Francie: Zahraniční obchod a investice

19. 9. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Paříži (Francie)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Naposledy byla francouzská obchodní bilance vyrovnaná v roce 2003. Od té doby je deficitní. Tradičně jsou největší dovozní položkou energetické zdroje (ropa, plyn). Největšími vývozními položkami jsou výrobky strojírenského průmyslu, zejm. pak leteckého a kosmického.

Obchodní bilance za roky 2013–2017 (v mil. USD)
 

Vývoz

Dovoz

Saldo

2013

567 987

671 253

-103 265

2014

566 656

659 872

-93 215

2015

493 941

563 398

-69 457

2016

488 885

560 554

-71 670

2017

522 838

611 679

-88 841

Zdroj: ITC

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Pro Francii jsou hlavními obchodními partnery ostatní země Evropské Unie. Nejdůležitějším francouzským obchodním partnerem je Německo. Znatelný je rostoucí význam asijských zemí v obchodní výměně Francie.

 

2015

(v milionech euro)

Export

podíl

Import

podíl

Saldo

Celkem

446 123

-

509 416

-

-63 293

Země EU

263 738

59 %

293 001

58 %

-29 263

Německo

71 417

16 %

87 031

17 %

-15 614

Belgie

30 372

7 %

36 848

7 %

-6 476

Itálie

31 958

7 %

37 750

7 %

-5 792

Spojené království

31 635

7 %

19 504

4 %

12 131

Španělsko

32 514

7 %

31 599

6 %

915

Nizozemsko

17 446

4 %

21 610

4 %

-4 164

 

2016

(v milionech euro)

Export

podíl

Import

podíl

Saldo

Celkem

441 738

-

506 496

-

-64 758

Země EU

263 767

60 %

292 895

58 %

-29 127

Německo

71 247

16 %

85 429

17 %

-14 182

Belgie

29 968

7 %

34 352

7 %

-4 384

Itálie

32 295

7 %

37 991

8 %

-5 695

Spojené království

31 124

7 %

19 459

4 %

11 664

Španělsko

33 110

8 %

32 319

6 %

790

Nizozemsko

15 974

4 %

23 074

5 %

-7 100

 

2017

(v milionech euro)

Export

podíl

Import

podíl

Saldo

Celkem

463 976

-

544 168

-

-80 192

Země EU

273 829

59 %

318 736

59 %

-44 907

Německo

68 837

15 %

86 210

16 %

-17 373

Belgie

32 285

7 %

36 702

7 %

-4 417

Itálie

35 208

8 %

41 914

8 %

-6 706

Spojené království

31 100

7 %

26 982

 5 %

4 118

Španělsko

35 650

8 %

34 990

 6 %

660

Nizozemsko

17 013

4 %

25 504

5 %

-8 491

Zdroj: Celní správa Francie

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Komoditní struktura zahraničního obchodu Francie
 

2017

(v milionech euro)

Export Import Saldo
Celkem (včetně vojenského materiálu) 463 976 544 168 -80 192
Zpracovatelský průmysl 186 022 213 079 -27 057
Těžební průmysl, výroba elektřiny 9264 38 434 -29 170
Zemědělství, lesnictví, rybolov a akvakultura 13 918 14 512 -594
Potravinářský průmysl 47 300 41 166 6 134
Rafinace ropy a koksárenství 8 568 18 380 -9 812
Strojírenství, elektrotechnika a IT 88 212 114 760 -26 548
Transportní zařízení 107 405 100 542 6 863
Farmaceutika 29 556 26 237 3 319
Výrobky z plastu a kaučuku, minerální produkty 19 040 25 788 -6 748
Metalurgie a kovy 31 441 38 930 -7 489

Zdroj: Celní správa Francie

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Zóny volného obchodu

Ve Francii existují 2 zóny volného obchodu (zones franches):

 • přístav Verdon (správou je pověřen přístav v Bordeaux), kontaktní orgán: Direction interrégionale des douanes, Palais de la Bourse 33075 BORDEAUX.
 • regionální zóna volného obchodu Guyane: správou je pověřena Guyanská obchodní komora, kontaktní orgán: Direction régionale de Guyane, 8 rue Louis Blanc 97305 GUYANE.

Dále ve Francii existují celní mezisklady, které jsou ve většině důležitých francouzských přístavů: Bordeaux, Dunquerque, Le Havre, Marseille, Rouen, Pointe à Pitre a dále na Réunionu.

Více informací o právním základě a fungování francouzských zón volného obchodu naleznete na stránkách FR celní správy.

Podnikatelské inkubátory v regionu Ile-de-France

Pro zahraniční podniky existuje možnost usídlení v Regionu Ile-de-France, nabízí zahraničním podnikům pomocí 13 podnikatelských inkubátorů. Tato místa jsou označená Agenturou pro regionální rozvoj jako „Paris Region International Business Location“.

Zde je firmám k dispozici technická a finanční podpora. Některá místa jsou obecné, jiná jsou specializovaná podle odvětví činnosti.

Rozsah služeb těchto míst je šitý na míru potřebám zahraničních firem. Jedná se zejména o poskytnutí modulárních prostor za atraktivní ceny, flexibilní pronájem, sdílené služby (telefonní linka, účetnictví aj.), technická asistence, pomoc při získávání finančních prostředků.

Více informací o službách a jednotlivých inkubátorech naleznete na www.paris-region.com

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Ve Francii funguje na 20 tisíc zahraničních firem, které zaměstnávají kolem 20 % místní pracovní síly. V uplynulém roce zahraniční společnosti vytvořili ve Francii přes 33 tisíc pracovních míst.

V roce 2017 činil příliv přímých zahraničních investic (PZI) 47,6 miliard euro, což je nejvíce od roku 2008.

Přítok PZI do Francie za posledních 5 let (v miliardách euro)

 • 2013: 12,7
 • 2014: 11,0
 • 2015: 40,1
 • 2016: 46,5
 • 2017: 47,6

Zdroj: Ministerstvo Financí Francie

Největším zahraničním investorem ve Francii jsou USA, následované Německem, Itálií a Velkou Británií. Regiony, které nejvíce přispěly k růstu investic ve Francii, jsou regiony Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine a Occitanie.

Teritoriální struktura PZI ve Francii v roce 2017 (v % z celkového objemu)

 • Země EU: 58,0
 • Německo: 16
 • Itálie: 7
 • Velká Británie: 7
 • Severní Amerika: 23
 • USA: 18
 • Asie: 13,0
 • Japonsko: 5
 • Ostatní: 6

Zdroj: BusinessFrance

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Vstup zahraničního kapitálu prakticky není omezován, není podmíněn žádnými zvláštními požadavky. Ve Francii stejně jako v EU platí volný pohyb kapitálu. Role státu zůstává zachována v rámci investic v oblasti bezpečnosti a obrany státu a zabezpečení veřejného pořádku. Specifická legislativa se věnuje případům tzv. nepřátelského převzetí francouzského podniku prostřednictvím veřejného nákupu akcií na burze. 

Získávání zahraničních investic je v kompetenci státní instituce DIACT (Délégation interministérielle a l'aménagement et a la competivité des territoires) a také státní agentury pro podporu exportu a investic BusinessFrance.

Investiční pobídky jsou dílem v kompetenci regionů. Zahrnují dotace, daňové úlevy, služby, zaškolení personálu i poskytnutí pozemků se slevou nebo i zcela bezplatně.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: