Peru: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

21. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Limě (Peru)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Výsledky vzájemného obchodu (tis. USD)

 

2013

2014

2015

2016

2017

Vývoz

40 815

33 456

42 689

33 681

37 724

Dovoz

18 443

22 170

15 155

19 872

16 344

Bilance

22 372

11 287

27 534

13 809

21 380

Obrat

59 257

55 626

57 844

53 553

54 068

Zdroj: ČSÚ

V roce 2017 vzrostl český vývoz do Peru o 12 %. Zlepšení v posledním roce bylo i přes ekonomický útlum v Peru dáno mj. zvýšenou poptávkou po strojích, nářadí a stavebním materiálu v souvislosti s rekonstrukcí po přírodní katastrofě (povodně a sesuvy půdy v březnu 2017).

Český dovoz z Peru naopak v roce 2017 poklesl o cca 18 %.

Od roku 2009 si ČR udržuje s Peru aktivní obchodní bilanci. Obrat ZO se od roku 2013 udržuje nad 50 mil. USD.

V uplynulých letech český export do Peru střídavě rostl a klesal v závislosti na ekonomickém vývoji v Peru a fázích infrastrukturních a důlních projektů, které vytvářely příležitostné poptávky po českých produktech, mj. v rámci subdodávek. Nejrychleji rostl český export do teritoria mezi roky 2011 a 2013, kdy se zdvojnásobil na 40,9 mil. USD. V období 2013-2015 střídavě klesal a rostl. Až v roce 2017 bylo možné pozorovat návrat k pozitivnímu vývoji.

Pokles úrovně českého vývozu do Peru z vrcholu v roce 2015 (42,7 mil. USD) na 33,7 mil. USD v roce 2016 lze vysvětlit všeobecným útlumem investičních aktivit v Peru z důvodu vyšetřování korupčních skandálů a zablokování velkých infrastrukturních projektů.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Český vývoz do Peru za období 2013 – 2017 v tis. USD

Komodita

2013

2014

2015

2016

2017

Vlna, příze, tkaniny žíněné

1 125

1 952

3 715

5 988

8 563

Reaktory, kotle, přístroje/nástroje mechanické

13 913

7 194

11 490

8 172

8 133

Přístroje el. záznamu, reprodukce, zvuku, TV obrazu

4 624

7 373

8 592

5 602

5 476

Plasty a výrobky z nich

2 070

2 290

2 613

2 635

2 920

Výrobky ze železa nebo oceli

2 537

2 063

1 682

1 259

2 445

Vata, plst, textilie, netkaná lana, provazy apod.

482

1 969

2 278

1 754

1 801

Sklo a výrobky skleněné

1 372

1 208

1 651

1 379

1 138

Přístroje optické, foto., kinem., lékař., chirurg. ap

1 449

2 206

1 055

1 047

1 102

Krmivo

0

157

332

737

1 049

Výrobky chemické, sloučeniny kovů

3 356

239

511

431

889

Zdroj: ČSÚ (HS 2)

Český export v uplynulých pěti let spíše reagoval na kolísající aktuální poptávky v teritoriu, než že by sledoval jasný trend.

36 % hodnoty českého vývozu do Peru tvoří skupina výrobků v kategorii stroje a dopravní prostředky. Mezi jednotlivými položkami je na prvním místě česaná vlna, které bylo vyvezeno ve srovnání s předchozím rokem o zhruba 43 % více. Dalšími významnými vývozními komoditami jsou převážně průmyslová zařízení, telekomunikační zařízení, trubky, hadice a další plastové příslušenství, železné konstrukce a jejich části, netkané textilie, cihly a dlaždice, měřící a kontrolní přístroje, ruční nástroje s elektrickým motorem, výživa pro domácí zvířata, atd. 

Český dovoz z Peru za období 2013 – 2017 v tis. USD

Komodita

2013

2014

2015

2016

2017

Ovoce, ořechy, jedlé slupky citr. plodů/melounů

4 311

6 088

5 674

8 474

6 704

Káva, čaj, maté, koření

2 980

3 494

2 584

1 394

2 809

Vlna, chlupy, zvířecí příze, tkaniny žíněné

3 022

3 637

1 148

1 900

1 285

Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů

23

104

253

120

682

Výrobky chemické, sloučeniny kovů

1 630

453

356

243

572

Ryby, korýši, měkkýši a ost. vodní bezobratlovci

457

674

342

263

507

Semena, plody, rostliny léčivé, průmysl., sláma ap.

180

264

415

601

490

Zelenina, rostliny, hlízy, kořeny poživatelné

402

499

493

307

409

Obilí

30

47

301

338

373

Oděvy, doplňky oděvní pletené, háčkované

505

683

395

359

346

Zdroj: ČSÚ (HS 2)

Největší podíl na českém importu z Peru v roce 2017 tvořily potraviny. Tradičními dovozními komoditami jsou především ovoce (hroznové víno, avokádo, mango, mandarinky, brusinky), zelenina (zejména chřest) surová vlna, káva, obiloviny (merlík čilský / quinoa), sépie a olihně a přírodní barvivo živočišného původu (karmín). Z nerostných surovin byl nejvýznamnější oxid zinečnatý.

V roce 2017 došlo k nejvýznamnějším nárůstům v případě dovozu kávy (nárůst o 78 %), ovocné šťávy, mořských plodů a zeleniny (chřest).

Přírodní katastrofa a nepříznivé klimatické podmínky, které Peru v roce 2017 postihly, vysvětlují snížení exportu některých potravin, především ovoce, až o 20 %. Největší meziroční propad zaznamenala vlna (-32 %).

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Rozvíjí se spolupráce především v oblasti cestovního ruchu. Obě strany reagovaly na zvýšení vzájemného turistického ruchu podpisem Memoranda o porozumění a spolupráci mezi odpovědnými ministerstvy v roce 2007. Od tohoto roku dochází k postupnému zvyšování českých turistů v Peru, v posledních pěti letech se počet turistů pohybuje okolo 4 000.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Sektor: Obranný a bezpečnostní průmysl

Dodávky českých obranných technologií do ozbrojených sil mají v Peru dlouhou historii (od 30. let 20. století), což podporuje povědomí o ČR v tomto sektoru. Například československé tanky se v roce 1941 proslavily v tehdejším ozbrojeném konfliktu s Ekvádorem, zástupci peruánských vzdušných sil se na začátku své kariéry učí létat na českých cvičných letadlech Zlín Aircraft apod.

České firmy se v posledních letech soustředily zejména na akvizice ve vojenském letectví. Jedná se například o dodávkách nových cvičných letadel i modernizaci stávající letecké techniky. Rostoucí potenciál lze též očekávat, pokud jde o výcviková a simulační zařízení a aplikované ICT.

Úspěšným případem v sektoru je otevření výrobního závodu pro montáž a opravy pistolí České zbrojovky Uherský Brod (srpen 2016) v peruánském armádním závodě FAME v Limě. Česká firma dodala moderní vybavení, nástroje a vyškolila technický personál, čímž byla zahájena dlouhodobá výrobní a technologická spolupráce s potenciálem dalšího prohloubení. Pro Peru se jedná o nejpreferovanější model obchodní spolupráce, který by uvítalo i v dalších oblastech, zahrnujících nesmrtící zbraně, ochranné prostředky a letectví. V teritoriu je též aktivní firma Sellier&Bellot (výrobce munic), která dlouhodobě dodává pro peruánský civilní trh.

Záměry českých firem v oblasti obrany podpořil v roce 2017 projekt ekonomické diplomacie, na základě kterého proběhl na velvyslanectví odborný seminář. Seminář byl zahájen velvyslancem, potenciál českého obranného průmysl následně prezentoval český vojenský a letecký přidělenec pplk. Marcel Božek a své profily a nabídky pro Peru krátce prezentovali zástupci desítky českých firem: Česká zbrojovka Uherský Brod, Ecalibur International, Aero Vodochody, Omnipol, PAMCO, MESIT (DICOM), THT Ostrava, European Air Service, MSM Group/ZVS Holding, Czechoslovak Export, Explosia a Prototypa - ZM. Většina z těchto firem již má v Peru svého zástupce.

CzechTrade Lima paralelně uspořádal společnou českou expozici na veletrhu obranné a bezpečnostní techniky SITDEF v květnu 2017 (další ročník proběhne v roce 2019).

V oblasti bezpečnostního průmysl na peruánském trhu dlouhodobě působí společnost Sherlog Trace, jakožto člen skupiny Secar Bohemia Group. Její pobočka, otevřená v roce 2012, v Peru nabízí bezpečnostní a monitorovací systémy pro automobily.

Sektor: Doprava; infrastruktura; logistika

V letech 2017-2018 prodalo výrobní družstvo Kovobel do Peru první skládací kontejnery. Kontejnery mají univerzální použití. V peruánských podmínkách se mohou uplatnit mj. v agrárním průmyslu, stavebnictví a při těžbě kovů. Prvních 11 kontejnerů daroval Kovobel národní instituci pro civilní ochranu INDECI v návaznosti na ničivé povodně a sesuvy půdy. Tento dar byl slavnostně předán za přítomnosti velvyslance v červenci 2017. V současnosti INDECI darovanými kontejnery disponuje v Limě i v regionech při reakcích na přírodní katastrofy (povodně, mrazy, sesuvy, zemětřesení). Darované kontejnery slouží pro přechodné uskladnění materiálu humanitární pomoci či jako provizorní kanceláře.

V sektoru dopravy se český průmysl ve vztahu k Peru vyznamenal faktem, že italské vlaky japonské firmy Hitachi určené pro 1. linku metra (k posílení její kapacity a snížení intervalu) byly na konci roku 2016 testovány v českém Zkušebním centru Výzkumného Ústavu Železničního (VUZ).

Firma Mikroelektronika s.r.o. uspěla v  roce 2010 v konkurzu na dodavatele odbavovacího systému pro novou linku nadzemního metra v Limě. Celou linku vybavila 8 multifunkčními terminály SmartPoint a 134 turnikety se čtečkou bezkontaktních karet.

V budoucnu se počítá s rozšířením metra o další linky, přičemž české firmy usilují o subdodávky pro tento projekt (vozový park, telekomunikace, elektronika, výhybky apod.).

Společnost Corporación Automotriz del Perú S. A. C., která zastupovala firmu Škoda Auto v Peru od podzimu roku 2010, opustila v květnu 2012 z neznámých důvodů peruánský trh.

Sektor: Energetika

Česká firma INGOS v roce 2016 dodala pro projekt nové vodní elektrárny Chancay/Rucuy (provincie Huaral na sever do Limy, 40 MW) řadu klíčových komponent, zahrnujících řídící jednotku, kontrolní, zabezpečovací a přenosové systémy včetně projekčních a montážních služeb v celkové hodnotě přes 2 mil. USD. Soustavu stavidel a vrat dodala do projektu firma Strojírny Podzimek. Vzhledem k návaznosti na dodávku dvou turbín (ČKD) a regulačních systémů (INGOS) v roce 2009 pro vodní elektrárnu Poechos 2 ze strany českých firem se dá hovořit o ukázkovém příkladu kontinuity českých dodávek v energetickém sektoru.

Sektor: Zemědělství a potravinářský průmysl

V návaznosti na realizaci rozvojového projektu ČR byla s účastí českého kapitálu vytvořena společnost DIO LATINA S.A., která se na severu Peru pokouší o realizaci investičního projektu zaměřeného na pěstování technických plodin na zakoupené zemědělské půdě. Tento investiční projekt v současnosti nadále pokračuje.

Na jaře 2013 začala peruánská společnost KC Trading dovážet pivo Budvar pod v Americe užívaným názvem Czechvar a chystala se začít dovážet také minerální vodu Mattoni a bylinný likér Becherovku. Její aktivity se ale ukázaly jako neúspěšné a dovoz do Peru byl přerušen.

Sektor: Zdravotnictví

V Peru je zastoupena česká firma ELLA-CS, která dodává specializovaný zdravotnický materiál (stenty). V letech 2016-2017 firma zintenzivnila jednání s vedením soukromých i polostátních nemocnic s cílem prosadit svůj inovativní produkt STENT DANIS. Ten je určený k zástavě akutního krvácení jícnových varixů a mohl by se uplatnit v terénních podmínkách v zájmu rychlé záchrany pacienta.

Úspěšnou na peruánském trhu se též ukázala firma BMT Medical Technology se svými nemocničními sterilizátory.

Sektor: Stavebnictví

V oblasti stavebnictví pokračoval v navazování kontaktů a jednání výrobce průmyslových výtahů pro stavebnictví a důlní průmysl STROS, který se v říjnu 2017 zúčastnil mezinárodního stavebního veletrhu Exconv Limě. Dalším českým účastníkem byla firma Technistone, výrobce obkladů z umělého kamene.

Na peruánském trhu stavebních materiálů je dlouhodobě přítomen výrobce potrubí, kanalizace a dlažby na bázi odlitků z taveného čediče EUTIT.

Sektor: Důlní průmysl

Většina dodávek dobývací techniky do Peru směřuje přes prostředníky ze třetích zemí, či jako subdodávky. České firmy v posledních letech usilovaly o navázání přímých kontaktů. Dvě české firmy z oboru, Ferrit a Eutit, se v září 2017 zúčastnily jako vystavovatelé 33. ročníku mezinárodního veletrhu důlní techniky PERUMIN v peruánském tradičním důlním městě Arequipa. V tomtéž měsíci navíc firma Ferrit (výrobce zařízení pro podzemní přepravu v dolech) uspořádala v Limě prezentaci, s cílem představit své plánované aktivity místní obchodní komunitě, investorům a provozovatelům dolů.

V září 2016 proběhl v Limě mezinárodní veletrh EXPOMINA, kde se na vlastním výstavním stánku představil český výrobce důlních strojů DUVAS-UNI (mj. vrtací a nakládací stroje).

Sektor: Environmentální služby; vodohospodářství

Projekty českých firem v oblasti environmentálních služeb a vodohospodářství podpořila v červnu 2017 obchodní mise Smíšené obchodní komory ČESTA, vedená náměstkem ministra životního prostředí Vladimírem F. Manou. Mise se zúčastnily české firmy Georespect, Photon Water a Šindlar Group. Své nabídky představily na peruánském ministerstvu životního prostředí, Národním svazu průmyslu, Úřadu pro rekonstrukci, Národním vodohospodářském úřadu a na Ministerstvu pro bydlení, výstavbu a odpadové hospodářství. Součástí mise byla i návštěva regionu La Libertad (město Trujillo), který patřil během povodní v březnu 2017 k nejpostiženějším. Členové delegace se prezentovali na univerzitě Universidad Privada Antenor Orrego v Trujillu na odborném semináři s názvem „Udržitelná města se zaměřením na prevenci katastrof, zpracování vody a odpadové hospodářství“.

Zvýraznění českého zájmu o spolupráci s Peru v tomto sektoru napomohla v listopadu 2017 druhá návštěva náměstka ministra životního prostředí V. F. Many. Hlavním bodem jeho programu v Limě bylo vystoupení na mezinárodním setkání o obraně, bezpečnosti a životním prostředí - EIDESEA 2017. Akci pořádala peruánská armáda ve spolupráci s Papežskou katolickou univerzitou Peru – PUCP. Vystoupili pozvaní hosté z Brazílie, Kostariky, USA, Kanady, SRN, Španělska, Itálie a ČR.

Prezentaci náměstka ministra V. Many doplnilo vystoupení zástupce české společnosti Georespect, M. Rajchla, který přiblížil účastníkům české zkušenosti z využití aplikované geomorfologie k vyhodnocování geologických rizik, organizaci vodohospodářství, sanaci povodňových škod atd. nejen v ČR, ale také přímo v Peru.

Georespect realizoval v roce 2017 v Peru studii proveditelnosti v rámci programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor (B2B) ČRA. Výsledná studie s názvem „Využití aplikované geomorfologie při hodnocení zranitelnosti krajiny přírodními hazardy spojenými s klimatickým fenoménem El Niño v regionech severního Peru” bude sloužit místním úřadům i investorům. Firma při znalosti místních podmínek vytvořila novou metodiku k hodnocení přírodních hazardů a nástroj k přípravě nápravných opatření k eliminaci negativních dopadů klimatického fenoménu na krajinu a lidskou činnost.

Druhou studii proveditelnosti v rámci téhož programu realizovala v roce 2017 v Peru firma Photon Water Technology, dceřiná společnost Photon Energy NV. Studie s názvem „Technologie pro výrobu pitné vody v Peru“ se zaměřovala na rozvoj a implementaci specializovaných řešení, která budou čelit místnímu nedostatku čisté a pitné vody v malých vesnicích v Peru. Firma pracovala na návrhu technologie pro produkci pitné vody v pobřežních regionech, kde se střídají povodně a následná období sucha, a kde dochází k závažné kontaminaci zdrojů vod vulkanickou i důlní činností s negativními zdravotními dopady.

V perspektivním sektoru ochrana životního prostředí, resp. udržitelné lesní hospodářství, vynikla v uplynulých letech technologie pro inventarizaci lesních porostů Field - Map české firmy IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů. Česká technologie se osvědčila v regionu peruánské Amazonie, zejména v rámci výzkumných účelů. Technologie je v Peru nabízena regionální firmou MAP GeoSolutions, která je výhradním distributorem této české technologie pro region Latinské Ameriky.

Zkušenosti s dlouhodobým působením v Peru v uvedeném sektoru má česká holdingová společnost ŠINDLAR s.r.o. Firma byla v Peru zaregistrována jako SINDLAR PERÚ S.A.C. Odborným zaměřením společnosti je vodohospodářská problematika v celé její šíři, od technických vodohospodářských staveb (vodovody, úpravny pitné vody, kanalizace a čištění odpadních vod, úpravy toků a protipovodňová ochrana, energetické využití vodních zdrojů apod.), přes geografické informační systémy (GIS), územní plány, řešení střetů mezi technickým pojetím vodohospodářských staveb a revitalizací řek až po celkovou ochranu životního prostředí.

Inovativní obory / ICT

Na peruánském trhu své pozice upevňuje brněnská firma YSOFT se svými softwarovými řešeními pro mj. efektivní organizaci tiskových služeb, která se podařilo úspěšně aplikovat například v bankovním sektoru i v důlním průmyslu.

Bižuterie, sklářství a další sektory

Na konci roku 2017 proběhla v rámci projektu ekonomické diplomacie prezentace českých firem z oblasti sklářství a bižuterie v Limě. Osobně se zúčastnily tři české firmy, Beadex, Lucid a Sebera-Bižuterie. Hlavní akcí projektu byl obchodní seminář ve Swissotelu v Limě, kterého se zúčastnili peruánští potenciální partneři – importéři, distributoři i výrobci (pozn. české firmy mohou nabídnout Peru polotovary pro výrobu).

Druhá exkluzivní prezentace české bižuterie proběhla v kombinaci s peruánskou módní značkou v oblasti textilu z alpaky (lamí vlna) Kuna. Akci podpořil CzechTourism, který uspořádal celou řadu dalších akcí k propagaci cestovního ruchu do ČR. Paralelně probíhal též Festival české gastronomie a výstava české bižuterie.

Předpoklad rostoucích perspektiv pro tradiční české sklářství a bižuterie se zakládá na faktu, že Peru je stabilní zemí s rostoucí ekonomikou, kdy zvlášť ve velkých městech se rozšiřují střední a vyšší příjmové skupiny s odpovídající poptávkou. Navíc české komodity tohoto typu začínají být pro peruánské spotřebitele atraktivní i díky rostoucímu cestovnímu ruchu z Peru do ČR.

Na peruánském trhu jsou například již k dostání české křišťálové lustry Preciosa.

Jako významná položka českého exportu do Peru (v roce 2017 na 9. místě) se vyprofilovala výživa pro psy a kočky české značky Brit, které je k dostání v obchodech řady veterinárních klinik. Firma měla v červenci 2017 výstavní stánek na akci k prezentaci výsledků bilaterální celní spolupráce v protidrogovém boji.

Zprostředkováním dovozu textilních strojů a také dalších komodit jako např. čističek odpadních vod, úpraven na pitnou vodu, elektrických agregátů na bioplyn, čerpadel, armatur atd. se zabývá společnost CZECHOTRADE S.A.C.

V opačném směru, česká společnost UNCARIA ČR (založena v roce 2001) již řadu let dováží z Peru potravinové doplňky, byliny a produkty alternativní medicíny.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V oblasti obchodní a ekonomické spolupráce a souvisejících oblastech jsou v současné době mezi ČR a Peru v platnosti následující mezivládní dohody a nezávazná memoranda o porozumění na rezortní úrovni:

 1. Dohoda o podpoře a ochraně investic podepsaná 16. 3. 1994. Vstoupila v platnost dne 6. 3. 1995. Od roku 2004 se vstupem ČR do EU probíhá její renegociace.
 2. Memorandum o porozumění a spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi ministerstvem pro místní rozvoj ČR a ministerstvem zahraničního obchodu a cestovního ruchu Peru (2007)
 3. Dohoda o hospodářské a průmyslové spolupráci (2007)
 4. Memorandum o porozumění a spolupráci mezi MO ČR a MO Peru (2007)
 5. Memorandum o porozumění mezi MŽP ČR a Peru (2015)

Dále probíhala v letech 2016-2018 jednání s cílem uzavřít v brzké době Memorandum o porozumění (dále MOU) mezi GŘ hasičského záchranného sboru ČR a peruánskou národní institucí pro civilní ochranu INDECI za účelem prohloubení technické spolupráce. V druhé fázi by pak mohlo dojít ke sdílení znalostí, výměně expertů a školením, přičemž mnohé české technologie v oblasti civilní ochrany by mohly být s úspěchem nabídnuty.

Dále jsou v platnosti následující meziinstitucionální dohody:

 1. Dohoda o spolupráci mezi Hospodářskou komorou ČR a Limskou obchodní komorou (1995)
 2. Memorandum o porozumění mezi CzechInvest a Proinversión (2009)
 3. Memorandum o porozumění mezi EGAP a Banco de la Nación (2008)
 4. Memorandum o porozumění mezi EGAP a Corporación Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE (2008)

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V období 2014-2017 bylo na rozvojovou spolupráci s Peru věnováno 2,36 mil. Kč. Během tohoto 4letého období bylo celkem realizováno 6 malých lokálních projektů (MLP) pod přímým dohledem zastupitelského úřadu a 2 projekty programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor (B2B) ČRA.

V předchozím období byl objem poskytnuté rozvojové spolupráce v Peru vyšší. V období 2007 - 2013 dosáhl hodnoty 39,3 mil. Kč. Z velkých a několikaletých projektů se přešlo na upřednostňování tzv. malých lokálních projektů (MLP), přičemž nově (počínaje rokem 2017) byla pro Peru otevřena možnost realizace projektů B2B v gesci ČRA. Prvními realizátory tohoto typu projektů se staly Georespect a Photon Water Technology (více viz kap. 4.4.).

V období 2018-2019 naváží v rámci programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor (B2B) ČRA následující projekty:

 • Společnost Georespect s.r.o.: bude s využitím technologií (mj. dronem) vyhodnocovat přírodní hazardy (zejména riziko povodní) v oblasti dolního toku řeky Piura a zpracuje konkrétní návrhy na eliminaci těchto rizik (např. vhodnými a vhodně umístěnými inženýrskými stavbami apod.).

Název projektu: Analýza zranitelnosti dolního toku řeky Piura povodněmi a možnosti její eliminace (pilotní projekt analýzy zranitelnosti krajiny přírodními hazardy na území Peru)

 • Společnost Photon Water Technology se bude v tomto období zabývat návrhem konkrétních technologií na úpravu pitné vody v malých a středních obcích Peru (zejména v suchých pobřežních oblastech).

Název projektu: Úpravny pitných vod pro malé a střední obce v Peru

Zaměření i mechanizmus projektů české rozvojové spolupráce se v posledním desetiletí změnil vzhledem k tomu, že Peru přestává být typickou rozvojovou zemí a má vizi zařadit se k cílovému roku 2021 (tj. 200. výročí nezávislosti) mezi země s vyššími příjmy a vstoupit do OECD. Proto jsou namísto projektů tradiční rozvojové / humanitární spolupráce upřednostňovány projekty s vyšší přidanou hodnotu (např. zapojení českého know-how, inovativní technologická řešení s možností replikace v jiných oblastech apod.) a s potenciálem ke komerční návaznosti.

V letech 2016-2017 proběhly v Peru (region Huaraz – lokality Rampac Grande a Hornuyoc) dva MLP, jejichž realizátorem byl Národní institut pro výzkum ledovců a horských ekosystémů / INAIGEM. Cílem projektů bylo s využitím aplikované geologie vyhodnotit rizika spojená se sesuvy ve vytipovaných pilotních lokalitách andských velehor a konkrétními technickými nástroji i komunikačními strategiemi minimalizovat riziko lidských obětí, škod v zemědělství a infrastruktuře.

Aktivity projektu zahrnovaly přípravu místní komunity v oblasti civilní ochrany a instruktáž ohledně rizik a prevence. Vytvořené mapy definují pro každou jednotlivou domácnost v závislosti na jejím umístění v deformovaném svahu míru závažnosti situace, doporučují opatření k rychlé reakci v rizikových obdobích či při rizikových aktivitách a pro provinční vládu jsou podkladem k územnímu plánování a budoucím veřejným investicím do zábran, odvodňovacích kanálů a dalších opatření.

Na řešení projektu se podílel Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, který poskytl expertízu.

Tyto pilotní projekty mohou být nyní replikovány v jiných oblastech Peru. Hledání řešení k prevenci a minimalizaci lidských obětí a materiálních škod v souvislosti se sesuvy se ukázalo jako aktuální v roce 2017, kdy v důsledku extrémních klimatických vlivů došlo na mnohých místech Peru k povodním a kritickým sesuvům. Ty si vyžádaly lidské oběti, způsobily materiální škody, poškodily obydlí, infrastrukturu a zemědělství. Celkové škody tehdy dosáhly výše 1,6 % HDP a rekonstrukce postižených oblastí bude pokračovat přinejmenším do roku 2019.

Na aktuální výzvy reaguje MLP v roce 2018, který spočívá v pořízení a instalaci malé úpravny vody do základní školy v regionu Piura. Dosud se dodávala neupravená voda z řeky se zdravotními riziky.

V roce 2015 proběhl v Peru MLP, díky kterému místní zemědělci v tropické oblasti vyrobili fermentační bedny a kompostéry pro efektivní pěstování kakaa a zvýšení přidané hodnoty konečné produkce. Projekt pokrýval celý pěstitelský cyklus od roubování a prořezávek po přípravu hnojiv a zpracování kakaových bobů. Cílem projektu byla podpora alternativního rozvoje (dřívější pěstování koky a produkce drog), diverzifikace produkce a předání know-how v oblasti odbytu a marketingu. Zdrojem odborných znalostí a metod byla Mendelova univerzita v Brně (MENDELU), jehož zástupci zajistili v průběhu projektu odborný dohled.

V roce 2014 byly v Peru realizovány tři malé lokální projekty. Jeden z projektů byl realizován místní neziskovou organizací EDUAGRO v odlehlé komunitě regionu Cusco (Churo), která se nachází v nadmořské výšce přes 3 500 m n. m. Cílem projektu bylo posílit organizační schopnosti zúčastněných domácností, zefektivnit rostlinnou i živočišnou produkci (výstavba skleníků, hydroponické pěstování, výroba ekologických hnojiv a kompostování) za účelem zajištění potravinové soběstačnosti, zvlášť v obdobích sucha a mrazů (zranitelnost vůči klimatickým změnám).

Předmětem druhého MLP bylo vybudování plantáží a udržitelné pěstování léčivé rostliny „uňa de gato“ (Uncaria tomentosa, neboli kočičí dráp) za účelem jeho prodeje na národních trzích i exportu. Tento projekt byl realizován společností MONO COTO TRADE. Podobný projekt byl realizován i v předchozím roce 2013.

V daném roce třetí MLP, jehož spoluřešiteli byli výzkumní pracovníci MENDELU, se zaměřoval na alternativní rozvoj oblasti, kde se pěstuje kakao (a dříve se pěstovala koka). Projekt podpořil potenciál pro agroturistiku v komunitě Huayhuantillo v tropické části Peru. Místním obyvatelům, z nichž většina se živí pěstováním kakaa a jsou tak na jeho nestálých cenách značně závislí, měl projekt pomoci s diverzifikací příjmů. Výsledky projektu zahrnovaly mj. opravu příjezdové komunikace, vyznačení turistických stezek na základě českého know-how, vybudování informačního kiosku a tabule s mapou turistických tras.

V sektoru školství ČR poskytuje (v gesci MŠMT) každoročně několik vládních stipendií peruánským studentům ke studiu na vysokých školách v ČR v rámci programu poskytování vládních stipendií pro studenty rozvojových zemí na období 2013-2018. V letech 2011-2013 přijímala ČR každoročně 3 peruánské studenty. Pro akademická období 2014/2015 a též 2015/2016 byla udělena po 4 stipendiích peruánským studentům ke studiu 2 bakalářských a 2 doktorských programů na českých veřejných vysokých školách. Pro akademický rok 2016/2017 byla peruánským studentům udělena 2 vládní stipendia ke studiu bakalářských programů, pro akademický rok 2017/2018 3 stipendia a pro rok 2018/2019 4 stipendia.

Vlastní rozvojové, resp. výzkumné aktivity, v peruánské Amazonii (Pucallpa) v posledních letech realizuje Česká zemědělská univerzita (ČZU – Fakulta tropického zemědělství).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: