privátní sféře v oblasti telekomunikací, kde prošel řadou manažerských funkcí. V kazašské Almatě založil roku 2009 zahraniční kancelář CzechTrade, kterou následně až do roku 2015 i vedl. Poté působil v centrále agentury v Praze. Antonín Marčík vystudoval obor elektroenergetika na Elektrotechnické fakultě VUT v Brně.

„Rusko je po Evropské unii druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem českých firem ve světě. I v současné složité mezinárodní situaci se zde pro ně nabízí řada dobrých obchodních příležitostí. Musejí se však umět přizpůsobit změněným podmínkám na zdejším trhu,“ uvádí vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade v Petrohradu Antonín Marčík.

Zahraniční kancelář v Bulharsku nově vede Martin Hlavnička, který zároveň řídí i regionální centrum jihovýchodní Evropy a Balkánu. Během svého zahraničního působení v rámci agentury CzechTrade stál například v čele pobočky v Petrohradu. Od roku 2015 vedl v České republice tým zaměřený na stavebnictví a jako zástupce komisaře ČR se podílel na účasti naší republiky na výstavě EXPO ASTANA 2017. Martin Hlavnička absolvoval obor řízení na Kyjevské státní ekonomické univerzitě.

„Bulharská republika se řadí k tradičním zahraničně-obchodním partnerům Česka. Po jejím vstupu do Evropské unie v lednu 2007 se výrazně zjednodušily podmínky vzájemného obchodu. Česká republika a její výrobky mají v Bulharsku tradičně dobré jméno, a proto se tato země jeví jako perspektivní partner českých firem i v budoucnosti,“ říká nový vedoucí zahraniční kanceláře v Bulharsku Martin Hlavnička.

Nový ředitel skandinávské pobočky se sídlem ve Stockholmu Vojtěch Helikar působí v agentuře od roku 2013, kdy zakládal zahraniční kancelář v Sydney. Během pěti let v Austrálii se podílel na mnoha obchodních misích a pořádání veletrhů s účastí českých společností. Stál taktéž u řady úspěšných případů vývozu do Austrálie a na Nový Zéland. Vojtěch Helikar se věnoval oblasti nanotechnologií a čistých technologií. Vystudoval mezinárodní obchod na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze. Absolvoval zahraniční stáže v USA, Německu a Rakousku. Plynně hovoří německy a anglicky a zdokonaluje se ve švédštině. Ve volném čase se věnuje rodině a sportu.

„České produkty mají na švédském trhu výbornou pověst, čehož mohou exportéři využívat i v dalších skandinávských zemích. Naše kancelář pomáhá tuzemským společnostem i na finském, norském a dánském trhu,“ dodává ředitel skandinávské pobočky Vojtěch Helikar.

Zahraniční kancelář ve Francii nově povede Vítězslav Blažek. Pro agenturu CzechTrade pracuje od roku 2011, předtím zastával vysoké pozice v českých exportně orientovaných strojírenských společnostech. V rámci agentury řídil 6 let aktivity CzechTrade Scandinavia se sídlem ve Stockholmu. Vystudoval strategické a finanční řízení podniku na Ekonomické fakultě Západočeské univerzity v Plzni a mezinárodní marketing na Vysoké obchodní škole ve francouzském Amiensu. Vítězslav Blažek hovoří plynně francouzsky, anglicky a německy, na střední úrovni pak ovládá švédštinu a ruštinu. Ve volném čase se věnuje windsurfingu, cyklistice, četbě, vaření domácího piva a cestování.

„Francie je tradičním historickým obchodním partnerem České republiky a zároveň jedním z největších zahraničních investorů v ČR. Díky současné francouzské politice rozvolňování poměrně rigidní pracovní legislativy budou mít do budoucna francouzští podnikatelé více prostředků a možností k outsourcingu a importu výrobků a služeb také z České republiky. Díky naší znalosti místního prostředí, mentality a jazyka jsou naše služby k dispozici všem zájemcům o průnik na tento trh s obrovským potencionálem,“ říká Vítězslav Blažek.

• Teritorium: Asie | Bulharsko | Evropa | Francie | Rusko | Švédsko | Zahraničí

Doporučujeme