Finsko: Vztahy země s EU

18. 9. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Helsinkách (Finsko)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace EK ve Finsku
Malminkatu 16
00100 Helsinki
Tel: +358 (0)9 622 6544
E-mail: comm-rep-hel@ec.europa.eu

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Zájmy Finska v EU jsou reprezentovány v rámci společné hospodářské politiky EU.  Finsko je od roku 1995 členem EU. Ve vztahu k ostatním členům Unie se obchodní vztahy řídí pravidly jednotného vnitřního trhu (JVT) a vyznačují se vysokým stupněm otevřenosti. Platnost Evropské dohody o přidružení uzavřené mezi Českou republikou a Evropskou unií skončila vstupem ČR do EU a nyní platí Smlouva o přistoupení ČR k EU. Dovozní podmínky, dokumenty, originalita zboží, celní systém a kontroly jsou tudíž upraveny touto dohodou a předpisy navazujícími.

Upozorňujeme, že liberalizace obchodu v rámci JVT neznamená vlastní výklad pravidel a nařízení platných ve Finsku. Například finské orgány mají právo kontrolovat zatížení nákladních vozidel a zajištění nákladu. Rovněž mohou běžně provést test na užívání alkoholu zejména po příjezdu trajektů z Německa, Estonska či Švédska.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Finská rozvojová pomoc se soustřeďuje na bilaterální spolupráci s rozvojovými zeměmi se zaměřením na bezpečnost, lidská práva, obchod, zemědělství a lesnictví, vzdělání, zdravotnictví a sociální politiku, životní prostředí a přistěhovalectví.

Nejvíce bilaterální pomoci směřovalo v roce 2017 do (pořadí dle výše pomoci) Afghánistánu, Etiopie, Nepálu, Tanzanie, Keni, Mosambiku, Vietnamu, Somálska, Sýrie, Jižního Súdánu a Zambie – a to zejména na humanitární pomoc, podporu lesnictví, zemědělství a rybolovu, rozvoj občanské společnosti a vzdělávací projekty.

Prostřednictvím EU může Finsko přispívat ke zlepšení situace v regionech, které by za normálních okolností byly mimo kapacitní možnosti finských projektů rozvojové spolupráce. Přibližně jedna pětina fondů finské rozvojové spolupráce je poskytována prostřednictvím EU. Partneři v rámci této spolupráce zahrnují přibližně 160 zemí, regionů a mezinárodních agentur. Největší část pomoci je dotována pomocí grantů.

Vlivem zhoršené ekonomické situace došlo v letech 2016–2017 k výraznému poklesu výše prostředků, jež byly ze státního rozpočtu alokovány na rozvojovou pomoc (o 18 % v roce 2016 a o další 3 % v roce loňském). 

Prostředky vyčleněné z rozpočtu na rozvojovou pomoc:

  • 2012: 1 124 mil. EUR (0,56 % HDP)
  • 2013: 1 118 mil. EUR (0,55 % HDP)
  • 2014: 1 102 mil. EUR (0,54 % HDP)
  • 2015: 1 164 mil. EUR (0,56 % HDP)
  • 2016: 956 mil. EUR (0,44 % HDP)
  • 2017: 935 mil. EUR (0,41 % HDP)

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: