Francie: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

16. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Paříži (Francie)

.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Francouzská republika
(francouzsky: République française)

Složení vlády je uvedeno na internetových stránkách francouzské vlády v kapitole Composition du Gouvernement na adrese www.gouvernement.fr/composition-du-gouvernement

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel:  67 mil.
Průměrný roční přírůstek:  0,48 % (za posledních 10 let)

Demografické složení:

51,6 %  muži
48,4 %  ženy

Věková struktura:

23,8 %  do 20 let
55,9 %  ve věku 21-64 let
20,3 %  nad 64 let

Národnosti:

90,7 %  francouzská
  1,2 %  alžírská
  1,1 %  marocká
  0,9 %  portugalská
  0,4 %  italská
  0,4 %  tuniská
  0,4 %  španělská
  0,4 %  turecká
  4,5 %  jiné

Náboženské skupiny:

63,0 %  křesťanská
  7,5 %  muslimská
  0,5 %  židovská
  1,0 %  jiných vyznání
28,0 %  bez vyznání

Zdroj:  Náboženské skupiny odhad za rok 2010 Pew Research Centre, ostatní údaje INSEE

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2014

2015

2016

2017

2018

Nominální HDP/obyv. v EUR

31 300

31 500

31 800

32 153

 

Přírůstek objemu HDP v %

0,6

1,3

1,1

2,3

1,5

Míra inflace v %

0,5

0,0

0,3

1,2

2,1

Míra nezaměstnanosti

10,0

10,2

10,1

9,4

9,1

Zdroj: INSEE, Banque de France

Podobný růst HDP jako v roce 2018 předpovídá francouzská centrální banka i pro další tři roky, a to v rozmezí 1,4-1,5 %, což by do roku 2021 přineslo postupné snížení nezaměstnanosti na 8 %. Průměrná roční inflace za rok 2018 činila 2,1 % zejména v důsledku růstu cen energií. V dalších třech letech se očekávají hodnoty v rozmezí 1,3-1,7 %. Deficit veřejných financí za rok 2018 se odhaduje ve výši 2,6 % HDP s tím, že v roce 2019 by měl mírně překročit hranici 3 %. Celkový dluh veřejného sektoru by se tak těsně přiblížil 100 % hodnoty HDP. Odhaduje se přitom, že hospodářský vývoj bude v nejbližším období ovlivněn zejména zatím nejasnými důsledky Brexitu, vývojem zahraniční poptávky při rostoucím napětí v mezinárodním obchodě i rychlostí a mírou, s jakou se opatření ke zvýšení kupní síly francouzského obyvatelstva v reakci na tzv. hnutí žlutých vest projeví skutečným růstem spotřeby domácností a ne třeba růstem úspor.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

v mld. EUR

2014

2015

2016

2017

2018

Příjmy

291,9

299,7

304,0

313,6

313,8

Výdaje

378,0

371,9

379,8

386,9

390,7

Saldo

- 86,1

- 72,2

- 75,8

- 73,3

- 76,9

Zdroj: INSEE

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

v mld. EUR

2014

2015

2016

2017

2018

Saldo běžného účtu

- 20,6

- 8,1

- 16,8

- 13,1

- 16,8

Saldo kapitálového účtu

- 1,2

- 1,0

1,4

1,1

2,1

Saldo finančního účtu

- 7,8

- 0,7

- 13,0

- 31,9

- 38,6

Devizové rezervy

118,2

126,9

139,2

130,4

145,6

Zdroj: Banque de France

 

2014

2015

2016

2017

2018

Veřejný dluh vůči HDP v %

94,9

95,6

98,2

98,5

99,3

Zahraniční dluh v mld. EUR

4 495

4 598

4 759

4 831

 

Dluhová služba vůči HDP v %

 

26,5

24,3

24,0

 

 Zdroj: INSEEBanque de France, ECB

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální bankou je Banque de France, která provádí zejména dohled nad úvěrovou politikou obchodních bank. Významná část jejích pravomocí v monetární politice však již přešla na Evropskou centrální banku (ECB).

Ke konci roku 2017 bylo evidováno 530 francouzských a 265 zahraničních bank a finančních ústavů vykazovaných v 6 kategoriích dle jejich zaměření. Nejvíce v kategorii úvěrové (424), finanční (181), investiční (132) a platební (45). Hlavní bankovní skupiny v zemi jsou:

 • BNP Paribas
 • Société générale
 • Crédit agricole
 • BPCE
 • Crédit mutuel
 • Banque postale

Pojišťoven bylo evidováno 741, z toho v kategorii vzájemného pojištění 420, pojištění 267, sociálního pojištění 36 a zajištění 14. K hlavním pojišťovacím skupinám patří:

 • Crédit agricole
 • CNP
 • Axa
 • Allianz
 • Generali
 • Groupama

Zdroj: ACPR

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Ve Francii, podobně jako v jiných zemích, existuje množství různých daní a poplatků, které jsou uvedeny na internetových stránkách dle odkazu na konci této podkapitoly. Největší výnos je z výběru následujících daní:

Daň z přidané hodnoty (taxe sur la valeur ajoutée)
Základní (nejvyšší) sazba je 20 %. Pro několik desítek případů jsou stanoveny sazby nižší, v rozmezí 0 -16 %. Například:
2,1 % - na léky hrazené zdravotním pojištěním
5,5 % - na vstupenky na sportovní utkání
10 % - na alkoholické nápoje konzumované v místě na Korsice

Daň z příjmu fyzických osob (impôt sur le revenu)
Sazby jsou progresivní podle několika pásem daňového základu, která jsou každoročně upravována v závislosti na inflaci.

Roční pásmo daňového základu v EUR

Sazba v %

- 9 964

0

9 964 - 27 519

14

27 519 - 73 779

30

73 799 - 156 244

41

156 244 -

45

 

Daň ze zisku a z příjmů neziskových organizací (impôt sur les sociétés)

Roční pásmo daňového základu v EUR

Sazba v %

zisk do 38 120 při obratu do 7 630 000

15

zisk do 500 000

28

zisk nad 500 000

31

příjmy z majetku neziskových organizací

24

kapitálové výnosy neziskových organizací

10

 

Spotřební daň na pohonné hmoty (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques)
Daň je stanovena v centech na 1 litr paliva v různé výši podle jeho druhu a regionu, od 59,40 na naftu na Korsice do 70,04 na vysokooktanový benzín v Paříži.

Daň z nemovitého majetku fyzických osob (impôt sur la fortune immobilière)
U osob s trvalým bydlištěm ve Francii i z majetku v zahraničí. Snížení daňového základu o 30 % u nemovitosti trvalého bydliště plátce daně.

Hodnota části nemovitého majetku v EUR

Sazba v %

- 800 000

0

800 001 - 1 300 000

0,5

1 300 001 - 2 570 000

0,7

2 570 001 - 5 000 000

1

5 000 001 - 10 000 000

1,25

10 000 001 -

1,5

Zdroj: Finances publiques

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: