Čína: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

24. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Pekingu (Čína)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Čínská lidová republika (Zhonghua Renmin Gongheguo)

Úřední jazyk čínština (Putonghua, standardní čínština založená na pekingském dialektu), dále jsou oficiálními jazyky kantonština v provincii Guangdong, mongolština v AO Vnitřní Mongolsko, ujgurština a kyrgyzština v AO Xinjiang, tibetština v AO Xizang (Tibet).

Složení vlády

 • Prezident: Xi Jinping (zároveň generálním tajemníkem KS Číny a předseda Ústřední vojenské komise)
 • Premiér/předseda Státní rady: Li Keqiang
 • Vicepremiéři/ místopředsedové: Han Zheng, Sun Chunlan, Hu Chunhua, Liu He
 • Státní radové: Xiao Jie, Wei Fenghe, Wang Yong, Wang Yi, Zhao Kezhi

Vedení rezortů a agentur, členové vlády:

 • Národní rozvojová a reformní komise (NDRC): He Lifeng
 • Ministerstvo zahraničních věcí: Wang Yi
 • Ministerstvo financí: Liu Kun
 • Ministerstvo obchodu (MOFCOM): Zhong Shan
 • Ministerstvo průmyslu a informačních technologií (MIIT): Miao Wei
 • Ministerstvo pro vědu a technologie (MoST): Wan Zhigang
 • Národní komise pro zdravotnictví (NHC): Ma Xiaowei
 • Ministerstvo zemědělství: Han Changfu
 • Ministerstvo pro životního prostředí/ekologie: Li Ganjie
 • Ministerstvo dopravy (sloučeno s Min. železnic): Li Xiaopeng
 • Ministerstvo lidských zdrojů a sociálního zabezpečení: Zhang Jinan
 • Ministerstvo přírodních zdrojů: Lu Hao
 • Ministerstvo vodních zdrojů: E Jingping
 • Ministerstvo národní obrany: Wei Fenghe
 • Ministerstvo kultury a cestovního ruchu: Luo Shugang
 • Ministerstvo školství: Chen Baosheng
 • Ministerstvo pro bytovou výstavbu a budování měst a venkova: Wang Menghui
 • Státní komise pro etnické záležitosti: Bagatur
 • Ministerstvo veřejné bezpečnosti: Zhao Kezhi
 • Ministerstvo státní bezpečnosti: Chen Wenqing
 • Ministerstvo pro občanské záležitosti: Huang Shuxian
 • Ministerstvo spravedlnosti: Fu Zhenghua
 • Guvernér Čínské lidové banky (PBoC): Yi Gang
 • Národní kontrolní úřad (National Audit Office): Hu Zejun

 Poznámka: STI pracuje pouze s přepisem pinyin (nikoliv s českým přepisem), s výjimkou názvů měst Peking a Šanghaj

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 • Počet obyvatel: 1,39 mld. - 2017
 • Průměrný roční přírůstek: 0,45% (porodnost 1,249%, úmrtnost 0,753%) - 2014, počet narozených v roce 2016 18.46% (+11,5% oproti 2015)
 • Ve věku 0-14: 17.6% (243,15 mil.) - 2016
 • Ve věku 15-64: 73,6% (1016,94 mil.) - 2016; 907,5 (16-59)
 • Ve věku 65 a více: 8,9% (122,39 mil.) - 2016
 • Podle pohlaví: muži – 708,44 mil. - 2016, ženy – 674,06 mil. - 2016
 • Počet městských obyvatel: 56,8% - 2016
 • Počet venkovských obyvatel: 43,2% - 2016

Mezi nejlidnatější provincie ČLR patří Guangdong (107,2 mil. - 2015), dále Shandong (97,9 mil.), Henan (94,4 mil.) a Sichuan (81,4 mil.).

Nejlidnatějším městem je Šanghaj s 23 mil. obyvatel, dále Peking – 19,7 mil. obyvatel a na třetím místě je Shenzhen s 12,5 mil. obyv., Guangzhou 10,9 mil. obyvatel (2017).

Počet obyvatel ve městech poprvé převýšil počet venkovských obyvatel v roce 2011. V rozvinutých ekonomikách je podíl městských obyvatel na úrovni 80%, u rozvojových zemí s podobnými příjmy na obyvatele pak 60%. V případě ČLR má pouze necelých 36% obyvatel ve městech registraci, tzv. hukou. Reforma systému hukou, která je momentálně jedním z hlavních témat v souvislosti s urbanizací, má za cíl vytvořit 100 mil. nových „legálních“ obyvatel měst.  Od 1. 1. 2016 mohou migrující obyvatelé z venkova do města za určitých podmínek zažádat o přístup k 6 základním službám (9-letá školní docházka a zdravotní péče, atd.). Např. v Pekingu byl od 1. 1. 2017 zrušen systém ročních kvót pro registraci k hukou a momentálně disponují venkovští i městští obyvatelé stejnými veřejnými službami. Počet migrujících pracovníků dosáhl v roce 2014 274 mil.

 • Ekonomicky činné obyvatelstvo: 1,004 mld. – 2015, z toho zaměstnaní 804 mil.
 • Zaměstnanost v jednotlivých sektorech: (primární – 31,4%, sekundární – 30,1%, terciální – 38,5%)
 • Míra nezaměstnanosti (ve městech): 4,1% (2016)

V roce 2014 se podle oficiálních statistik počet zaměstnaných zvýšil o 2,76 mil. na 772,53 mil. Počet zaměstnaných ve městech vzrostl v roce 2014 o 10,7 mil. oproti roku 2013 na 393,1 mil. (v roce 2013 382,4 mil.).

Národnostní složení:

 • Hanové – přes 91% a dalších 56 národnostních menšin (Zhuang, Manchu, Hui, Miao, Ujgurové, Tujia, Yi, Mongolové a Tibeťané – 9 hlavních menšin, 4/5 z celku).

Náboženství:

 • Převládá lidové náboženství (cca 21,9%), buddhismus (18,2%), dále křesťanství (5,1%) a islám (1,8%). 52,2% - nezařazeno. Oficiálně je ČLR ateistickým státem.

Internet:

 • ČLR měla na konci roku 2016 731 mil. uživatelů internetu (v roce 2015 564 mil. a pro srovnání, v roce 2009 pouhých 73 mil.). Pokrytí přitom také zaznamenalo růst – z 34,3% v roce 2010 na 45,8% v roce 2013. Peking, Šanghaj a Guangdong jsou oblasti s nejvyšším pokrytím sítě, přes 74% v roce 2016.

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

HDP/obyv. (USD)

6 240

7 010

7 640

8 100

8 313

8583

HDP v běžných cenách (mld. USD)

8 387

9 469

10 361

11 025

11 326

12 110

růst HDP (%)

7,7

7,7

7,4

6,9

6,7

6,9

inflace (%)

2,6

2,6

2,1

1,6

2,1

1,5

nezaměstnanost (%)

4,1

4,05

4,05

4,2

4,1

3,9

kurz měny (CNY za 1 USD)

6,31

6,2

6,13

6,22

6,64

6,76

Zdroj: EIU 2018

V roce 2017 vzrostla čínská ekonomika o 6,9%, což znamená návrat čínského HDP k růstu po sedmiletém poklesu. Hospodářství podržela silná domácí spotřeba, která částečně kompenzovala slabší investice, a oproti roku 2016 se také vrátil k růstu čínský vývoz. Sektor služeb se na HDP podílel 51,6%. Pro rok 2018 stanovilo čínské vedení cíl ekonomického růstu „kolem 6,5%“, což je stejný cíl jako pro rok 2017, ovšem tentokrát již bez dodatku „… nebo výše, pokud pro praxe dovolí“. Výhled tedy zůstává ambiciózní, ale zároveň střízlivý v rámci pokračujících reforem zaměřených na stimulaci spotřeby a soukromých investic. Hlavní ekonomickou prioritou a také nelehkou výzvou roku 2018 bude snaha zkrotit rostoucí dluh.

Hlavní ekonomické cíle pro rok 2018:

 • Růst HDP kolem 6,5 %
 • Index spotřebitelských cen na úrovni 3 %
 • Tvorba 11 milionů pracovních míst ve městech a udržení nezaměstnanosti do 4,5 %
 • Snížení spotřeby energie nejméně o 3 % na jednotku HDP
 • Snížení schodku veřejných financí na 2,6 % HDP
 • Schodek veřejných financí 2,38 bilionu CNY
 • Zavedení daňových úlev ve výši 800 mld. CNY
 • Snížení výroby oceli o 30 mil. tun a snížení produkce uhlí o 150 mil. tun
 • Pokles v počtu venkovských obyvatel žijících v chudobě o 10 mil.

Velká část hlavních ekonomických cílů pro rok 2018 kopíruje cíle z roku 2017. Ničím zásadním nepřekvapují a pokračují v naplňování pětiletého plánu (2016-2020). Ekonomická a finanční rizika hodnotila v březnu 2018 zpráva čínské vlády pro Všečínské shromáždění jako „celkově zvládnutelná“. Centrální banka od konce roku 2016 zpřísňuje monetární politiku prostřednictvím snižování poskytované likvidity a vyšších úrokových sazeb. Vysoká míra zadlužení na regionální, národní i soukromé úrovni ale nadále představuje velké riziko a brzdu dalšího hospodářského růstu. Regionální vlády mají v roce 2018 vydat 1,35 bilionu CNY v dluhopisech.

V roce 2018 se očekávají analytici zpomalení růstu HDP přibližně na úroveň 6,4 % v důsledku přísnějších finančních regulací, pokračujících reforem, klesajícím investicím, slabšímu růstu spotřeby a také externím rizikovým faktorům jako např. obchodní spory s USA. Pokud by snižování dluhu nebylo hlavní prioritou, podpořil by se tím krátkodobý růst, ale mohlo by to znamenat středně či dlouhodobé riziko. V roce 2018 se počítá s investicemi do železniční infrastruktury ve výši 732 mld. CNY a do silničních a vodních cest bude letos investováno 1,8 bilionu CNY. 

V následujících letech do roku 2020 by mělo HDP klesnout na 6,2-6,4%, poté může přijít dle EIU i snížení pod 6 %. Čínské vedení pevně směřuje za svým cílem zdvojnásobit HDP a příjmy na obyvatele z roku 2010 do roku 2020, k čemuž stačí růst 6,3%. V případě, že by takový vývoj byl ohrožen, bude systém připraven zavést stimulující opatření, nejspíš ve formě snížení úrokových sazeb. Navzdory přetrvávajícím finančním rizikům a problémům s reformami je čínská ekonomika nadále považována za poměrně stabilní. Centrální řízení čínské ekonomiky v příštích letech nebude polevovat. Od roku 2018 bude nově dohlížet na obchodní prostředí v Číně mocná National Market Supervision Administration (NMSA), která pojme velkou část funkcí od jiných resortů.

Čínská měna by měla podle odhadů v nadcházejících letech oslabovat vůči dolaru – do roku 2020 na 7,26 CNY za 1 USD. EU i USA stále požadují, aby byl kurz určován trhem, a považují ho za uměle nízký. Kurz je od roku 2005 vázán na koš měn, nikoliv jen na USD.

Důležitým tématem pro Čínu je také internacionalizace CNY, na kterém se intenzivně pracuje od roku 2009 (pilotní projekt v Guangdongu a Šanghaji zahrnoval cca 400 společností a byl následně v roce 2011 rozšířen celostátně). Podstatou pilotního projektu byla možnost obchodovat se zahraničím přímo v CNY. Vzhledem k malému množství CNY v zahraničí, nejde o velké objemy, ale podle některých odhadů se jednalo v letech 2013 a 2014 o cca 980 mld. USD. Například dokumentární akreditivy a inkasa (LC, Letter of Credit a Collections) v CNY obsadily druhé místo (2012 i 2013) s podílem 8,7% (USD 81,8%). V roce 2017 zůstávaly největšími CNY „centry“ – Čína, Hongkong, Singapur, Německo a Austrálie.

Podíl odvětví na tvorbě HDP (v %)

 

A

I

(z toho průmysl)

(z toho stavebnictví)

S

2012

10,1

45,3

38,4

6,8

44,6

2013

10,0

43,9

37,0

6,9

46,1

2014

9,2

42,7

35,9

7,0

48,1

2015

9,0

40,5

34,3

6,8

50,5

2016

8,6

39,8

33,3

6,65

51,6

2017

7,9

40,5

 

 

51,6

Zdroj: EIU a NBS: China Statistical Yearbook 2017

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Z pohledu fiskální politiky byla pozice centrální vlády v roce 2017 nadále silná. Centrální banka People‘s Bank of China (PBoC) od konce roku 2016 zpřísňuje monetární politiku prostřednictvím snižování poskytované likvidity a vyšších úrokových sazeb. Regulatorní opatření se snaží snižovat finanční rizika a v r. 2017 se podařilo zpomalit růst zadlužení zejména v korporátním sektoru. Vysoká míra zadlužení čínské ekonomiky na regionální, národní i soukromé úrovni ale nadále představuje značné riziko a brzdu dalšího hospodářského růstu. Dluh roste rychleji než HDP. Celkový dluh nefinančního sektoru, včetně centrální i lokálních vlád, činil v listopadu 2017 zhruba 242% HDP, což je o 100% více než před světovou finanční krizí.

V srpnu 2014 vláda vydala revizi Zákona o rozpočtu, která vstoupila v platnost 1. 1. 2015. Jedná se o významnou revizi poprvé od roku 1995. Tato revize umožňuje místním vládám napřímo vydávat obligace, což přispívá k větší transparentnosti v systému veřejných financí. Problémem jsou však regionální vlády, u kterých může v letech 2017-2021 dojít k problémům.

Zadlužení je u místních vlád alarmující. Situaci ještě komplikuje stav na realitním trhu. Podle nových pravidel si místní vlády nemohou půjčovat od tzv. LGV (local government vehicles). Obecný trend je činit místní vlády odpovědné za fiskální politiku. Zadlužení místních vlád bylo v roce 2015 urychleno swapovými operacemi, kdy lokální vlády mohou směnit své závazky za dluhopisy s nižšími finančními náklady. Zároveň od roku 2015 mohou místní vlády emitovat dluhopisy, nicméně jsou přímo zodpovědné za placení závazků z těchto emisí. V následujících letech se očekává, že veřejné výdaje porostou rychleji než příjmy. Vláda bude hledat nové zdroje příjmů a usilovat o zamezení daňových úniků.

Veřejné finance a státní rozpočet

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Daňové příjmy (mld. CNY)

8 973,8

10 061,4

11 053,1

11 917,5

12 880,0

15 955

17 257

Změna daňových příjmů (%)

22,6

12,1

9,8

7,8

7,7

4,5

8,1

Výdaje státního rozpočtu (mld. CNY)

10 924,8

12 595,3

14 091,2

15 178,5

13 420,0

18 882

20 333

Změna výdajů (%)

21,6

15,3

11,3

8,3

18,1

6,4

7,6

Saldo státního rozpočtu (% HDP)

-1,1

-1,6

-1,9

-1,9

-2,3

-3,4

-3,7

Zdroj: EIU 2018 a NBS: China Statistical Yearbook 2017

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Na tvorbě monetární politiky Číny se podílí řada rezortů a komisí v čele s centrální bankou, People`s bank of China (PBoC), Národní rozvojovou a reformní komisí (NDRC) a ministerstvem obchodu (MOFCOM). Za provádění je odpovědná PBoC, přičemž některé pravomoci od roku 2013 převzala Komise pro regulaci bankovního trhu Číny (CBRC, China Banking Regulatory Commission). Za režim zahraničních deviz je odpovědná Státní administrativa pro zahraniční devizy (SAFE, State Administration of Foreign Exchange), resp. PBoC. 

V nadcházejících letech hodlá čínská vláda pokračovat v přísné monetární politice, aby zajistila rozumný růst peněžní nabídky a úvěrů. Trvajícím problémem jsou špatné úvěry, které stále rostou. Objem klasifikovaných úvěrů (tzv. NPLs, non-performing loans) na konci června 2017 vzrostl na 1,64 bilionu CNY a podíl klasifikovaných úvěrů na celkových úvěrech činil 1,74%. Největší čtyři banky (BoC, ICBC, CCB a ABC) se na tomto celkovém objemu podílely výraznou měrou.

V průběhu roku 2014 čínská vláda signalizovala změnu politiky řízení devizového kurzu směrem k plnější směnitelnosti CNY, plná směnitelnost se očekává až po roce 2020. Původně avizovaný cíl na rok 2020 bude pravděpodobně zpomalen díky masivním intervencím v roce 2016. Vzhledem k poměrně rapidnímu propadu kurzu CNY byla čínská centrální banka nucena snížit své devizové rezervy na hodnotu 3 bln. USD v lednu 2017 (v roce 2014 byla přitom hodnota rezerv až na 4 bln. USD). CNY se postupně stává aktivním hráčem na poli světových měn.

Podle posledních údajů se čínská měna mezi nejvíce obchodované měny v r. 2015 dostala na 4. místo před JPY za GBP, EUR a USD s podílem 2,79% (pro srovnání: JPY 2,76%). Zatímco za prvních 9 měsíců 2014 Čína vyrovnala přibližně 15% svého mezinárodního obchodu v CNY, v roce 2009 to bylo jen 1% (za celý rok 2013 – 20%). Pozn.: Od roku 2012 mohou všechny čínské společnosti vyrovnávat zahraniční obchod v CNY. 

Bilance běžného účtu platební bilance dosáhla v roce 2017 přebytku ve výši 1,4% HDP. V nadcházejících letech se však očekává přechod do deficitu (v roce 2019 přibližně 1%). Očekává se, že v nadcházejících letech dovozy převáží vývozy a porostou o téměř 10% ročně.

Zahraniční dluh ČLR v roce 2017 dosáhl celkové výše 1545 mld. USD. Dlouhodobý a střednědobý dluh činil 650 mld. USD, krátkodobé závazky představovaly 885 mld. USD. Celkově dle mezinárodních standardů tyto ukazatele se zatím nacházejí v bezpečném pásmu, nicméně jejich trend vyvolává mezi analytiky otázky ohledně budoucí fiskální pozice ČLR v kombinaci se zpomalením růstu a poklesem exportní poptávky ve světě. Hlavními věřiteli Číny zůstávají Japonsko, Hongkong, Tchaj-wan, Světová banka a Asijská rozvojová banka.

Platební bilance, devizové rezervy a zadluženost za posledních 5 let

 

2013

2014

2015

2016

2017

devizové rezervy (bil. USD)

3,821

3,840

3,406

3,097

3,228

úroková míra komerčních bank (%)

6

5,6

4,4

4,4

4,4

bilance ZO (mld. USD)

351,8

445,4

675,1

494,1

476,2

běžný účet platební bilance (mld. USD)

182,8

243,7

411

195,1

172,4

běžný účet platební bilance (% HDP)

1,9

2,4

3,7

1,7

1,4

vnější dluh (mld. USD)

863,2

859

893,8

999,5

1543,7

vnější dluh (% HDP)

8,7

8,3

8,1

8,8

12,6

dluhová služba (%)

2,5

2,7

2,8

3,6

5,8%

Zdroj: EIU 2018 a NBS: China Statistical Yearbook 2017

Čína měla ke konci roku 2016 dohody o bilaterálních swapových operacích s 23 zeměmi v celkové hodnotě více než 2,7 bil. CNY. Offshore CNY clearingová centra jsou celkem ve 12 světových městech (dohody se 14 zeměmi), včetně Hongkongu, Macau, Singapuru, Londýna, Frankfurtu, Soulu, Lucemburska a Tchaj-pchej.

Konvertibilita CNY je testována od konce roku 2013 v šanghajské zóně volného obchodu (SFTZ). V srpnu 2014 na základě vyhlášky SAFE byly devizové operace pro zahraniční společnosti uvolněny v dalších 16 pilotních zónách Číny, v roce 2015 v dalších 3 (Tianjin, Guangdong, Fujian). Významným prvkem je také spuštění projektu „Hong Kong-Shanghai Stock Connect Programme“, který umožňuje kvalifikovaným investorům dvoustranné „cross-market“ investování (jedná se o přímý přístup na trhy přes clearingové centrum na místním trhu). Podobné schéma bylo vytvořeno i pro Shenzhen v prosinci 2016. V únoru 2016 získala japonská Mizuho Bank svolení k emisi depozitních certifikátů v rámci SFTZ. 13. pětiletý plán Číny, přijatý v říjnu 2015, počítá s konvertibilitou čínské měny do r. 2020. Čínská měna se také k 1. říjnu 2016 připojila ke košíku měnových rezerv Mezinárodního měnového fondu. V srpnu 2016 bylo čínskou vládou ohlášeno založení dalších 7 zón volného obchodu (Free Trade Zone, FTZ), přičemž tyto zóny byly formálně otevřeny v březnu 2017. Aktuálně tedy ČLR disponuje 11 FTZ.

V roce 2014 Čína dále prohloubila model RQFII (Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor) z roku 2011, který umožňuje offshore CNY fondy investovat do akcií a obligací na pevninské Číně (v listopadu byla např. schválena kvóta pro Austrálii v objemu 50 mld. CNY). Úspěšně pokračuje i schéma QFII, které umožňuje investování onshore. Dobré výkony byly zaznamenány i u tzv. „dim sum“ obligací – offshore CNY obligací. V roce 2010 navíc došlo k rozšíření emitentů i mezi soukromé a zahraniční podniky, k prvnímu zalistování dim sum obligací došlo v Lucemburku v roce 2011.

V říjnu 2015 došlo k významnému posunu ohledně uvolňování politiky úrokových sazeb. V tomto období PBC ukončila cílování depozitních úrokových sazeb. Teoreticky by měly být bankovní zápůjční a výpůjční sazby určovány pouze trhem. Neoficiálně však tlak ze strany PCB na komerční banky ohledně minim a maxim úrokových měr přetrvává. V roce 2016 rovněž došlo k posunu ohledně liberalizace přílivu na kapitálový účet a naopak k restrikcím odlivu z kapitálového účtu.

Do budoucna panují značná očekávání ohledně vstupu zahraničních investorů na čínský trh vzhledem ke změnám ve vypořádání a zdanění cenných papírů a derivátů. V roce 2017 oznámilo čínské ministerstvo financí uvolnění podmínek pro vstup zahraničních společností na čínský finanční trh. Nově mohou zahraniční investoři vlastnit 51% čínských finančních institucí. Dle vyjádření evropské obchodní komory v Číně však nové opatření přišlo příliš pozdě a na nasyceném čínském trhu již reálně zahraničním investorům příliš nenabízí. Podíl zahraničních bank či finančních institucí na čínském trhu je menší než 2%.

V roce 2014 Čína navrhla založení nové rozvojové banky - Asia Infrastructure Investment Bank (v červenci byla v rámci BRICS založena New Development Bank, která má rozvíjet finanční a rozvojovou spolupráci mezi svými „členy“.). Jedná se o obdobu Asian Development Bank (či World Bank v globálním měřítku). V říjnu 2014 21 asijských zemí (Bangladéš, Brunej, Kambodža, Čína, Indie, Kazachstán, Kuvajt, Laos, Malajsie, Mongolsko, Myanmar, Nepal, Oman, Pákistán, Filipíny, Katar, Singapur, Srí lanka, Thajsko, Uzbekistán, Vietnam) podepsalo MoU o založení banky. O měsíc později podepsala Indonésie. Svou činnost AIIB oficiálně zahájila v lednu 2016. Čína do banky vložila 32,4% základního kapitálu a zprvu ji náleželo 27,8% hlasovacích práv. Z celkových 57 zakládajících členů banky je 37 z Asie, mezi zakládajícím členy je také polovina zemí EU (AT, DK, FI, FR, DE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SE, CH, UK). ČR mezi zakládající členy nepatří. V březnu 2017 schválila AIIB 13 nových členů – mezi nimi např. Kanadu, Belgii, Irsko a Maďarsko. Čína bude mít samozřejmě zájem na infrastrukturních projektech v Asii ať už v rámci Belt and Road Initiative (BRI) či prostřednictvím AIIB, neboť s ekonomickým zpomalováním a oslabováním čínské měny dochází k odlivu čínského kapitálu do zahraničí a snižování domácích investičních výdajů. Banka již schválila infrastrukturní projekty v Bangladéši, Pákistánu a dalších asijských zemích. V průběhu roku 2017 pokračoval proces přijetí dalších nových členů AIIB.

V listopadu 2014 přišla Čína s další iniciativou navazující na iniciativu Silk Road z roku 2013 (aktuálně nazývanou „Belt and Road Initiative“). Jedná se o založení tzv. Silk Road fondu, který bude zacílen na infrastrukturu a průmyslovou a finanční spolupráci „podél“ historické stezky. Základní kapitál fondu Silk Road měl činit 40 mld. USD a podpořit konvertibilitu CNY podél pásma Hedvábné stezky.

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Oba regulátoři bankovního trhu (PBoC a CBIRC) se aktivně zabývají aktuálními otázkami bankovního sektoru, zejména pak otázkami tzv. „stínového bankovnictví“, nedostatečné likvidity, bankrotů a pojištění. Zároveň se potýkají s „on-line“ produkty, které nabízejí internetoví giganti typu Alibaba, Tencent či Baidu. Jedním z příkladů je zákaz poskytování virtuálních kreditních karet přes QR kódy v březnu 2014. V r. 2018 byl pro lepší kontrolu rizik finančních trhů realizován plán spojit bankovní a pojišťovací regulátory China Banking Regulatory Commission a China Insurance Regulatory Commission. Nový subjekt nese název China Banking and Insurance Regulatory Commission.

Na konci roku 2016 měly na čínském bankovním trhu státem vlastněné komerční banky (Agricultural Bank of China, Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank a Bank of Communication) 37,3% podíl, následovány akciovými komerčními bankami (18,7%), městskými komerčními bankami (12,1%). Ostatní bankovní instituce tvořily 31,9% trhu. Podíl zahraničních bank či finančních institucí je přitom menší než 2%. 

10 největších čínských bank[1] na konci roku 2016 podle velikosti aktiv:

 • Industrial and Commercial Bank of China (3474,74 mld. USD); zahraniční podíl 12,7%
 • China Construction Bank (3018,4 mld. USD); zahraniční podíl 6%
 • Agricultural Bank (2817,74 mld. USD); zahraniční podíl 18,8%
 • Bank of China (3413,12 mld. USD); zahraniční podíl 2,1%
 • China Development Bank (1904,34 mld. USD)
 • Bank of Communication (1209,91 mld. USD); zahraniční podíl 18,7%
 • Postal Savings Bank of China (1190,1 mld. USD); mezinárodní konsorcium 16,92%
 • China Merchants Bank (885,59 mld. USD)
 • China CITIC Bank (853,96 mld. USD)
 • China Minsheng Banking Corp. (848,9 mld. USD)

Privátní banky 

V minulosti bylo možné za „soukromou“ banku považovat jen China Minsheng Bank, popřípadě China Merchants Bank, se zastoupením privátního kapitálu. Soukromý kapitál byl dále historicky povolen v městských komerčních bankách, ale všechny výše zmíněné stále podléhaly vedení vlády. Rozhodnutí umožnit vznik prvním skutečně privátním bankám v roce 2014 – Shenzhen, Wenzhou, Tianjin, Shanghai a Zhejiang – bylo proto pro další rozvoj tohoto segmentu klíčové, ačkoliv vláda tento krok zvažovala již od roku 2012. Tyto banky se mají zaměřit primárně na malé a střední podniky, inovace a služby. 

První čínskou „internetovou“ bankou je WeBank založená v Shenzhenu, která byla symbolicky spuštěna při cestě premiéra Li Keqiang v lednu 2015 do provincie Guangdong. Druhou má být ZICB. Relevantní pravidla pro půjčování jednotlivcům a business modely, včetně legislativních pravidel, jsou stále v jednání s regulátory (CBRC, PBoC). Jedná se nicméně o výrazný krok směrem k reformě bankovního systému.

Bankovní podíl zahraničních investorů oproti tomu vykazuje sestupnou tendenci. Zahraniční investoři v roce 2007 vlastnili 2,4% bankovních aktiv a na konci roku 2015 pouze 1,3%. Výraznější růst se neočekává ani po změně pravidel v r. 2017, které umožňují zahraničním subjektům vlastnit 51% čínských finančních institucí. Zároveň se zvyšuje jejich podíl NLP úvěrů na 1,15%. Největšími bankami na tomto trhu jsou HSBC, Bank of East Asia, OCBC a Srandard Chartered. 

Bank of China v roce 2015 otevřela svou pobočku v ČR. V roce 2017 otevřela svou pobočku v ČR banka ICBC. Další čínské banky mají o český trh aktivní zájem. 

Pojišťovny 

Pojistnému trhu Číny dominují tři státní společnosti People`s Insurance Company of China, China Life Insurance Company a China Reinsurance Company, které vznikly ve druhé polovině 90. let. Mezi deset největších pojišťoven ke konci roku 2016 podle objemu aktiv patřily:

 • China Life Insurance (19,8%)
 • Ping An Life (12,7%)
 • China Pacific Life (6,3%)
 • Anbang Life (5,2%)
 • New China Life (5,2%)
 • Hexie Health Insurance (4,9%)
 • PICC Life Insurance (4,8%)
 • Funde Sino Life (4,7%)
 • Taiping Life (4,3%)
 • Taikang Life (4,1%)

Prostor pro zahraniční investory je spíše omezený, v minulosti byly úspěšné především oblasti životního pojištění a pojištění přepravy. Perspektivní jsou oblasti pojištění škod a vozidel, existuje však výrazná konkurence. Novým trendem jsou i v oblasti pojišťovnictví on-line služby, které zatím pokrývají 1% uzavřených pojistných smluv. Růst se však očekává na úrovni 100% ročně. V únoru 2014 vznikla spojením čínských internetových gigantů a Ping An nová on-line společnost Zhong An Online Property Insurance (Alibaba, 19,9%, Ping An a Tencents po 15%). V r. 2018 byl oznámen plán spojit bankovní a pojišťovací regulátory China Banking Regulatory Commission a China Insurance Regulatory Commission.

[1] Pozn.: Vzhledem k specifickému názvosloví a typům bank ponecháno pro účely srovnávání v originále.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

V současné době jsou příjmy centrální vlády tvořeny 6 základními daněmi:

 • daň z přidané hodnoty
 • spotřební daň
 • daň z přírodních zdrojů
 • environmentální daň
 • daň z nemovitostí
 • daň z příjmu

Poměr příjmů státního rozpočtu k HDP Číny v roce 2017 činil 20,8%. Poměr výdajů tvořil 24,5% HDP. Místní vlády přispívají do státního rozpočtu zhruba 55%, nicméně na výdajích se podílejí přes 85%, zodpovídají tak za většinu rozpočtového deficitu, který v roce 2017 činil 3,07 bil. CNY.

Daňové období odpovídá kalendářnímu roku od 1. ledna do 31. prosince. Jestliže má zahraniční podnik problémy s výpočtem daní za běžný kalendářní rok, může požádat o výjimku a přizpůsobit vyúčtování svému finančnímu roku. U podniků, které nepracovaly celých 12 měsíců, se za daňové období považuje skutečná provozní doba. Za rozvoj a řízení daňové legislativy a politiky v ČLR odpovídá Státní daňový úřad (SAT) a jeho mateřské Ministerstvo financí (MOF). Daňové regulativy se dělí do čtyř skupin (podle důležitosti):

 • vyhlášky Státní rady (vlády),
 • společné vyhlášky MOF-SAT,
 • vyhlášky SAT,
 • vyhlášky místních daňových úřadů.

Výběr daní kontroluje SAT ve spolupráci s místními daňovými úřady. Technicky vzato, každá administrativní oblast má dva daňové úřady - místní pobočku SAT a místní daňový úřad, který se zodpovídá místní vládě. Tímto způsobem bylo dosaženo kompromisu mezi ústřední a místní vládou co se týče rozdělení daňových příjmů. Státní daně zahrnují cla a spotřební daň, zatímco lokální daně tvoří daň z nemovitosti, územní daň z používání pozemku, kolkovné a ostatní majetkové daně. Daň z příjmu právnických osob, DPH, daň obchodní (živnostenská) a daň z příjmu fyzických osob si centrální a místní vláda mezi sebou dělí. Čínské zákony upravující činnost podniků se zahraničním vkladem navrhuje Státní daňový úřad a předkládá je Ústřední vládě. Po projednání ve vládě jsou předloženy Národnímu lidovému shromáždění ke schválení a vyhlášení. Prováděcí předpisy a pokyny rovněž navrhuje Státní daňový úřad a předkládá je vládě ke konečnému schválení. Daňové zákony obvykle vstupují v platnost dnem vyhlášení a nemají zpětný účinek. Zahraniční daňoví plátci jsou klasifikováni následovně:

 • podniky
 • podniky se zahraniční investicí (podílové JV, smluvní JV, podniky plně vlastněné zahraniční firmou), reprezentační kanceláře
 • fyzické osoby s trvalým pobytem
 • s dočasným pobytem

Základní daně uplatňované na cizincích, podnicích se zahraniční kapitálovou účastí a zahraničních firmách, jež obchodují s Čínou, jsou následující:

 • daně z příjmu
 • daně z transakcí
 • daně ostatní

Daně z příjmu

Daň z příjmu právnických osob

Zdanitelný příjem podniků je definován jako částka zbývající z hrubého příjmu za zdaňované období po odečtení nezdanitelných příjmů, příjmů, které jsou vyňaty ze zdanění, daňově uznatelných nákladů a ztrát v daném roce. Ztráty mohou být uplatňovány po dobu pěti let. Na základě dřívějšího režimu odváděly zahraniční společnosti v Číně pouze 15% daně z příjmu právnických osob a mohly využívat různé daňové prázdniny, naproti tomu čínské společnosti byly zdaňovány sazbou 33%. Zákon o dani z příjmu právnických osob, schválený v březnu 2007, odstranil dřívější složitost a zvýhodnění zahraničních investorů. Od 1. 1. 2008 rozlišuje nový zákon dva typy společností:

 • daňový rezident (tax-resident enterprise, TRE), tj. společnost, která je založena v ČLR;
 • sídlí mimo Čínu, ale sídlo (úřad, kancelář) svého výkonného managementu má v ČLR. Oba druhy společností podléhají dani z příjmu ve výši 25%;
 • daňový nerezident (non tax-resident enterprise, NTRE), tj. společnost, která je založena v zahraničí a sídlo (úřad, kancelář) svého výkonného managementu má v zahraničí, ale získává příjmy ze své činnosti v ČLR, ať již je fyzicky přítomna v zemi či nikoli. Daňový nerezident je povinen uhradit 25% daň z příjmů ze své činnosti v Číně, a to se týká i příjmů, které jsou spojeny s fyzickou přítomností v ČLR, ale generovány v zahraničí;
 • daňový rezident, který není fyzicky přítomen v Číně, ale získává příjmy ze zdrojů v této zemi, podléhá dani z příjmu ve výši 20%.

Jelikož je reprezentačním kancelářím ze zákona zakázáno provádět aktivity s přímým ziskem, jakými jsou projednávání a uzavíraní prodejních kontraktů s čínskými zákazníky, zakládají zahraniční firmy v Číně své kanceláře („pobočky“) za účelem podpory prodeje, průzkumu trhu a k provádění poprodejní údržby a podpůrných služeb. Tyto reprezentační kanceláře jednají za určitý poplatek jako konzultanti nebo agenti pro svá ústředí. Jestliže je část takových služeb prováděna kanceláří v Číně a zbývající část zahraničním ústředím, může daňový úřad povolit úhradu až 50% v zahraničí. Pouze 50% příjmu se tak stane předmětem zdanění v Číně.

Daňové prázdniny už nejsou obecně nabízeny zpracovatelskému průmyslu. Nové daňové pobídky jsou nyní orientovány na jednotlivé sektory s několika zeměpisnými výjimkami. Upřednostňované sektory: vývoj technologií, ochrana životního prostředí, úspora energií, bezpečnost výroby, rizikový kapitál, zemědělství, lesnictví, živočišná produkce, rybaření a rozvoj infrastruktury. Redukce daní lze dosáhnout při splnění určitých podmínek též u malých a středních podniků, podniků s moderními technologiemi (high-tech), podniků zaměřených na vědu a výzkum nebo zaměstnávajících handicapované osoby.

Daň z příjmu fyzických osob

U jednotlivců podléhají dani platy, renty, kapesné, atp. Sociální dávky a náhrady běžných obchodních výloh dani z příjmu nepodléhají. U jednotlivců s trvalým pobytem v Číně je daň uplatňována z příjmu nabytého kdekoliv ve světě, ať je zde obdržen či nikoliv. Česká republika má s ČLR podepsanou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, tzn., že občané obou států by měli platit daň pouze v jedné zemi a to tam, kde pobývají větší část roku, resp. více jak 183 dny. Sazba je stanovena na základě výše příjmu a pohybuje se od 3% do 45%. Od 1. 9. 2011 mohou tuzemští poplatníci uplatnit standardní měsíční odpočet z daně ve výši 3 500 CNY, přičemž cizinci a zahraniční Číňané mají nárok na odpočet 4 800 CNY měsíčně jako kompenzaci za zvýšené životní náklady. Příjmy mimo standardní plat (honoráře, kompenzace za osobní služby, nájemné, dividendy, úroky) jsou zdaněny sazbou 20 % u zdroje příjmu (bez 20 % standardní srážky za náklady, min. 800 CNY u každé platby). Pouze úroky u spořicích účtů jsou zdaněny nižší sazbou ve výši 5%. 

Dani nepodléhají:

 • ocenění za domácí či zahraniční úspěchy a podobné případy dle výkladu MF ČLR
 • vládní dluhopisy a finanční dluhopisy vydané vládou
 • dotace a platby na základě vládní vyhlášky
 • sociální platby, odškodnění za tělesné postižení, penze vyplácené pozůstalým, pomoci pojistná plnění
 • vojenské odlučné a demobilizační platby
 • relokační platby, odlučné, penze a dotace na životní náklady pro důchodce na základě vládní vyhlášky
 • příjmy diplomatických zástupců, konzulů a dalšího personálu velvyslanectví a konzulátů
 • příjmy osvobozené od daně podle některé mezinárodní konvence
 • příjmy osvobozené od daně na základě souhlasu MF ČLR
 • kompenzace z titulu demolice obydlí a přesídlení občanů
Výpočet daně z příjmu fyzických osob

Výše měsíčního příjmu od – do (CNY)*

Daňová sazba (%)

0

1500

3

1500

4500

10

4500

9000

20

9000

35000

25

35000

55000

30

55000

80000

35

80000

a více

45

Zdroj: China Hand July 2014 Pozn.: *Měsíční zdanitelný příjem ze mzdy a odměn po odpočtu nezdanitelného minima 3 500 CNY pro tuzemce/4 800 CNY pro cizince

Příspěvky do fondů sociálního zabezpečení – 2014 (Peking, Šanghaj)

 

Peking

Šanghaj

Zaměstnavatel

Zaměstnanec

Zaměstnavatel

Zaměstnanec

Penzijní fond

20%

8%

21%

8%

Zdravotní poj.

9% + 1%*

2% + 3 CNY*

11%

2%

Poj. v nezaměstnanosti

1%

0,20%

1,5%

0,5%

Bytový fond

12%

12%

7%

7%

Zdroj: China Hand July 2014 Pozn.: *Dodatečné příspěvky v Pekingu „Fund for Substantial Medical Expenses“

Daně z transakcí

Většina transakcí je předmětem daně z obratu, a to buď DPH, nebo daně obchodní, přičemž zaplacení jedné vylučuje úhradu druhé. Některé kategorie spotřebního zboží jsou zatíženy ještě daní spotřební.

Daň z přidané hodnoty je uplatněna při prodeji zdanitelného zboží a služby, vztažené k jeho výrobě, a na dovezené zboží, pokud dovoz není od daně osvobozen zvláštním zákonem. V roce 2013 byl pilotní projekt z roku 2012 (doprava a moderní služby) rozšířen ze Šanghaje na Peking, Tianjing, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Fujian, Hebei a Guangdong. Od prvního ledna 2014 přibyly dopravní a poštovní služby. Další oblasti, které budou postupně zahrnovány, jsou pohostinství, pojišťovnictví, finanční služby a stavebnictví.

Celostátní rozšíření bylo původně plánované na 2014, ale proběhne pravděpodobně až v roce 2015. Obchodní dani stále podléhá realitní sektor (transakce s nemovitostmi), ta by měla být nahrazena roční daní z nemovitosti. 

Existují tedy dvě hlavní kategorie služeb, ze kterých se platí DPH:

 • přepravní a poštovní služby (11% sazba pro přepravu osob a nákladů, stejně tak pro poštovní služby; kurýrní služba podléhá 6% sazbě) – Mezinárodní přeprava je v kategorii služeb, které jsou osvobozeny od platby DPH.
 • moderní služby: logistika, výzkum a vývoj, informační technologie, kulturní a kreativní služby, leasing a obecné poradenství; osvobození od platby DPH je možné pro technologický transfer, offshore outsourcing a inspekce lodí; dále do této kategorie patří oblast telekomunikačních služeb (od 1. června 2014) – základní služby 11% sazba, telekomunikační služby s přidanou hodnotou mají sazbu 6%.

V zásadě existují tři sazby:

 • 0% na výrobky již použité prodejcem (obchodníci s použitým zbožím platí 2% DPH), zemědělské výrobky vyrobené vlastními silami a prodané těmito výrobci, antikoncepční přípravky a zařízení, knihy v antikvariátech, výrobky a zařízení dovezená ve formě bezplatné ekonomické pomoci od zahraničních vlád a mezinárodních organizací, výrobky dovezené pro organizace pro postižené s využitím pouze pro handicapované osoby, přístroje a zařízení pro vědecký výzkum, experimenty a vzdělávání, dále na spotřební zboží nakoupené pro vlastní potřebu, zboží nakoupené či služby užité v nezdaňovaných výrobcích, pro kolektivní blaho nebo individuální spotřebu, nadměrný odpad z nakoupeného zboží nebo užitých služeb při výrobě konečných výrobků, nadměrnou ztrátu nakoupeného zboží či užitých zdanitelných služeb, dopravní náklady na výše uvedené zboží a prodej nezdanitelného zboží, na podniky pracující s recyklací surovin a dovážející osivo, sazenice či divoká zvířata pro chov;
 • 13% na zemědělské výrobky, včetně hnojiv, obilí a jedlých olejů, vodné, topení, chlazení, plyn, uhlí, knihy, noviny, časopisy, zemědělskou techniku;
 • 17% ropné produkty a ostatní položky výše neuvedené; zejména prodané zboží (s výjimkou exportovaných) a zpracovatelské, opravárenské a výměnné služby. Plátci jsou právnické osoby: všeobecní plátci DPH
 • s převládající výrobní činností, s ročními tržbami nad 0,5 mil. CNY (cca 75 tis. USD);
 • zabývající se převážně obchodem, s ročními tržbami nad 0,8 mil. CNY (cca 120 tis. USD). Malí plátci DPH (sazba činí 3%)
 • produkující zboží nebo zdanitelné služby (včetně zpracování, oprav a výměny) s ročními zdanitelnými příjmy do 500 tis. CNY (cca 75 tis. USD) nebo
 • se zabývající velko a maloobchodem s tržbami do 800 tis. CNY (cca 120 tis. USD. Na tyto plátce se nevztahují vratky DPH.

V roce 2006 si čínská vláda dala za úkol změnit strukturu čínského vývozu, v tomto smyslu zavedla nová pravidla (oběžník č. 139) upravující vratky DPH při vývozu z ČLR. Jedná se o snížení vratek DPH u výrobků s vysokou energetickou náročností a s nízkou přidanou hodnotou a zvýšení rabatů DPH u technologicky náročných výrobků. V roce 2008 byly upraveny sazby vratek ve snaze omezit podporu pro energeticky náročné výroby a snížit tempo vývozu, následně však došlo k dalším úpravám coby opatření proti krizi ve vývozu. V červnu 2010 MF ČLR zrušilo vratky u 406 položek s platností od 15. 7. 2010. 

Daň obchodní (živnostenská) ve výši 3 – 5% (u většiny sektorů) až 20% (zábavní služby), uplatňuje se u služeb (nikoliv u výroby a oprav, které jsou zdaněny v režimu DPH), při převodu nehmotných prostředků jako např. patenty, klientely a prodej vlastnictví nemovitostí v Číně. Aktuálně probíhá reforma systému a služby jsou postupně od roku 2013 převáděny pod režim DPH. Nově převedené služby podléhají v režimu DPH dani 3 – 11%. Spodní hranice se vztahuje na společnosti, jejichž roční zdanitelné příjmy jsou nižší než 500 tis. CN. 

Změny jsou zaváděny jen postupně, o čemž svědčí fakt, že v roce 2013 příjmy z obchodní daně namísto poklesu vzrostly z 1,6 bil. CNY v roce 2012 na 1,7 bil. CNY v roce 2013). Od daně jsou osvobozené kupř.

 • opatrovatelské služby (kupř. školky, pečovatelské ústavy pro postižené)
 • zdravotnické služby
 • zemědělské služby (kupř. mechanická orba, zavlažování, ochrana rostlin)
 • služby poskytované postiženými osobami
 • vstupné na kulturní aktivity (kupř. muzea, kulturní centra, umělecké galerie)
 • exportní pojištění poskytnuté domácími pojišťovnami
 • vzdělávací služby poskytované školami a jinými institucemi
 • dopravní služby při transportu zboží a osob do, z a mimo Čínu
 • offshore služby domácích společností a fyzických osob

Daň spotřební je uplatňována při dovozu, výrobě a zpracování 14 kategorií spotřebního zboží, které zahrnuje tabákové výrobky, alkoholické nápoje, kosmetiku, klenoty a drahé kameny, zábavnou pyrotechniku, paliva na bázi ropy, pneumatiky, motocykly, automobily, golfové míčky a vybavení, luxusní hodinky, jachty, jídelní hůlky pro jednorázové použití a dřevěná prkna. 

Konkrétní sazby viz „Interim Regulations on Consumption Tax of the PRC“ (State Council Decree 2008, No. 539; Caishui 2009, No. 84 – Ministry of Finance, SAT). 

Daně ostatní: 

Srážková daň

 • Zisk z kapitálu získaného zahraniční společností v ČLR je zdaněn 10%.

Daň z přidané hodnoty u nemovitosti

 • Sazba má rozpětí 30% – 60%.

Daň z užívání městské půdy 

Vztahuje se na domácí i zahraniční firmy. Platí se

 • 1,5 až 30 CNY/m² ve velkých městech;
 • 1,2 až 24 CNY/m² ve středně velkých městech;
 • 0,9 až 18 CNY/m² v malých městech;
 • 0,6 až 12 CNY/m² ve vesnicích a důlních oblastech.

Chudší regiony mohou snížit sazbu daně až o 30 % pod doporučenou sazbu, naopak bohatší regiony mohou po schválení MOF tuto sazbu zvýšit.

Od roku 2016 jsou preferenční sazby rovněž uvaleny na půdu využívanou k přepravním účelům, například autobusové zastávky atp., výjimky jsou rovněž u skladovvání komodit logistickými firmami ve výši 50%. 

Daň z převodu, darování či výměny užívacích práv u nemovitostí (Deed Tax)

Vybírá se až do výše 5% podle rozhodnutí lokální vlády. Navíc se platí 2% administrativní poplatek z tržní hodnoty práv k užívání pozemku. Od daně je osvobozeno vypořádání dědictví mezi přímými příbuznými spojené s převodem užívacích práv. Zvýhodněné daňové sazby jsou od roku 2016 na odkup nemovitosti ve 100 % rodinné držbě: 1% na nemovitost o rozloze do 90 m² a 1,5% pro nemovitosti o větší rozloze. Dále pro rodiny kupující druhou nemovistost ve výši 1% do 90 m² a 2% nad 90 m². Výjimkou pro tyto zvýhodněné sazby je Peking, Šanghaj, Guangzhou a Shenzhen.

Daň z vozidel a lodí

Vztahuje se také na cizince a zahraniční firmy. Sazby se pohybují následovně:

 • motorová vozidla (od 60 do 5400 CNY, v závislosti na objemu motoru)
 • komerční vozidla (autobusy od 480 do 1440 CNY a nákladní vozidla od 16 do 120 za tunu)
 • přívěsy (od 8 do 60 CNY za tunu)
 • ostatní vozidla (s výjimkou traktorů, od 16 do 120 CNY zu tunu)
 • motocykly (od 36 do 180 CNY za jednotku)
 • lodě (podle typu, např. motorový loď – 3-6 CNY za čistou tunu, jachta – 600-2000 CNY za metr)

Daň z nově nabytého vozu 

Vztahuje se na motorová vozidla, motocykly, tramvaje, návěsy a dopravní prostředky pro zemědělství nabyté koupí, dovozem, vlastní výrobou, darováním, výhrou nebo jiným způsobem. Daň se na každý vůz platí pouze jednou, sazba je 10%. Existují určité výjimky z daně - vojenská a policejní vozidla, vozidla zastupitelských úřadů, vozidla s vybavením, která nejsou určena pro dopravu osob (hasičské vozy, traktory, jeřáby).

Daň z přírodních zdrojů 

Platí těžební společnosti a osoby, které obchodují s ropou a plynem v autonomní oblasti Xinjiang (od června 2010) a od prosince 2010 i v ostatních západních provinciích a oblastech. Sazba činí 5% z prodejního obratu, u těžké ropy, ropy s vysokým bodem kondenzace a zemního plynu s vysokým podílem síry je uplatňována podpůrná redukce daně ve výši 5%. Poplatek (royalty) placený společnými podniky ve výši 1 až 2% v závislosti na lokalitě a hrubé roční produkci zůstává v platnosti. V dubnu 2011 daňové úřady zvýšily skokově daň z exportu přírodních zdrojů na 30-60 CNY/tunu z původních 0,5-3 CNY. Od 1. února 2012 zavedla ČLR nové zdanění u šesti druhů minerálních surovin včetně železné rudy, cínu a molybdenu - u železné rudy stoupla z 60 na 80% základní sazby, u cínu vzrostla sazba dvacetinásobně.

Shrnutí posledního vývoje v oblasti daňové reformy

Daňový systém je v posledních letech reformován tak, aby podpořil další ekonomický rozvoj. Čína do roku 2020 hodlá vytvořit „moderní fiskální systém“. V roce 2013 bylo rozhodnuto o rozšíření pilotního programu nahrazení daně z obratu daní z přidané hodnoty (DPH) do sektorů jako je železniční přeprava, poštovní služby, telekomunikace. Reforma DPH byla již (počínaje 1. srpnem 2013) rozšířena z původních 12 provincií a municipalit na celostátní úroveň. Daň spotřební bude zavedena u dalšího zboží, které způsobuje znečištění, a u luxusního zboží. Daň z přírodních zdrojů má být rozšířena i na uhlí - na základě ceny (nikoli objemu prodeje). Plánuje se také rozšíření daně z nemovitosti z původních oblastí (Šanghaj, Chongqing).

V srpnu 2013 podepsala Čína v Paříži (OECD) mnohostrannou konvenci o vzájemné administrativní podpoře v daňových věcech (Multilateral Convention on Mutual Assistance in Tax Matters). 

V roce 2014 se vláda zaměřila na revizi některých preferenčních daní (úlevy) zavedených místními vládami, na pokračování reformy daně z přidané hodnoty (od ledna 2014 DPH nahradila daň z obratu v oblasti železniční dopravy a poštovních služeb, od června v oblasti telekomunikací – do té doby se pilotní projekt týkal dopravy a sedmi dalších sektorů). Reforma má být dokončena do konce roku 2015 a je pozitivní zejména pro sektor služeb a následně také výrobní sektor.

Od ledna 2014 byla také zavedena preferenční daň z příjmu pro malé podniky (od ledna 2014 do prosince 2016). Pro tyto podniky platí snížená sazba 20% na zdanitelný příjem do 100 tis. CNY (do té doby byla hranice na úrovni 60 tis. CNY).

Rok 2015 byl věnován mj. také přísnější kontrole zahraničních investorů ohledně možného krácení daní – byla lépe monitorována jejich ziskovost. V roce 2016 byl zpřísněn dohled nad e-commerce aktivitami a dovozem zboží z třetích států v oblasti retailu. V posledních letech byly rovněž zavedeny preferenční sazby a odpočet z daní na vědecko-výzkumné aktivity a high-tech průmysl. Zároveň jsou sníženy daňové odvody uvalené na technologický transfer. V roce 2018 byla zavedena daň ze znečištění životního prostředí – tzv. Environmental Protection Tax, která se liší podle míry znečištění jednotlivých regionů.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: