Dánsko: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

20. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Kodani (Dánsko)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Sektorové příležitosti

I) A - Perspektivní sektor: Dopravní infrastruktura

Konkrétní příležitosti:

 • 8603 - železniční a tramvajové vozy s vlastním pohonem
 • 8607 - Části vozidel železniční a jiné kolejové dopravy

Hlavní důvody:

V současné době probíhá v Dánsku rozsáhlý investiční plán (Togfonden) na modernizaci železniční infrastruktury (včetně obnovy vozového parku), který patří k největším dopravním investicím v novodobé historii země. Objem investic přesahuje 100 mld. CZK.  Dánské státní dráhy (DSB) i státní/komunální společnosti odpovědné za realizaci projektů poptávají vlaky, lokomotivy, vagóny, tramvaje, atd. Realizace proběhne v letech 2018 - 2021.

Významné projekty na výstavbu tratí LRV (Light Rail Vehicles) probíhají rovněž ve velkých dánských městech (Kodaň, Aarhus, Odense).

B - Perspektivní sektor: Energetický průmysl

Konkrétní příležitosti:

 • 7309 - nádrže, cisterny apod. z železa, oceli
 • 8402 - generátory pro výrobu vodní páry aj.
 • 8405 - generátory plynové
 • 8406 - turbíny na páru vodní a jinou
 • 8409 - části, součásti pro motory pístové
 • 8411 - turbo-jets, turno-propellers a další plynové turbíny
 • 8414 - čerpadla, vzduchové kompresory
 • 8507 - akumulátory elektrické

Hlavní důvody:

V Dánsku byla zahájena rozsáhlá modernizace energetické sítě a výroby s cílem zvýšit energetickou účinnost a podíl obnovitelných zdrojů (Energy Agreement 2020). Spotřeba energie přitom činí cca 90,5 mil GJ. Celková hodnota investic státního i soukromého sektoru je proto odhadována v řádu několika desítek miliard CZK.

ČR má v Dánsku velmi dobré reference z úspěšné realizace řady energetických projektů (elektrárny, teplárny, spalovny atd.). Naše firmy mají proto mimořádnou šanci podílet se na další výstavbě a modernizaci místní energetické sítě, a to především prostřednictvím technologických dodávek - turbín, generátorů, transformátorů, úpraven vod, potrubních systémů a nádrží, tepelných izolací, atd.

C - Perspektivní sektor: Zemědělský a potravinářský průmysl

Konkrétní příležitosti:

 • 8433 - stroje žací, mláticí, sekačky
 • 8434 - stroje dojicí, mlékárenské
 • 8706 - chassis traktorů
 • 8708 - části a příslušenství motorových vozidel

Hlavní důvody:

Dánský trh zemědělských strojů patří v poměru k velikosti země k největším v Evropě. Silně je zde rozvinutá rostlinná i živočišná výroba. Z celkové plochy Dánska je obděláváno cca 69 % (2,6 mil. ha). V současné době je zde cca 45 tisíc zemědělských farem, přičemž výrazně dominují zejména malé farmy do 30 ha (celkový počet traktorů proto přesahuje 100.000 ks). Dynamicky se rozvíjí i ekologické zemědělství. Pro české výrobce se tak nabízejí obchodní příležitosti především v dodávkách zemědělské techniky (traktory, secí stroje, pluhy, návěsy), ev. subdodávkách a náhradních dílech na již dodané zemědělské stroje. Celková hodnota hrubých investic v dánském zemědělském sektoru činí více než 30 mld. CZK.

D - Perspektivní sektor: Obranný průmysl

 • 8526 - radiolokač a radionavigační přístroje
 • 9302 - revolvery, pistole
 • 9303 - ostatní střelné zbraně

Hlavní důvody:

V současné době dánské ministerstvo obrany, ministerstvo vnitra, policie i bezpečnostní služby zahájily přípravy na obměnu výzbroje a zejména střelných zbraní. Konkrétně se jedná o pistole, pušky, automatické zbraně, atd. Nyní probíhá tzv. collecting information s tím, že cílem je získat různé modely a značky zbraní a poté vyhodnotit vlastní zadání. Zbraně jsou určeny pro místní podmínky, ale i pro příslušníky zahraničních misí. Celkový objem veřejných tendrů se odhaduje na 25 mld. CZK.

Dalším potencionálním trhem je i Grónsko, autonomní území Dánska, kde střelné resp. střelecké zbraně patří k základní vybavenosti místních obyvatel. Objem exportu do Grónska v této komoditě výrazně stoupá.

E -Perspektivní sektor:  Stavební průmysl

Konkrétní příležitosti:

 • 4408 - dýhy, lišty na překližky
 • 4409 - dřevo profilované, hoblované, broušené
 • 5909 - hadice apod., textílie trubkové i s armaturou
 • 6810 - výrobky z cementu a betonu
 • 6813 - materiál třecí, výrobky z něho
 • 6815 - výrobky z kamene aj. hmot nerostných
 • 6907 - dlaždice, obkladačky ap. keramické
 • 7003 - sklo lité, profilové, ploché, válcované, nezpracované
 • 7206 - železo, ocel nelegovaná v ingotech
 • 7213 - tyče, pruty ze železa nebo oceli neleg.
 • 7217 - dráty ze železa nebo oceli nelegované
 • 7301 - štetovice ze železa, oceli, profily aj., svařované
 • 8544 - dráty, kabely, vodiče elektr.

Hlavní důvody:

V  rámci rozsáhlých developerských projektů, nebo jako subdodávky. Např. pro největší investiční evropský dopravní projekt - Femern Belt, dopravního spojení Dánska a Německa prostřednictvím nejdelšího a nejhlubšího podmořského tunelu kombinujícího vlakovou a automobilovou dopravu. Hodnota investice činí cca 190 mld. CZK (dokončení v r. 2028).

Zároveň dojde k dalšímu infrastrukturnímu rozvoji Dánska - výstavba železničních tratí, komunikací, stavby mostů a terminálů, výstavba nemocnic, budování developerských a průmyslových parků, logistických center atd. Celkem se jedná o 430 projektů plánovaných do roku 2020, jejichž hodnota by mohla dosáhnout až 1.240 mld. CZK.  

Aktuální sektorové příležitosti pro Dánsko

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Datum (od – do)

Název

Místo

 23.–25. 2. 2018

 Česká účast na mezinárodním veletrhu FERIE FOR ALLE

 Herning

 9.–12. 4. 2018

 PROPED – Podnikatelská mise do Grónska

 Nuuk, Ilulisat

 27.–28. 6. 2018

 Konzultace pro české podnikatele

 Praha

 30.–31. 8. 2018

 Světový potravinový kongres (delegace ČR)

 Kodaň

 25.–28. 10. 2018

 PROPED – Prezentace incomingového turismu v Kodani

 Kodaň

 27.–30. 11. 2018

 Mezinárodní zemědělský veletrh AGROMEK

 Herning

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: