Čína: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

24. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Pekingu (Čína)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Čína je pro ČR 4. největším obchodním partnerem a druhým největším dovozcem (od roku 2006). Pro ČR je Čína 18. největším exportním trhem. 

Vývozy ČR do Číny mají dlouhodobě rostoucí tendenci. Největší nárůsty byly zaznamenány v letech 2007 (o téměř 60%) a v roce 2010 (o 53%). Nárůst byl vysoký také v roce 2011, kdy činil více než 30%. V letech 2012 a 2013 se růst držel v rozmezí 8-11%. Vývozy se tak od roku 2007 ztrojnásobily. Jen za posledních pět let pak vzrostly o zhruba 70%. 

V roce 2017 dosáhl vývoz z České republiky do Číny 56 miliard korun, což představuje meziroční nárůst o 20 % a historicky rekordní vývoz z ČR do Číny. Čína platí za jeden z největších ale také nejnáročnějších trhů na světě. Obchod zde charakterizují nesčetné bariéry, tvrdá konkurence a pro Evropany nezvyklé prostředí. Přesto se daří českým exportérům na čínském trhu stabilně prosazovat. V roce 2014 činil český vývoz do Číny 42,5 mld. Kč. Čínský dovoz do ČR v roce 2017 činil 473 mld. Kč (y/y +10%).

Hlavní postavení v českém vývozu do Číny dlouhodobě zaujímají stroje a dopravní prostředky, které tvoří více než polovinu přímého exportu. Dále se do Číny vyváží průmyslové a spotřební zboží, zejména součásti motorových vozidel, čerpadla, rozvaděče, telefonní přístroje, obvody, hračky, kočárky či pneumatiky. 

Bilance vzájemné obchodní výměny v letech 2013-2017 (v mld. EUR)

 

Vývoz

 

Dovoz

 

Obrat

 

Bilance

 

Objem

Index

Objem

Index

Objem

Index

Objem

2013

1,447

111,2

11,680

95,8

13,128

97,3

-10,234

2014

1,537

106,2

13,027

111,5

14,564

110,9

-11,490

2015

1,669

108,2

17,041

129,3

18,710

127,1

-15,372

2016

1,734

103,9

15,971

93,7

17,706

94,63

-14,236

2017

2,137

123,2

18,076

113,2

20,212

114,2

-15,939

Zdroj: Český statistický úřad 

Bilance vzájemné obchodní výměny v letech 2013-2017 (v mld. CZK)

 

Vývoz

 

Dovoz

 

Obrat

 

Bilance

 

Objem

Index

Objem

Index

Objem

Index

Objem

2013

37,587

114,9

303,397

99,0

340,984

100,5

-265,809

2014

42,321

112,6

358,662

118,2

400,983

117,6

-316,340

2015

45,537

107,2

464,683

128,0

510,220

125,5

-419,146

2016

48,896

107,4

431,751

92,91

478,647

93,81

-384,855

2017

56,233

115,0

475,059

110,0

531,292

111,0

-418,825

Zdroj: Český statistický úřad

Značné saldo obchodu v neprospěch ČR (416 mld. Kč v roce 2017) je setrvalým jevem obchodních vztahů s ČLR, nejen pro ČR. Faktem je, že velká část českého zboží se do ČLR dostává přes další země formou reexportů, stejně tak se čínské zboží do ČR reexportuje přes cca 75 zemí.

Komoditní struktura českého vývozu/dovozu v roce 2017 SITC (1) – v tis. EUR/%

Třída

Vývoz

Dovoz

Obrat

Bilance

0 Potraviny a živá zvířata

26 097

81 022

107 118

-65 720

1 Nápoje a tabák

2 393

3 325

5 718

-932

2 Suroviny nepoživatelné s výjimkou paliv

148 153

49 672

197 826

98 481

3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály

8 690

2 542

6 383

6 149

4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky

2

1 932

1 934

-1 929

5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n.

88 988

306 954

395 942

-217 966

6 Tržní výrobky

181 002

1 143 637

1 324 639

-962 634

7 Stroje a dopravní prostředky

1 351 021

13 619 628

14 970 649

-12 268 607

8 Průmyslové spotřební zboží

330 498

2 866 353

2 929 335

-2 535 854

9 Komodity a předměty obchodu

7

509

516

-502

Celkem

2 136 851

18 075 572

20 212 423

-15 938 721

Zdroj: Český statistický úřad

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

10 nejvýznamnějších položek českého vývozu v roce 2017

Zboží

HS 4

Objem v tis. EUR

Ostatní díly a příslušenství motorových vozidel

8 708

169 786

Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezdrátové sítě

8 517

144 434

Čerpadla i se zař měřícím zdviže na kapaliny

8 413

134 11

Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů, nebo k jejich zapojování, spojování a připojování

8 536

100 686

Buničina dřevná chemická pro chem zpracování

4 702

90 857

Kohouty ventily aj pro potrubí kotle vany aj.

8 481

67 399

Mikroskopy, jiné než optické; difraktografy

9 012

57 368

Izolované dráty, kabely a ost. elektrické vodiče

8 544

45 379

Sedadla, případně přestavitelná na lůžka, vč. dílů

9 401

45 242

Části a součásti vhodné pro použití výhradně se zařízeními 8535, 8536 nebo 8537

8 538

35 112

Zdroj: Český statistický úřad

10 nejvýznamnějších položek českého dovozu v roce 2017

Zboží

HS 4

Objem v tis. EUR

Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezdrátové sítě

8 517

3 579 293

Stroje automat zprac dat jednotky snímače

8 471

3 358 273

Části, součásti a příslušenství pro zařízení čísla 8471

8 473

1 003 874

Monitory a projektory, bez vestavěného televizního přijímacího přístroje

8 528

732 573

Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s přístroji čísel 8525 až 8528

8 529

616 867

Elektronické integrované obvody

8 542

330 314

Elektrické transformátory, statické měniče (například usměrňovače) a induktory

8 504

318 135

Tříkolky apod.; kočárky pro panenky; panenky; hračky ost; modely; puzzle

9 503

251 928

Stroje, přístr. pro tisk s pomůckami HS 8442. (vč. kopírek, faxů)

8 443

204 390

Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705

8 708

199 880

Zdroj: Český statistický úřad

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Vývoz služeb z ČR do ČLR v letech 2009-2013

 

Objem v mil. CZK

Meziroční index

2009

578,934

67,4

2010

1 139,289

196,8

2011

1 302,945

114,4

2012

1 542,726

118,4

2013

1 910,947

123,9

Zdroj: ČNB, MPO Pozn.: Statistiky byly vytvořeny na základě výsledku šetření ZO-04 zaslaných ČSÚ.

Top 10 sektorů v oblasti vývozu služeb do ČLR v letech 2008-2013

Sektor

Kód

Objem v mil. CZK

Letecká nákladní doprava

212

2 408,673

Silniční nákladní doprava

225

1 642,178

Železniční nákladní doprava

221

536,019

Námořní nákladní doprava

208

523,925

Výzkum a vývoj

279

343,673

Služby v oblasti výpočetní techniky

263

293,957

Franšízy a podobná práva

891

262,196

Architektonické, inženýrské a ostatní technické služby

280

223,362

Ostatní služby spojené s námořní dopravou

209

185,275

Reklamní služby, průzkum trhu a veřejného mínění

278

178,046

Celkem 10 sektorů

6 597,304

Ostatní

737,087

Celkem v letech 2008-2013

7 334,391

Zdroj: ČNB, MPO

Vývoz služeb z ČR do ČLR v roce 2014 – po čtvrtletích

Rok 2014

Objem v mil. CZK

Index

1Q

1660,192

437,6

2Q

1596,647

318,9

3Q

1139,374

249,2

4Q

NA

NA

Celkem za 3Q

4396,213

328,8

Zdroj: ČNB, MPO

Pozn.: V roce 2014 došlo ke změně číslování, údaje jstou tedy uvedeny odděleny. Údaje za rok 2014 jsou zatím pouze předběžné a pokrývají první 3 čtvrtletí.

Top 10 sektorů v oblasti vývozu služeb do ČLR v roce 2014 (1-3Q)

Sektor

Kód

Objem v mil. CZK

Procento z celku

Vlastnická práva k VaV

SJ1124

1 773,735

40,4

Letecká nákladní doprava

SC22

507,880

11,6

Silniční nákladní doprava

SC3C2

498,004

11,3

Služby výzkumu a vývoje

SJ111

453,927

10,3

Licenční poplatky – užívání výsledků VaV

SH2

310,358

7,1

Licenční poplatky – užívání franšíz

SH1

181,143

4,1

Poradenství v řízení

SJ2013

142,592

3,2

Námořní nákladní doprava

SC12

104,465

2,4

Ostatní služby v oblasti VT

SI22

92,863

2,1

Železniční nákladní doprava

SC3B2

69,697

1,6

Zdroj: ČNB, MPO

Z uvedených údajů vyplývá, že vysoký růst zaznamenaly všechny sektory nákladní dopravy, které i kumulativně vévodí statistikám za roky 2008-2013. Strmý je i nárůst vývozu služeb v oblasti výpočetní techniky a podle předběžných údajů za rok 2014 lze očekávat, že tento trend bude nadále pokračovat. V roce 2014 pak dle předběžných údajů došlo ke skokovému nárůstu u výzkumu a vývoje (položky SJ1124, SJ111), licenčního užívání výsledků výzkumu a vývoje (SH2) a franšíz (SH1) a poradenství v oblasti řízení (SJ2013). Rok 2014 také znamenal velký nárůst celkového objemu vývozu českých služeb do Číny oproti roku 2013. Za první tři čtvrtletí se vývoz služeb podle nové klasifikace zvýšil více než trojnásobně.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Česká republika sukcedovala do Smlouvy o ochraně a podpoře investic mezi vládou České a Slovenské federativní republiky a vládou Čínské lidové republiky ze dne 4. 12. 1991. Oficiálně k tomuto aktu došlo při návštěvě premiéra Klause v ČLR v roce 1994 výměnou dopisů. 

Podle této Smlouvy by měly být na trzích obou zemí vytvořeny pro subjekty smluvní strany stejné podmínky, jaké mají subjekty místní. Není pochyb o tom, že česká strana toto ustanovení plní, o čemž svědčí rostoucí počet čínských firem působících v ČR. Na druhé straně značně negativní zkušenosti českých subjektů s investováním v ČLR byly důvodem pro aktualizaci uvedené smlouvy, ke které došlo v prosinci 2005. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic vstoupila v platnost dne 1. 9. 2006. Z pohledu investic je pro ČR, stejně jako pro ostatní členské země EU, klíčové současné vyjednávání o bilaterální investiční dohodě v oblasti investic (BIA) mezi EU a Čínou. Její finalizace se však neočekává v dohledné době.

Vybrané čínské investice v ČR:

Dle údajů ČNB byly čínské investice v ČR v roce 2017 slabší ve srovnání s rokem 2015, kdy dosáhly necelých sedmi miliard Kč. V roce 2016 vzrostly na 12,51 miliardy Kč, loni pak následoval pokles na 5,79 miliardy Kč. Příliv čínských investic začal v roce 2015, předtím v ČR Čína investovala velmi málo. Ke konci roku 2017 činil dle ČNB souhrn dosavadních čínských investic v ČR zhruba 23 miliard korun. Do statistiky centrální banka počítá všechny investice, včetně nákupu nemovitostí nebo podílů ve firmách. 

CzechInvest dojednal do r. 2017 celkem 16 čínských investic za 5,8 mld. Kč. Nejvíce rostlo tempo čínských investic v poledních dvou letech 2016-2017. V roce 2016 dosáhly čínské investice spojené s CzechInvest 3,15 mld. Kč. Převážná část projektů je výrobního charakteru. Další čínské investice (již mimo gesci CzechInvest) tvoří např. akvizice společnosti CEFC. Významnou investicí bylo v září 2017 založení pobočky čínské banky ICBC v ČR. 

Jedním z nejnovějších projektů je investice čínské automobilky Yanfeng v Plané nad Lužnicí za 1,85 miliardy korun do výroby autodílů. Projekt by měl vytvořit téměř 600 pracovních míst. Mezi další čínské investice v ČR patří projekt společnosti Beijing West Industry (BWI Group) do výroby automobilových dílů (tlumičů) v Chebu. Rozsah investice činí 741 milionů Kč a měla by vytvořit zhruba 315 pracovních míst. Velmi významná je také investice společnosti Hisence – výroba TV v Plzeňském kraji (CT Park Borská Pole). Rozsah investice činí 162,5 milionu Kč. Čínská společnost Shijiazhuang Zhongxing Machinery připravuje miliardovou investici v Sokolově s českým partnerem Czech Industry Group. Společný závod se bude soustředit na výrobu disku pro automobilový průmysl a měl by vytvořit kolem 200 pracovních míst.

V roce 2015 koupila čínská strojírenská firma Xian Shaangu Power 75% podíl v brněnské společnosti Ekol, která patří mezi přední české výrobce turbín. Obě firmy mají v Brně založit také výzkumné a vývojové středisko. Dohoda byla podepsána v lednu 2015. Za podíl ve firmě (s opcí na zbývající podíl) zaplatil investor 1,34 mld. korun. 

Společnost Huawei v ČR působí od roku 2003. Později otevřela v Praze zastoupení. Aktuálně zaměstnává více než 400 zaměstnanců (z toho 95 % Čechů). Firma Huawei působí v ČR jako dodavatel mobilních, inteligentních platforem, datových a komunikačních technologií a zařízení. 

Mezi dlouhodobé investory v ČR patří čínská společnost Changhong. Dne 29. 3. 2006 byl položen základní kámen pro výstavbu továrny na barevné televize s plochou obrazovkou v severní průmyslové zóně města Nymburk. Changhong sídlí ve městě Mianyang v provincii Sichuan, v celkové výši více než 660 mil. Kč. V současné době továrna v Nymburce vyrábí jeden milión televizorů ročně a má přes 300 zaměstnanců. Changhong plánuje další investice (cca 20 mil. eur) do rozšíření sortimentu a vytvoření výzkumného centra.

Čínská skupina CEFC v roce 2015 oznámila investice do několika významných českých firem. Získala podíl v aerolinkách Travel Servis a spolu s partnery převzala podíl v Pivovarech Lobkowicz Group. Firma také koupila fotbalový klub Slavia Praha, investovala do nemovitostí, hotelů, kliniky tradiční čínské medicíny v Hradci Králové, do finanční skupiny J&T Finance, strojírenského podniku Žďas a cestovních agentur (Invia, Canaria Travel). V roce 2018 vyšly najevo finanční potíže CEFC a 49% společnosti by měl převzít čínský státní konglomerát CITIC. 

České investice a vybrané aktivity firem v ČLR:

Z českých investorů na čínském trhu patří mezi nejvýznamnější společnost Home Credit (skupina PPF), která poskytuje spotřebitelské financování. Zaměstnává již v Číně přes 90.000 lidí a registruje na 19 milionů aktivních klientů. Svým zaměřením na spotřební úvěry přispívá ke zvyšování domácí spotřeby. Podpora relevantních úřadů je v tomto ohledu klíčová.

Velmi významným českým investorem v Číně je také společnost Škoda Auto. V roce 2017 byla pro Škodu Čína největším trhem s růstem o 2,5% na 325 tisíc prodaných vozů. Nejprodávanějším modelem je Octavia. V příštích pěti letech plánuje investice a rozšíření výroby v Číně mj. také na elektrické automobily. Automobilka se nově zaměřuje v Číně zejména na sektor SUV a do roku 2020 plánuje zvýšit své prodeje až na 600.000 vozidel.

Mezi další úspěšné české investory v Číně patří např. TOS Vansdorf a Škoda Machine Tool (JV strojírenství), Sotio (zdravotnictví – skupina PPF), Alpine Pro (textilní průmysl), Moravia IT (IT), Ravak (sanitární vybavení), FAB Suzhou (bezpečnostní zámky), Lasvit a Preciosa (sklářský průmysl), Juli Motor (vysokozdvižné vozíky), Škoda Transportation (prodej licence na výrobu tramvají), Inekon (JV výroba tramvají), Varimatik (JV výroba nízkoemisních kotlů) a další. 

V oblasti civilního letectví mají v Číně aktivní projekty společnosti F AIR (výcvik pilotů), ERA a Eldis (radary), ultralehká letadla na čínský trh dodávají již firmy Evektor, Direct Fly, Skyleader, Shark Aero, Carbon Design. Direct Fly a Skyleader ve spolupráci s čínskými investory připravují transfer výroby některých typů letadel do ČLR. První brněnská strojírna Velká Bíteš dodává proudové motory do čínských bezpilotních dronů. Společnost Aircraft Industries připravuje první dodávky letadla L410 na čínských trh, jakmile bude letoun pro čínský trh certfikován. 

Další české firmy na čínském trhu:

 • LINET v roce 2015 získala certifikace nemocničních lůžek na CFDA.
 • TEDOM firma realizuje projekty na výrobu bioplynu z biologických odpadů a výstavbu kogeneračních jednotek na výrobu energie z bioplynu.
 • Moser, Halama, Ceasar, BOMMA, Aldit, Gold Crytal, Egermann, Crystalex, Sklárny Květná, Rückl Glass (zastoupení prostřednictvím čínských partnerů).
 • Ludwig Winery, Templáři (obě společnosti mají v ČLR zástupce).
 • Pivovary Litovel, Budějovický Budvar, Primátor, BrouCzech, Dalešice aj. (většina má v ČLR zástupce).
 • VAE CONTROLS prodej zařízení pro petrochemický průmysl prostřednictvím čínských zástupců.
 • Ferrit v roce 2007 firma prodala první důlní zařízení do ČLR a v roce 2008 založila svou kancelář v Pekingu, je aktivní zejména v provincii Hebei.
 • Petrof zástupce firmy v Shanghai

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Podmínky hospodářské a obchodní spolupráce mezi Čínskou lidovou republikou a Českou republikou upravují následující mezistátní ujednání:

 • Statut společné komise pro vědeckotechnickou spolupráci mezi Československou republikou a Čínskou lidovou republikou (Peking, 6. května 1952);
 • Dohoda mezi ČSR a ČLR o vypořádání vzájemných pohledávek vzniklých do 9. května 1945 (Peking, listopadu 1957);
 • Dohoda o letecké dopravě mezi vládou ČSSR a vládou Čínské lidové republiky (Peking, 25. května 1988);
 • Memorandum o porozumění mezi civilními aeroliniemi Československa a Číny týkající se textu Dohody o letectví a zřízení mezistátních linek mezi Československem a Čínou (Peking, 31. prosince 1987);
 • Dohoda o vědeckotechnické spolupráci v oblasti železniční dopravy mezi FMDS ČSSR a Ministerstvem železnic Čínské lidové republiky (Praha, 15. června 1988);
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic (Praha, prosinec 2005, vstup v platnost 1. září 2006);
 • Dohoda mezi vládou České a Slovenské federativní republiky a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oblasti celnictví (Praha, 21. července 1992);
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o vědeckotechnické spolupráci (Praha, 1. 6. 1995);
 • Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky (Praha, 22. 4. 2005);
 • Dohoda o spolupráci v zemědělství a potravinářském průmyslu mezi Ministerstvem zemědělství ČR a Ministerstvem zemědělství ČLR (Praha, prosinec 2005);
 • Dohoda o spolupráci v oblasti lesního hospodářství mezi Ministerstvem zemědělství ČR a Státním lesnickým úřadem ČLR (Praha, prosinec 2005);
 • Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Peking, 28. září 2009, vstup v platnost 4. května 2011);
 • Kompletní přehled smluv

Začátkem 2004 byla sjednána nová Dohoda o hospodářské spolupráci, která byla podepsána během návštěvy prezidenta republiky V. Klause v ČLR dne 22. dubna 2004. Na jejím základě byl ustanoven Ekonomický smíšený výbor, který má pravidelně zasedat a řešit konkrétní obchodní záměry a investiční projekty, stejně jako překážky a problémy ve vzájemném obchodě. První zasedání proběhlo v červenci 2006 v Pekingu, druhé zasedání se uskutečnilo v srpnu 2007 v Praze. Znovu se Ekonomický smíšený výbor sešel v Pekingu v prosinci 2008. Poté opět zasedl až v roce 2014, kdy bylo na jeho okraji mj. podepsáno ustavení Společné pracovní skupiny mezi oběma Ministerstvy zemědělství, která by se měla stát platformou pro prohloubení této spolupráce. V roce 2015 Ekonomický smíšený výbor zasedal v Pekingu.

Jednalo se již o 10. zasedání, během kterého se strany dohodly na vytvoření pracovní skupiny pro investice. Účelem této skupiny je podpora oboustranných investic a ekonomické spolupráce mezi oběma zeměmi včetně identifikace ekonomických a investičních příležitostí. Skupina pro investice byla oficiálně ustanovena podpisem memoranda mezi MPO ČR a MOFCOM ČLR v listopadu 2015. 

V průběhu návštěvy prezidenta ČR M. Zemana v ČLR v říjnu 2014 byly na oficiální úrovni podepsány následující dohody a memoranda s ekonomickou tématikou:

 • Dohoda o spolupráci mezi Českou exportní bankou a EXIM Bank (Peking, říjen 2014)
 • Memorandum o spolupráci mezi MPO ČR a National Energy Administration (Peking, říjen 2014)
 • Memorandum o porozumění mezi Elektrotechnickým zkušebním ústavem s.p. a China Quality Certification Centre (CQC)

V průběhu návštěvy premiéra ČR B. Sobotky v ČLR v listopadu 2015 byly na oficiální úrovni podepsány následující dohody a memoranda s ekonomickou tématikou:

 • Memorandum o porozumění mezi vládou Čínské lidové republiky a vládou České republiky o společné podpoře Hedvábné stezky
 • Memorandum o porozumění mezi Úřadem vlády ČR a Industrial Commercial Bank of China
 • Memorandum o spolupráci mezi Industrial Commercial Bank of China (ICBC) a Českou exportní bankou v oblasti zahraničního obchodu
 • Memorandum o spolupráci mezi Industrial Commercial Bank of China (ICBC) a agenturou CzechTrade v oblasti e-commerce
 • Memorandum mezi MPO ČR a Ministerstvem obchodu ČLR o vytvoření pracovní skupiny pro oblast investic

V průběhu návštěvy prezidenta ČLR Xi Jinpinga v ČR v březnu 2016 byly na oficiální úrovni podepsány následující dohody a memoranda s ekonomickou tématikou:

 • Společné prohlášení o navázání strategického partnerství mezi ČR a ČLR
 • Memorandum o porozumění ohledně společné formulace návrhu plánu bilaterální spolupráce mezi vládou ČR a ČLR
 • Memorandum o porozumění mezi MPO ČR a CCPIT ČLR o účasti ČLR jako partnerské země MSV 2016
 • Dohoda o spulupráci mezi Hospodářskou komorou ČR a CCPIT ČLR
 • Memorandum o porozumění mezi MPO ČR a China Export and Credit Insurance Corporation ČLR o podpoře investic a spolupráci na třetích trzích
 • Memorandum o porozumění mezi MPO ČR a Ministerstvem obchodu ČLR o spolupráci v oblasti průmyslových zón
 • Memorandum o porozumění mezi MPO ČR a Národní rozvojovou a reformní komisí ČLR ohledně posílení rozvoje informační Hedvábné stezky pro informační konektivitu
 • Technická dohoda mezi MD ČR a Civil Aviation Administration of China

V průběhu návštěvy prezidenta ČR M. Zemana v ČLR v květnu 2017 byly na oficiální úrovni podepsány tyto dohody a memoranda:

 • Memorandum o společné koordinaci a monitoringu implementace Plánu bilaterální spolupráce a projektů v rámci OBOR
 • Memorandum o spolupráci mezi malými a středními podniky
 • Tříletý akční plán na léta 2017-2019 mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Národní komise pro zdravotnictví a rodinné plánování ČLR

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Rozvojovu pomoc má v Číně v gesci Ministerstvo obchodu ve spolupráci s Ministerstvem zahraničnch věcí. Nejčastější formou pomoci jsou bezúročné půjčky, přímá finanční pomoc, odpuštění dluhů, stipendia, technologická výpomoc a vysílání odborníků vybraných odvětví. Pokud to situace dovoluje, Čína se systematicky zaměřuje na pomoc v odvětvích souvisejících s budováním infrastruktury a nerostnými surovinami (každé cca 40% z celkové rozvojové pomoci). Dalším odvětvím jsou pravidelné příspěvky mezinárodním organizacím. Celkově Čína na rozvojovou pomoc vydá cca 20 miliard CNY ročně, každý rok se tato suma navýší asi o 1,5 miliardy CNY. Největší část zahraniční pomoci přijímá Latinská Amerika následovaná Afrikou (dohromady cca 70 % veškeré pomoci). 

V Latinské Americe se Čína soustředí především na země s bohatými zásobami surovin: Argentinu, Brazílii, Ekvádor a Venezuelu. Většina projektů probíhá formou dlouhodobých zástavných půjček financovaných velkými čínskými surovinovými firmami. Mezi největší investory se řadí petrochemické firmy SINOPEC nebo CNPC. Nejdůležitější čínské banky, které poskytují půjčky, jsou China Export-Import Bank a CDB.  Půjčky do infrastrukturních projektů Venezuele jsou zpět spláceny formou dodávek ropy. 

V Africe se Čína soustředí především na programy rozvoje infrastruktury (cca dvě třetiny všech místně vynaložených prostředků) a rozvoje zacházení a zpracování s nerostných surovin. Největším příjemcem pomoci je Nigérie. Čínský zájem o Afriku je stále zřejmý a rostoucí rozvojová pomoc toto reflektuje. Co se týče infrastrukturních projektů, Čína v Africe buduje silnice, železnice, vodní přehrady a hydroelektrárny. Známy jsou i případy vybudování několika nemocnic a škol nebo například budovy parlamentu ve Rwandě a Lesothu, či stadiony ve Rwandě a Mosambiku. Z přírodních zdrojů Čína nejvíce investuje do ropného průmyslu v Nigérii, následovaného těžbou zlata v Eritreji a Zimbabwe, těžbou platiny v Zimbabwe a Jižní Africe a těžbou diamantů v Zimbabwe. 

Na Blízký východ Čína směřuje cca 10% své celkové zahraniční pomoci. Nejvíce se angažuje v Iránu a Iráku investicemi do ropného průmyslu, plynového průmyslu, energetiky, nebo například asistencí při stavbě železnic (Irán). Velkou část zahraniční pomoci regionu v poslední době představovalo také odepisování dluhů, 80% zahraničního dluhu Iráku vůči Číně bylo odepsáno po pádu režimu Saddáma Husajna.

Dalších cca 10% zahraniční pomoci Čína směřuje do oblasti jižní Asie, do Pákistánu, Indie, Nepálu a Bangladeše. Ze zmíněných zemí je jednoznačně největším příjemcem Pákistán (téměř 90 % regionální pomoci). Projekty směřují především do budování infrastruktury, ale také do zemědělství či telekomunikací. 

Následují regiony střední a jihovýchodní Asie, každý představuje cca 5% zahraniční pomoci Číny. 

Počet dodávek potravin, pohonných hmot a jiných komodit Severní Koreji se v oficiálních zdrojích velmi liší, nejsou vykazovány jako zahraniční pomoc a každý rok výrazně kolísají. Nicméně odhaduje se, že Čína posílá pomoc až v hodnotě 10 mld. CNY. Čína také představuje klíčového hráče v zahraničním obchodu této země (85% veškerého zahraničního obchodu Severní Koreje).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: