Francie: Vztahy země s EU

29. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Paříži (Francie)

Francie je jedním ze dvou nejvýznamnějších členských států Evropské unie (EU) i oblasti eura (eurozóny) od jejich vzniku.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Ve Štrasburku zasedá Evropský parlament (se sekretariátem v Lucemburku) a v Paříži a Marseille má zastoupení (représentation) Evropská komise.

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Na obchod s ostatními zeměmi EU připadá téměř 60 % francouzského vývozu i dovozu, z toho nejvíce s Německem - kolem 15 %.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU neposkytuje Francii žádné jiné rozvojové fondy a nástroje, než je čerpání vyplývající ze společné politiky strukturálních a kohezních fondů.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: