Bělorusko: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

20. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Minsku (Bělorusko)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

 • Petrochemický průmysl
 • Komponenty pro energetiku a energetické strojírenství (podíl na modernizaci)
 • -Strojírenská produkce (dodávky technologických celků)
 • Dopravní infrastruktura
 • Agrární /potravinářství

Příležitosti v Bělorusku - investice do rozvoje dopravní infrastruktury, městské infrastruktury, do petrochemického průmyslu anebo modernizace stávajících  elektráren a rozvodné sítě, energetické strojírenství (dodávání investičních celků), dodávky komponentů pro následnou výrobu běloruské strojírenské produkce a agrární sektor.

Výše uvedené sektorové příležitosti směřují k státním (v některých případech strategickým) podnikům Běloruska. Tyto klíčové podniky (ze 70%) kontroluje stát (přítok valut), který je také preferuje finančně. Dalším faktorem, je silná proexportní orientovanost Běloruska a široký rozsah průmyslové výroby. Orientace ze strany ČR na dodávky technologických celků a modernizaci běloruských průmyslových závodů zvyšuje přidanou hodnotu vzhledem k tomu, že v  Bělorusku je „česká značka“ v některých oborech dobře etablovaná, což je v podmínkách této země značná výhoda.  ČR má v současnosti i vysoký podíl  tzv. investičního dovozu – strojů a technologií. Investoři z České republiky by se primárně mohli soustředit na obory, které generují běloruské ekonomice významné valutové příjmy, z tohoto pohledu se jedná následující obory:

Energetický průmysl

Růst energetické nezávislosti a diverzifikace dodavatelů je strategickým cílem pro běloruskou vládu v nadcházejících letech, pokud se jedná o rozvoj energetického potencionálu země do roku 2020. Bělorusko plánuje v nadcházejících letech snížit podíl Ruska ve svých dovozech energie z 90 % na 70 %. Dokončením výstavby jaderné elektrárny v roce 2019 běloruská vláda plánuje snížit podíl plynu na výrobě elektrické a tepelné energie (ze současných 90 % na 50 %) a prosadit se jako exportér elektrické energie v regionu. Napomoci by měla i snaha více využívat domácích (vč. obnovitelných) zdrojů energie. Klíčovým slovem se stává tzv. zelená energetika. Snaha o větší energetickou soběstačnost a absence vlastního energetického strojírenství představuje šanci pro české firmy v oblasti dodávek zařízení pro vodní a větrné elektrárny. Zvyšuje se poptávka po energeticky efektivních a úsporných technologiích, zejména v komunálním sektoru (potenciál u dodávek elektrických kotelen a rezervních energetických zdrojů, malých kotelen na místní suroviny - biomasa, rašelina). V tomto vysoce konkurenčním prostředí je však třeba mít vždy na paměti i sílu zahraniční konkurence, zejm. z Itálie a Německa.

Strojírenský průmysl

Česká republika by se měla primárně soustředit na obory, které generují běloruské ekonomice významné valutové příjmy, z tohoto pohledu se jedná o petrochemický průmysl - běloruské státní podniky v oblasti těžby, zpracování surovin (ropa, plyn), distributory ropy a podniky chemického průmyslu. Strojírenská produkce, tzn. dodávky technologických celků a modernizace průmyslových závodů - zde jsou příležitosti pro české dodavatele znásobené jejich dobrou pověstí. Jedinečnou šanci pro české strojírenské podniky představuje i projekt plošné modernizace klíčového běloruského výrobce zemědělské techniky „MTZ - Holding“.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Významnou prioritou běloruské vlády je podpora zemědělství a potravinářského průmyslu (vzrostl v roce 2017 o 4,1%). V agrárním sektoru se jedná o zaměření na výstavbu, resp. rekonstrukci farem, vepřínů a modernizaci zpracovatelského průmyslu (v mlékárenství, masném a cukrovarnickém průmyslu, pěstování řepky). Zejména chov zvířat (farmy, vepříny) a následná produkce vepřového masa patří v současnosti mezi priority vládní politiky v souvislosti s nenaplněností ruského trhu po zavedení sankcí, kam směřuje více jak 97 % běloruského vývozu masa a masné produkce. Investice mají směřovat zejména do zařízení na výrobu klobás, ale i do skladovacích prostorů a chladících kompresorových zařízení. Živočišná výroba a na ni navazující zpracovatelský průmysl patří ke stěžejním perspektivním oborům, které jsou běloruským státem finančně podporovány. Příznivá situace se však může změnit s ohledem na mimořádně nízkou geografickou diverzifikaci dodávek základních druhů zboží, kdy prakticky u všech skupin zboží dominuje Rusko, které v současné době aktivně provádí politiku substituce dovozu potravin.

Železniční a kolejová doprava

V dopravní infrastruktuře, která souvisí i s běloruským vládním Programem rozvoje logistického systému země, je příležitost v nabídce kolejové techniky (komponentů, tj. podvozky, kola, generátory, sedací soupravy apod.). Dovoz může být z běloruské strany podmíněn částečnou lokalizací výroby. Bělorusko si již nyní osvojuje vlastní výrobu podvozků a dalších komponentů, tudíž se bude prostor pro české exportéry zřejmě zužovat.

Aktuální sektorové příležitosti pro Bělorusko

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Mezinárodní výstavy pořádané v Bělorusku v roce 2018

Bližší informace ke všem uvedeným akcím:

MINSKEXPO
ul. Timirjazeva 65, 220035 Minsk
Web: http://minskexpo.com/
E-mail: minskexpo@solo.by
Telefon : +375-17 226-90-84, fax: +375-17 226-99-36
 
BELINTEREXPO
Adresa: Komunistická ul. č. 11, 220029 Minsk
Web: www.belinterexpo.by 
E-mail: mail@belinterexpo.by
Telefon/fax: +375/17 290 72 52, +375/17 290 72 55, +375/17 290 72 57
 
EXPOFORUM
Adresa: ul. Prytyckého 91, kancelář 432, 220140 Minsk
Web: http://www.expoforum.by
E-mail: expo@expoforum.by
Telefon : +375 (17) 314 34 30
 
BELEXPO
Adresa: Komunistická ul. č. 11, 220029 Minsk
Web: http://www.belexpo.by
E-mail: office@belexpo.by
Telefon : (+375 17) 334 59 98
Fax: (+375 17) 334 70 05
 
ZAO Technika a komunikace
Adresa: ul. Zamkovaja 27, kancelář 3, 220004 Minsk
Web: http://www.tc.by/
E-mail: office@tc.by
Telefon : + 375 (17) 3060606, 2269014
Fax: + 375 (17) 2033386

Vzdělání a kariéra; Výukové technologie (15. – 17. února 2018) 
Minsk, třída Pobeditelej 4. 
Web: https://www.expoforum.by/exhibitions/?SECTION_ID=2606 
Mezinárodní specializovaný veletrh vzdělávacích služeb a programů středního a vyššího školství, jazykových kurzů, informačních technologií a vzdělávacího turismu. Informační technologie ve výuce, vzdělávací počítačové programy, dálkové vzdělávání a e-learning, vybavení a literatura, internetové portály.
Pořadatel: EXPOFORUM.

BELLEGMAŠ (21.  - 23. února 2018) 
Minsk, ul. Taškentskaja 19.
Web: http://minskexpo.com/bellegmash 
Mezinárodní specializovaná výstava lehkého průmyslu. Stroje a zařízení na zpracování přírodních a umělých vláken, tkalcovské zařízení, šicí a pletací stroje, zařízení na výrobu oblečení, obuvi, koženého zboží aj.
Specializované výstavy: Všechno pro šitíObuv, oblečení, textilČistírna a prádelna; Čistota a hygiena; Pracovní oblečení, bezpečnost a ochrana práce.
Pořadatel: MINSKEXPO, BELINTEREXPO.

Automatizace a elektronika (28. února – 02. března 2018) 
Minsk, třída Pobeditelej 20.
Web: http://automation.minskexpo.com/ 
Pořadatel: MINSKEXPO, BELINTEREXPO.
Mezinárodní specializované výstavy: 

 • Automatizace a elektronika (technické součástky, automatické, kontrolní a řídicí systémy. IT, elektronika, materiály a vybavení); 
 • Elektrotechnika, světla (elektrotechnické stroje a aparáty na výrobu energie, vysokonapěťová zařízení, osvětlení).

Lov a rybolov. Jaro (28. února – 3. března 2018) 
agro městečko Ščomyslica 28
Web: http://www.belexpo.by/vystavki/predstoyashchie-vystavki/okhota-i-rybolovstvo-vesna-2018/ 
Mezinárodní specializovaná výstava – veletrh. Lovecké zbraně a střelivo, nářadí, lodě, turistické a sportovní potřeby, hotelový servis, stromy a keře, houby, jahody, med, odborná literatura.
Pořadatel: BELEXPO.

Nejlepší dárek (5. – 7. března 2018) 
Minsk, třída Pobeditelej 4
Web: http://www.belexpo.by/vystavki/predstoyashchie-vystavki/luchshiy-podarok2018/ 
Mezinárodní výstava – veletrh suvenýrů a dárků.
Pořadatel: BELEXPO.

Svět dětství (15. – 17. března 2018) 
Minsk, třída Pobeditelej 14
Web: https://www.expoforum.by/exhibitions/?SECTION_ID=2774 
Specializovaná výstava – veletrh pro maminky a děti. Hračky a hry, oblečení a obuv, knihy, zboží a služby pro dětské zdraví, výtvarné kroužky a sportovní kluby, potraviny, nábytek, aktivity pro děti, programy a projekty sociální podpory rodin a dětí.
Pořadatel: BELEXPO.

BUDEXPO (21. – 24. března 2018) 
agro městečko Ščomyslica 28
Web: http://www.belexpo.by/vystavki/predstoyashchie-vystavki/budexpo_2018/ 
Mezinárodní specializovaná výstava. Moderní stavební materiály, technologie a zařízení, zásobování vodou, topení, osvětlení aj.
Pořadatel: BELEXPO.

BelarusMedica (27. – 30. března 2018) 
Minsk, třída Pobeditelej 20/2
Web: http://www.tc.by/exhibitions/BelarusMedica2018/ 
Mezinárodní specializovaná výstava výrobků, techniky a technologií ve všech odvětvích zdravotnictví. V roce 2016 se výstavy zúčastnilo více než 200 vystavovatelů z 14 zemí, mezi nimiž jsou světoví lídři ve výrobě léčiv a zdravotní techniky.
Pořadatel: ZAO Technika a komunikace. 

BelTexIndustry (28. – 30. března 2018) 
agro městečko Ščomyslica 28
Web: http://www.belexpo.by/vystavki/predstoyashchie-vystavki/beltexindustry-vesna-2018/ 
Mezinárodní specializovaná výstava – veletrh na velkoobchodní prodej zboží lehkého a textilního průmyslu. Obuv, textil, oblečení, doplňky, kožené zboží, bytový textil. Zařízení a stroje na výrobu textilní a kožené produkce a obuvi.
Pořadatel: BELEXPO.

Voda a teplo (3. – 6. dubna 2018) 
Minsk, třída Pobeditelej 20/2
Web: https://www.expoforum.by/exhibitions/?SECTION_ID=2582 
Mezinárodní výstava zaměřená na vše okolo vody: topení, čerpadla a bazény, potrubí a armatura, klimatizace a ventilace, zelené technologie, Smart Home. Specializovaný salón Lázně a sauny. 
Pořadatel: EXPOFORUM.

Rekreace (4. – 7. dubna 2018) 
Minsk, třída Pobeditelej 14
Web: http://www.belexpo.by/vystavki/predstoyashchie-vystavki/otdykh_2018/ 
Mezinárodní jarní výstava – veletrh služeb v cestovním ruchu. Dovolená, služební cesty, plavby, dopravní služby, sportovní potřeby, pojištění, hotelový servis.
Pořadatel: BELEXPO.

Strojírenství  (10. – 13. dubna 2018) 
Minsk, třída Pobeditelej 20/2
Web: http://minskexpo.com/mashinostroenie 
Mezinárodní výstavy a salóny zaměřené na poslední výdobytky ve strojírenstvíStrojírenství; Svařování – řezání (zařízení, materiály, technologické postupy při svařování, kontrolní zařízení); Ochrana před korozí (metody a přístroje monitoringu a diagnostiky; zařízení, materiály a technologie antikorozní ochrany); LITMETEXPO (výroba a obrábění kovů).
Pořadatel: MINSKEXPO, BELINTEREXPO. 

HoReCa. RetailTech (18. – 20. dubna 2018) 
Minsk, třída Pobeditelej 20/2
Web: https://www.expoforum.by/exhibitions/?SECTION_ID=2611 
Specializovaná výstava zaměřená na tendence rozvoje a technologie v pohostinství. Restaurace, potraviny a nápoje, RetailTech, hotely.
Pořadatel: EXPOFORUM.

Běloruský stavební týden (19. – 21. dubna 2018) 
Minsk, třída Pobeditelej 20/2
Web: http://bsn.minskexpo.com/ 
Mezinárodní specializované výstavy. Stavební technika a materiály, projektování aj.
Pořadatel: MINSKEXPO, BELINTEREXPO.
Specializované výstavy: 

 • Zařízení pro stavební a těžební průmysl; BELKOMMUNTECH (topení, zásobování plynem, energeticky úsporné zařízení a technologie, zásobování vodou, ventilace a klimatizace, elektrické sítě, osvětlení, komunální a provozní služby, hromadná doprava); specializované výstavy 
 • Dřevostavby a zahradní domky. Krajina. InteriérKvětiny. Semena. Zahrada. 

Action Expo (20. – 22. dubna 2018) 
agro městečko Ščomyslica 28
Web: https://www.expoforum.by/exhibitions/?SECTION_ID=2730 
Interaktivní výstava věnovaná aktivnímu odpočinku.
Pořadatel: EXPOFORUM

Nábytek a interiér (27. – 29. dubna 2018) 
Minsk, třída Pobeditelej 20/2
Web: https://www.expoforum.by/exhibitions/?SECTION_ID=2609 
Mezinárodní specializovaná výstava. Nábytek, kuchyň, inovační materiály, vybavení, zařízení a nástroje pro výrobu nábytku, textil, osvětlení, nádobí, opravy bytu.
Pořadatel: EXPOFORUM.

Média v Bělorusku (3. –5. května 2018) 
Minsk, třída Pobeditelej 14
Web: http://www.belexpo.by/vystavki/predstoyashchie-vystavki/smi-v-belarusi_2018/ 
Mezinárodní specializovaná výstava. Tištěná a elektronická média, zpravodajské agentury, internetové služby, nakladatelství aj.
Pořadatel: BELEXPO.

TIBO (15. – 18. května 2018) 
Minsk, třída Pobeditelej 111
Web: http://www.tc.by/exhibitions/tibo/ 
Mezinárodní specializované fórum. Jedna z největších IT-výstav v SNS a Pobaltí: telekomunikace, informační a bankovní technologie. Fórum každoročně přitahuje pozornost předních běloruských a zahraničních výrobců telekomunikačních zařízení, počítačů a softwaru, bezpečnostních systémů, poskytovatelů služeb.
Pořadatel: ZAO Technika a komunikace.

LESDREVTECH (23. – 25. května 2018) 
agro městečko Ščomyslica 28
Web: http://www.belexpo.by/vystavki/predstoyashchie-vystavki/lesdrevtekh_2018/ 
Mezinárodní specializovaná výstava. Stroje, zařízení a technologie pro lesnictví a těžbu dřeva. Technologie a zařízení pro zpracování dřevěného odpadu a využití místních paliv, dřevostavby.
Pořadatel: BELEXPO.

Chemistry, Oil and Gas (29. května – 01. června 2018) 
Minsk, třída Pobeditelej 20/2
Web: http://www.tc.by/exhibitions/cog/ 
Mezinárodní specializovaná výstava. Suroviny, zařízení a technologie pro chemický průmysl.
Pořadatel: ZAO Technika a komunikace.

Běloruské průmyslové fórum (29. května – 1. června 2018) 
Minsk, třída Pobeditelej 20/2
Web: https://www.expoforum.by/exhibitions/?SECTION_ID=2636 
Pořadatel: EXPOFORUM pod záštitou Vlády Běloruské republiky
Mezinárodní výstavní projekt. V rámci akce proběhnou:

 • Mezinárodní výstava TechInnoProm: Technologie a inovace v průmyslu; 
 • PROFSVARKA - profesionální svařování; PLASTECH - specializovaná výstava polymerních materiálů a technologií; 
 • Chemie. Ropa a plyn

BELAGRO (5. – 9. června 2018) 
agro městečko Ščomyslica 28
Web: http://belagro.minskexpo.com/ 
Pořadatel: MINSKEXPO, BELINTEREXPO, BELEXPO.
Běloruský týden zemědělského průmyslu.
Specializované výstavy: 

 • BELAGRO (mezinárodní výstava zemědělského vybavení a produkce, technologií, agrochemie, včelařství, potravinářského a veterinárního odvětví.
 • V rámci výstavy bude připraven salón „Bioplyn 2017
 • BELFERMA (mezinárodní výstava zemědělského vybavení a produkce, technologií, agrochemie, potravinářského a veterinárního odvětví)
 • BELPRODUKT (mezinárodní výstava potravinářské produkce a zařízení)
 • PRODMAŠ.CHOLOD.UPAK (mezinárodní výstava zařízení a technologií pro potravinářský průmysl, chladicích a balicích zařízení, technologií a materiálů).

Pro naše děti; Ahoj, školo! (25. – 28. srpna 2018) 
Minsk, třída Pobeditelej 4
Web: http://www.belexpo.by/vystavki/predstoyashchie-vystavki/nashim-detyam-2018/ 
Mezinárodní specializované výstavy – veletrhy. Zboží pro těhotné ženy a kojící matky, zboží a služby pro děti, oblečení a obuv pro děti a mládež, potraviny, vzdělávací a rozvojové hračky a hry, dětský nábytek, dětské umělecké kroužky a sport. Veletrh školních potřeb.
Pořadatel: BELEXPO.  

BUDPRAGRES (4. – 7. září 2018) 
Minsk, ul. Pobeditelej 20/2
Web: http://budpragres.minskexpo.com/ 
Pořadatel: MINSKEXPO
Výstava materiálů, technologií, techniky, vybavení, výroby, architektury, projektování, speciálních oděvů a úspory energie a zdrojů, bezpečnostních systémů.
V rámci výstavy budou uspořádány:

 • Specializovaná výstava Květiny. Semena. Zahrada (zemědělská technika a technologie, šlechtění a semenářství, hnojiva, skleníky, pokojové rostliny, zahradní a krajinný design.
 • Salón Stavební technika;
 • Salón Dveře a zámky  

NÁBYTEK (12. – 15. září 2018) 
Minsk, ul. Pobeditelej 20/2
Web: http://www.belexpo.by/vystavki/predstoyashchie-vystavki/mebel-2018/ 
Mezinárodní specializovaná výstava – veletrh. Nábytek, materiály, příslušenství a náhradní díly, osvětlení, design.
Pořadatel: BELEXPO.

Lov a rybolov. Podzim (20. – 22. září 2018) 
agro městečko Ščomyslica 28. Mezinárodní specializovaná výstava – veletrh. Lovecké zbraně a střelivo, nářadí, lodě, turistické a sportovní potřeby, hotelový servis, stromy a keře, houby, jahody, med, odborná literatura.
Pořadatel: BELEXPO.

Zpracování dřeva (25. – 28. září 2018) 
Minsk, ul. Pobeditelej 20/2
Web: http://woodworking.minskexpo.com/ 
Mezinárodní stavební výstava vybavení a technologie nábytkového a dřevozpracujícího průmyslu.
Specializovaný salón Bioenergetika (biopaliva, obnovitelné zdroje energie);
Specializovaný salón Nábytkové příslušenství, doplňky, materiály. 
Pořadatel: MINSKEXPO.

TOURBUSINESS (26. - 28. září 2018) 
Minsk, ul. Pobeditelej 14
Web: http://www.belexpo.by/vystavki/predstoyashchie-vystavki/turbiznes-2018/ 
Mezinárodní výstava cestovního ruchu. Cestovní ruch, pojištění, dopravní služby.
Pořadatel: BELEXPO. 

BelTexIndustry (2. – 5. října 2018) 
agro městečko Ščomyslica 28
Web: http://www.belexpo.by/vystavki/predstoyashchie-vystavki/beltexindustry-2018/ 
Mezinárodní specializovaná výstava – veletrh na velkoobchodní prodej zboží lehkého a textilního průmyslu. Obuv, textil, oblečení, doplňky, kožené zboží, bytový textil. Zařízení a stroje na výrobu textilní a kožené produkce a obuvi.
Pořadatel: BELEXPO.

Belarusian Transport Week ​(2. – 4. října 2018) 
Minsk, ul. Pobeditelej 20/2
Web: http://www.tc.by/exhibitions/transport2018/ 
Mezinárodní specializovaná výstava v rámci Běloruského týdne dopravyVýstavy se účastní zahraniční dopravní a logistická centra, výrobci a prodejci automobilů, dodavatelé vybavení pro logistická centra, pojišťovny.
Pořadatel: ZAO Technika a komunikace.

Medicína a zdraví (3. - 5. října 2018) 
Web: http://minskexpo.com/medicina-i-zdorove 
Pořadatel: MINSKEXPO
Mezinárodní specializovaná výstava. Lékařská technika a zařízení, diagnostika, laboratorní medicína, zdravotnický nábytek, farmaceutické výrobky, rehabilitace, zubařští, zdravotnické služby.
Specializované salóny: 

 • Medicína katastrof; 
 • Oční optika; 
 • Zdravotní a ozdravná turistika
 • SPA&Wellness;  
 • Zdravá výživa; 
 • Sport a zdraví; 
 • Krása a zdraví (služby kosmetických salónů a klinik estetické medicíny, dekorativní a léčebná kosmetika, zdravá výživa).

Energy Expo (9. – 12. října 2018) 
Minsk, ul. Pobeditelej 20/2
Web: http://www.tc.by/exhibitions/energyexpo/ 
Pořadatel: ZAO Technika a komunikace
Výstavy v rámci 23. Běloruského energetického a ekologického fóra:

 • Mezinárodní specializovaná výstava Energetika. Ekologie. Úspora energie. Elektro; 
 • specializovaná výstava Oil&Gas Technologies; 
 • Mezinárodní specializovaná výstava AtomExpo-Bělorusko; 
 • Mezinárodní specializovaná výstava;
 • konference ExpoCity  věnovaná rozvoji měst;
 • Specializovaná výstava Vodní a vzdušní technologie; 
 • Specializovaná výstava ExpoLight (osvětlovací zařízení).

Mateřství a dětství (12. – 14. října 2018) Minsk, třída Pobeditelej 14
Web: https://www.expoforum.by/exhibitions/?SECTION_ID=2774 
Specializovaná výstava – veletrh pro maminky a děti.  Hračky a hry, oblečení a obuv, knihy, výtvarné kroužky a sportovní kluby, potraviny, nábytek, aktivity pro děti.
Pořadatel: EXPOFORUM.

KULTBYTKHOZTOVARY (16. – 19. října 2018) 
Web: http://www.belexpo.by/vystavki/predstoyashchie-vystavki/kultbytkhoztovary-2018/ 
Mezinárodní specializovaná velkoobchodní výstava – veletrh zboží pro domácnost. Pořadatel: BELEXPO. 

Stomatologie Běloruska (17. – 19. října 2018) 
Minsk, ul. Pobeditelej 14
Web: http://www.tc.by/exhibitions/belarusdent2018/ 
Mezinárodní specializovaná výstava v rámci Běloruského stomatologického fóra. Zařízení, materiály a technologie ve všech odvětvích zubařství.
Pořadatel: ZAO Technika a komunikace.

PRODEXPO (23. – 26. října 2018) 
Minsk, ul. Pobeditelej 20/2
Web: http://www.belexpo.by/vystavki/predstoyashchie-vystavki/prodekspo-2018/ 
Velkoobchodní mezinárodní výstava - veletrh potravin a nápojů.
Pořadatel: BELEXPO.

Silniční stavitelství; Autoservis. Mechanika. Autodíly (30. října – 1. listopadu 2018) 
Web: http://minskexpo.com/dorozhnoe-stroitelstvo 
Mezinárodní specializované výstavy. Výstavba, opravy a údržba silnic a mostů, dopravní značení, světla a signalizace, bezpečnost, parkování, logistika, čerpací stanice. Autoservis, náhradní díly, pojištění, autoškoly.
Pořadatel: MINSKEXPO. 

MoneyFest (1. – 3. listopadu 2018) 
Web: https://www.expoforum.by/exhibitions/?SECTION_ID=2535 
Mezinárodní specializovaná výstava. Bankovnictví, pojišťování, leasing, Forex, mikrofinancování, důchod.
Pořadatel: EXPOFORUM.

Game Expo Minsk (2. - 4. listopadu 2018) 
agro městečko Ščomyslica 28
Web: https://www.expoforum.by/exhibitions/?SECTION_ID=2776 
Interaktivní výstava. Hry, fantastika, fantasy.
Pořadatel: EXPOFORUM.

Inter Style (8. - 11. listopadu 2018) 
Minsk, ul. Pobeditelej 20/2
Web: http://www.tc.by/exhibitions/interstyle2018/ 
Mezinárodní specializovaná výstava zboží a služeb v oblasti krásy a zdraví. Parfémy, kosmetika, léčebná kosmetika, péče o pleť, tělo a vlasy, zařízení, nábytek a doplňky pro SPA centra, kadeřnictví, kosmetické salóny, solária, módní doplňky, bižutérie aj.
Pořadatel: ZAO Technika a komunikace. 

FOTOKRAFT (9. – 11. listopadu 2018) 
Minsk, ul. Kozlova 3
Web: https://www.expoforum.by/exhibitions/?SECTION_ID=2797 
Mezinárodní specializovaná výstava fotografických zařízení a technologií.
Pořadatel: EXPOFORUM.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: