Francie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

29. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Paříži (Francie)

.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

v mil. EUR

Vývoz z ČR do FR

Dovoz z FR do ČR

Saldo

2014

5 947

3 538

2 409

2015

7 099

3 750

3 349

2016

7 111

4 479

2 632

2017

8 111

4 621

3 490

2018

8 744

5 054

3 690

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

 

Vývoz

%

1.

osobní automobily a příslušenství

30,3

2.

komponenty výpočetní techniky

12,4

3.

elektrická zařízení

10,5

4.

kovové výrobky

5,7

5.

průmyslové stroje

2,9

6.

plastové výrobky

2,3

7.

přístroje

2,0

8.

potraviny

1,8

9.

hračky

1,8

10.

letecké komponenty

1,7

 

jiné položky

28,6

 

celkem

100,0

 

 

Dovoz

%

1.

osobní automobily a příslušenství

13,7

2.

kovové výrobky

9,5

3.

elektrická zařízení

7,2

4.

léčiva

6,6

5.

kosmetika

5,5

6.

letecké komponenty

5,3

7.

potraviny

3,6

8.

plasty

3,4

9.

plastové výrobky

3,1

10.

průmyslové stroje

2,2

 

jiné položky

39,9

 

celkem

100,0

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Vzájemná výměna v oblasti služeb je o řád nižší než výměna zboží. V roce 2018 činila celková výše vývozu služeb z ČR do Francie 18,2 mld. Kč a jejich dovozu z Francie do ČR 14,3 mld. Kč. Struktura byla následující:

Vývoz

%

doprava

40,1

cestovní ruch

16,2

odborné služby a poradenské služby v oblasti řízení

13,6

telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby

9,1

technické služby, služby související s obchodem a ostatní podnikatelské služby

6,4

poplatky za využívání duševního vlastnictví jinde neuvedené

3,6

výrobní služby u cizích fyzických vstupů (služby zpracování zboží)

2,9

jiné služby

8,1

celkem

100,0

 

Dovoz

%

odborné služby a poradenské služby v oblasti řízení

24,4

doprava

23,4

cestovní ruch

17,7

poplatky za využívání duševního vlastnictví jinde neuvedené

11,3

telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby

8,2

technické služby, služby související s obchodem a ostatní podnikatelské služby

5,6

pojišťovací služby a penzijní financování

2,9

jiné služby

6,5

celkem

100,0

Zdroj: ČNB

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Příliv přímých investic z ČR do Francie činil v letech 2000-2017 celkem 466 mil. EUR, což představovalo cca 0,07 % všech přímých zahraničních investic v tomto teritoriu. Dále jsou uvedeny firmy, které v poslední době informovaly o své pobočce nebo joint-venture ve Francii:

Firma

pobočka/joint-venture ve Francii

web

BeF Home, Kotvrdovice

Bef Home France, Strasbourg

www.foyers-bef.fr

ČEZ, Praha

CEZ France, Toulouse

www.cezfrance.fr

Geodis, Brno

Topogeodis France, Belfort

www.topogeodis.fr

Lasvit, Praha

Lasvit, Paris

www.lasvit.com/office/france/business

Linet, Želevčice

Linet France, Chambray-lès-Tours

www.linet.fr

Sipral, Praha

Sipral, Paris

www.sipral.com/fr

Škoda Auto, Mladá Boleslav

Skoda France, Villers-Cotterêts

www.skoda.fr

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Smlouvy s Francií jsou uvedeny v databázi smluv na internetové adrese www.mzv.cz/jnp/cz/vyhledavani_smluv v rubrice Francie, která má přes 60 položek. Dále je pro příklad uvedena jedna nejnovější a jedna nejstarší platná smlouva z hospodářské oblasti:

  • Ujednání o spolupráci v oblasti činnosti daňové správy mezi Ministerstvem financí České republiky a Generálním ředitelstvím daní při Ministerstvu hospodářství, financí a průmyslu ve Francii (14.6.2004)
  • Dohoda mezi Republikou Československou a Republikou Francouzskou o leteckých službách mezi jejich územími (21.1.1947)

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Francie není cílem projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: