Namibie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

31. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

Česká republika má s Namibií překvapivě zápornou obchodní bilanci. Český vývoz do Namibie v roce 2017 měl hodnotu 2,0 mil. USD, což namenalo pokles druhý po sobě jdoucí rok. Zřejmě se na klesajícím českém exportu podepisují současné rozpočtové škrty namibijské vlády. Dovoz z Namibie do ČR v roce 2017 činil 4,3 mil. USD (v roce 2016 to bylo 4,06 mil. USD). Obrat obchodní spolupráce dosáhl vrcholu v roce 2014, kdy činil 11,3 mil. USD.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2013

2014

2015

2016

2017

Vývoz (mil. USD)

2,32 3,07 4,75 2,41  1,99

Dovoz (mil. USD)

3,81 8,27 4,17 4,06  4,30

Bilance (mil. USD)

-1,49 -5,20 0,58 -1,65 -2,30

Zdroj: Databáze Českého statistického úřadu

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

U českého vývozu byly v roce 2017 dominantní procesorové jednotky, náboje a pytle. Naprostá většina dovozu do ČR je hovězí maso a ovoce (hrozny).

HS kód Název zboží USD(tis.)
8471 Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap 542
8537 Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a jiné základny 464
8437 Stroje pro čištění třídění ap semen zrní aj 168
9306 Bomby, granáty, torpéda, miny, řízené střely aj. 159
4819 Krabice pytle aj pořadače ap z papíru apod 85
9304 Zbraně ostatní ne zbraně sečné bodné 73
8450 Pračky pro domácnost prádelny i se sušičkami 72
9013 Zařízení s kapalnými krystaly 65
9303 Ostatní střelné zbraně a podobná zařízení 59
9403 Ostatní nábytek a jeho části a součásti 49
Dovoz
0201 Maso hovězí čerstvé chlazené 2 401
0806 Hrozny vinné čerstvé sušené 1 069
8450 Pračky pro domácnost prádelny i se sušičkami 327
8708 Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 191
0304 Filé aj maso rybí čerstvé chlazené zmrazené 129
2804 Vodík plyny vzácné nekovy ostatní 74
8529 Části a součásti vhodné pro použití výhradně a s přístroji 46
1211 Rostliny plody aj pro parfumerii lékařství ap 9
0709 Zelenina ostatní čerstvá chlazená 8
0202 Maso hovězí zmrazené 7

Zdroj: Databáze Českého statistického úřadu

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Zastupitelský úřad neeviduje vzájemnou výměnu v oblasti služeb mezi Namibií a Českou republikou.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Dle veškerých dostupných informací zastupitelský úřad neeviduje žádný joint-venture české a namibijské firmy.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Dosud nebyly mezi ČR a Namibií uzavřeny žádné bilaterální smluvní dokumenty obchodní a ekonomické povahy. Po vstupu Česka do Evropské unie se ČR stala smluvní stranou Dohody z Cotonou mezi EU a zeměmi africké, karibské a pacifické skupiny států (tzv. ACP), kam patří i Namibie. V říjnu 2016 vstoupila v platnost Dohoda o ekonomické spolupráci (EPA) mezi EU a státy Jihoafrického rozvojového společenství (SADC), kam patří i Namibie.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká republika přispívá do příslušných fondů EU. Pro období 2014 až 2020 bylo Namibii alokováno 68 mil. EUR z Evropského rozvojového fondu. Programovou prioritou rozvojové pomoci EU je vzdělání, dovednosti a zemědělský sektor. Namibie byla také významným příjemcem bilaterální rozvojové pomoci ČR (např. sociální projekty v Keetmanshoop, obuvnický závod Okahanja), nepatří však již mezi tzv. prioritní země zahraniční rozvojové spolupráce. ČR uděluje namibijským studentům každoročně několik vysokoškolských vládních stipendií (v roce 2017 se jednalo o šest stipendií). V letech 2012 až 2014 byly v Namibii realizovány tzv. malé lokální projekty rozvojové spolupráce jež koordinovalo Velvyslanectví ČR v Pretorii.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: