Francie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

19. 9. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Paříži (Francie)

V roce 2017 se export a import mezi ČR a Francií celkově zvýšil. ČR je 21. nejvýznamnější zemí pro francouzský export a 14. nejvýznamnějším francouzským dovozcem. Francie je pro ČR 8. nejdůležitějším dovozcem a 4. nejdůležitějším exportním trhem.

V ČR působí 497 francouzských firem, které zaměstnávají přes 64 tisíc zaměstnanců.

Významné české vývozní firmy do Francie

Škoda Auto Mladá Boleslav, Karosa Vysoké Mýto, Schneider Electric Písek, M.L.S. Holice, LETOV Letecká výroba Praha, ASUS Czech Ostrava, PCA LOGISTIKA CZ Praha, VALEO Rakovník, DAIKIN INDUST. Plzeň, BEHR Czech Mnichovo Hradiště, LUCAS VARITY Jablonec nad Nisou, BOSCH Jihlava, CON.TEVES CR Jičín, PANASONIC AVC Plzeň, SIEMENS VDO Brandýs nad Labem, Barum Continental Otrokovice.

Nejvýznamnější dovozci:

Renault ČR Praha 8, Škoda Auto Mladá Boleslav,  Karosa Vysoké Mýto, Schneider Electric Písek,  M.L.S. Holice,  Valeo Autoklimace Rakovník, ORGAPOL ČR Brno, PEUGEOT ČR Praha, CITROEN ČR Praha, ARVINMERITOR Liberec, ČEROZFRUCHT Praha, ELI LILLY ČR Praha, PHOENIX Lék. Praha, MATTHEY S.R.O. Ústí nad Labem, BONTAZ C.CZ Velká Dobrá, ČSA a.s. Praha, Coca-Cola Bever s.r.o. Praha, Lusas Varity s.r.o. Jablonec nad Nisou, Orgapol a.s. Brno.

Zdroj: ITC

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

(v milionech eur)

Obrat

Export z ČR

Import do ČR

Saldo

2013

8 996

5 598

3 398

2 200

2014

9 485

5 947

3 538

2 409

2015

10 849

7 099

3 750

3 349

2016

11 590

7 111

4 479

2 632

2017

12 732

8 111

4 621

3 490

Zdroj: ITC

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Dovoz
 

Kód zboží

Název zboží (SITC 5)

EUR (tis.)

1.

87

Vozidla motorová traktory kola aj vozidla

705 507

2.

85

Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

506 485

3.

84

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

496 031

4.

30

Výrobky farmaceutické

329 610

5.

39

Plasty a výrobky z nich

292 868

6.

33

Silice rezinoidy přípravky kosmetické toal ap

229 510

7.

72

Železo a ocel

209 953

8.

40

Kaučuk a výrobky z něj

120 533

9.

38

Výrobky chemické různé

116 318

10. 73 Výrobky ze železa nebo oceli

96 802

Vývoz
 

Kód zboží

Název zboží (SITC 5)

EUR (tis.)

1.

87 Vozidla motorová traktory kola aj vozidla 2 079 054

2.

84 Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické 1 554 066

3.

85 Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu 1 395 428

4.

73 Výrobky ze železa nebo oceli 218 707

5.

39 Plasty a výrobky z nich 207 202

6.

90 Přístroje optické foto kinem lékař chirurg ap 205 899

7.

40 Kaučuk a výrobky z něj 184 730

8.

94 Nábytek lůžkoviny svítidla stavby montované 157 250

9.

95 Hračky hry potřeby sportovní 153 777

10.

88 Letadla kosmické lodě jejich součásti části 134 362

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Obchod službami za rok 2017

(v mil. Kč)

Kredit

Debet

Saldo

Služby celkem

23 637,9

19 726,8 3 911,2

Výrobní služby u cizích fyzických vstupů (služby zpracování zboží)

716,8  542,4 174,4

Opravy a údržba jinde neuvedené

371,3 223,4 147,9

Doprava

8 782,1 4 245,4  4 536,7

Cestovní ruch

4 205,6  3 406,1 799,5

Stavební práce

89,5 24,1 65,4

Pojišťovací služby a penzijní financování

252,1  455,2 -203,1

Finanční služby

191,3  98,1 93,2

Poplatky za využívání duševního vlastnictví jinde neuvedené

1 301,3  2 082,7 -781,4

Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby

1 793,1 1 597,7 195,5

Ostatní podnikatelské služby

5 782,6 6 921,2 -1 138,6

Osobní, kulturní a rekreační služby

152,2 118,0 34,2

Výrobky a služby vládních institucí jinde neuvedené

0,0 12,6 -12,6

Služby nezařazené

0,0 0,0 0,0

Zdroj: ČNB

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Řada českých podniků má své francouzské dovozce (Tatra, Avia, ETA, Česká zbrojovka, Mitas a další).

Pražské obchodní oddělení francouzské ambasády eviduje přibližně 300 podniků a filiálek francouzských podniků se sídlem v ČR.

K nejdůležitějším francouzským podnikům přítomným v ČR patří :

  • Potravinářský průmysl: Danone, Bongrain, SDA, Générale Sucrière
  • Průmysl zpracování kovů: Pechiney, Metaco, Schneider Electric
  • Stavební materiály, stavebnictví: Lafarge, J. Lefébvre, Imetal, St.-Gobain, Colas, Dumez-CTM, Vinci
  • Stroje a zaříz., doprav. zařízení: Poclain Hydraulics, Leroy Sommer, Renault V.I.
  • Služby : Eurest, Sodexo, Générale des Eaux, J.C. Decaux
  • Finanční sektor : BNP Paribas, Société Générale

Největší francouzskou investicí „na zelené louce“ v ČR je společná investice francouzské společnosti PSA Peugeot – Citroën a japonské společnosti Toyota do nového závodu na výrobu malých osobních automobilů TPCA v Kolíně, jejíž výše je 1,3 miliard EUR. Závod zahájil výrobu v roce 2005. Společnost TPCA využívá z 80% součástek pocházejících od českých subdodavatelů.

Z českých investic ve Francii je jednou z nejvýznamnějších nákup Skupinou PPF menšinového podílu ve francouzské biotechnologické společnosti OriBas Pharma, zaměřené na vývoj a výrobu nových léčebných postupů v onkologii, v roce 2014.

Nejvýznamnější česko-francouzské společné podniky a dceřinné společnosti českých firem ve Francii

Firma

Aktivita

BeF Home France

prodej a instalace krbů

Cristal de Bohème

prodej křišťálového skla- obchodní zastoupení českých výrobců

IRISBUS (Renault + Fiat, Iveco)

zastoupení značky KAROSA

LASVIT

designová osvětlení

LINET FRANCE

nemocniční lůžka

MMcité France

výroba městského mobiliáře

MAC INDUSTRIE

obchodní zástupce českých firem vyrábějících obráběcí stroje

PB tisk

tiskařské služby- obchodní zastoupení

SIDAM

obchodní zástupce společnosti ČESKÁ ZBROJOVKA a.s.

SIPRAL s.a.

pobočka firmy SIPRAL, která je dodavatelem obvodových plášťů budov

ŠKODA FRANCE

pobočka skupiny VOLKSWAGEN FRANCE

TopoGEODIS S.A.R.L.

služby v oblasti geodézie, kartografie, katastru nemovitostí

TRANSEXIM

velkoobchood s dekorativními předměty stolování - křišťál, sklo, lampy, porcelán

Czech Business Services (CBS)

chemické výrobky (PVC)- zástupce společností Spolana, Synthos. Ostatní výrobky- farmaceutika, lehké strojírenství 

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Ekonomické vztahy mezi Českou Republikou a Francií se realizují na základě následujících smluv:

  • Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Francouzskou republikou (uzavřená 13. 09. 1990, pro ČR platná od 01. 01. 1993)
  •  Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (v platnosti od 01. 06. 2005)
  • Ujednání o spolupráci v oblasti činnosti daňové správy mezi Ministerstvem financí České republiky a Generálním ředitelstvím daní při Ministerstvu hospodářství, financí a průmyslu ve Francii (v platnosti od 14. 06. 2004)
  • Smlouva mezi členskými státy EU a ČR o přistoupení k EU (v platnosti od 1. 5. 2004)

Veškeré smlouvy uzavřené mezi Francií a Českou Republikou jsou dostupné na webu MZV ČR.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V rámci multilaterální spolupráce přispívá Francie velkým podílem do rozvojových fondů Evropské unie (IDA).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: