Spojené státy americké: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

21. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR ve Washingtonu (USA)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2013

2014

2015

2016

2017

Vývoz z ČR do USA

3,53

3,90

3,75

3,53

3,761

Dovoz z USA do ČR

3,12

3,74

3.33

3,23

3,989

Saldo

+0,41

+0,16

+0,42

+0,3

-228

 

Údaje jsou v mld. USD

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz z ČR do USA, 2016

Kód zboží

Název zboží

USD (tis.)

8411

Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny

191 746

4011

Pneumatiky nové z pryže

169 454

8413

Čerpadla i se zař měřícím zdviže na kapaliny

154 653

8708

Části, součásti a přísl. motorových vozidel čísel 8701 až 8705

154 610

7304

Trouby, duté profily ap., bezešvé, ze železa oceli

142 750

8536

El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických ob

111 317

8471

Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap

111 200

8537

Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a jiné vybavení

105 869

9012

Mikroskopy, jiné než optické; difraktografy

74 038

8512

El.  přístroje osvětlovací nebo signalizační (kromě výrobků čísl

72 646

Dovoz do ČR z USA, 2016

Kód zboží

Název zboží

USD (tis.)

8411

Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny

236 385

8703

Osobní automobily a jiná motor. vozidla

225 628

8802

Ostatní letadla (například vrtulníky, letouny); kosmické lodě (včetně

219 265

3004

Léky odměřené ne krev antisera ap vata aj

172 556

8471

Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap

108 730

8517

Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezd

103 921

8803

Části a součásti výrobků položky 8801 00 nebo čísla 8802

85 092

9018

Lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přís

77 633

3002

Krev lidská živočišná antisera látky očkovací

74 213

8542

Elektronické integrované obvody

73 473

USA jsou již několik let naším nejvýznamnějším exportním partnerem mimo EU a také jednou z našich nejdůležitějších exportních destinací z pohledu přidané hodnoty exportovaného zboží (letecké motory, zdravotnické zařízení, mikroskopy, atp.). Trend růstu jak exportu, tak celkového objemu obchodní výměny s USA, je zřetelný od počátku existence ČR. K výkyvu v tomto trendu došlo jen v letech globální ekonomické krize (2008 a 2009), částečně v letech 2016 a 2017.

V roce 2017 dosáhl vývoz z ČR do USA hodnoty 3,761 mld. USD, což představuje meziroční růst o 6,2 %. Hlavními vývozními položkami v roce 2017 byly proudové motory, turbíny, čerpadla, stroje automatického zpracování dat, ocelové trubky, pneumatiky, součásti motorových vozidel, mikroskopy a měřicí přístroje, zbraně a střelivo, lékařské vybavení, nábytek a chemické výrobky. Export do USA představuje 2,1% celkového vývozu ČR, existuje značný potenciál k dalšímu růstu. V roce 2017 USA byly naším 12. největším exportním partnerem. Otázkou je, jaký dopad na vzájemnou obchodní výměnu bude mít připravované zavedení cel ze strany administrativy na dovoz oceli a hliníku do USA.

V roce 2017 dosáhl náš dovoz z USA hodnoty 3,989 mld. USD, čímž se meziročně zvýšil o více než 700 mil. USD, tedy o 20,9 %! K nárůstu importu došlo téměř rovnoměrně u všech 15 hlavních dovozních položek, když k nejvyššímu nárůstu došlo v kategorii letadel. Hlavními dovozními položkami ČR z USA byly v roce 2017 turbovrtulové a proudové pohony, telefonní přístroje a tištěné obvody, lékařské přístroje, letadla a jejich části, osobní automobily a farmaceutické a chemické výrobky. Dovoz z USA představuje 2,5% celkového dovozu ČR, přičemž USA jsou naším 12. největším dovozním partnerem.

Obchodní bilanci lze dlouhodobě označit jako poměrně vyrovnanou. V letech 2011 až 2016 vyznívala mírně ve prospěch ČR, v roce 2017 naopak ve prospěch USA, když dovozy z USA převýšily české vývozy o 6%.

Celková skladba vzájemného obchodu včetně charakteristiky 10-ti nejvýznamějších položek českého vývozu/dovozu věrně odráží úroveň ekonomické vyspělosti obou ekonomik. Celkově je americký vývoz složen z položek s větší přidanou hodnotou, než je tomu u vývozu z ČR do USA. Pozitivní vývoj české ekonomiky se ale odráží i v proměnách struktury a hlavních položek našeho exportu do USA. Srovnání vývozů v r. 2016 s vývozy v letech 2005 a 1999 jasně potvrzuje trend, kdy sílící česká koruna a rostoucí úroveň českého průmyslu vedou k tomu, že mezi hlavními položkami našeho vývozu do USA se stále častěji objevují náročné položky s vyšší přidanou hodnotou. Složení amerického vývozu k nám se v čase tolik nemění jako náš vývoz do USA (viz statistiky vývozů a dovozů za roky 2005 a 1999).

Vývoz 2005

Kód zboží

Název zboží

USD (tis.)

8473

Části strojů psacích počítacích aut zprac dat

148 589

7304

Trouby profily aj duté bezešvé z železa oceli

96 298

8802

Aerodyny ost lodě kosmické nosiče startovací

79 930

8413

Čerpadla i se zař měřícím zdviže na kapaliny

69 748

4011

Pneumatiky nové z pryže

69 438

4407

Dřevo rozřezané štípané loupané ap nad 6 mm

65 270

8532

Kondenzátory elektr pevné otočné dolaďovací

63 410

7013

Sklo stolní domácenské kuchyňské aj zboží

61 031

7202

Feroslitiny

55 428

8536

Přístr el k ochraně ap el obvodů do 1000 V

44 039

Vývoz 1999

Kód zboží

Název zboží

USD (tis.)

8532

Kondenzátory elektr pevné otočné dolaďovací

73 406

7013

Sklo stolní domácenské kuchyňské aj zboží

42 470

7018

Perly imitace perel drahokamů ap ze skla

20 191

8708

Části součásti vozidel motor osob aj traktorů

19 185

6403

Obuv se svrškem z usně

16 916

4407

Dřevo rozřezané štípané loupané ap nad 6 mm

14 591

8481

Kohouty ventily aj pro potrubí kotle vany aj

14 240

9306

Bomby granáty miny náboje ap střelivo ostatní

11 460

6306

Plachty nepromokavé lodní stínící ap stany aj

11 246

Dovoz 2004

Kód zboží

Název zboží

USD (tis.)

8473

Části strojů psacích počítacích aut zprac dat

309 992

8542

Obvody integrované elektronické mikrosoustavy

129 776

8471

Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap

98 511

8802

Aerodyny ost lodě kosmické nosiče startovací

84 269

3004

Léky odměřené ne krev antisera ap vata aj

72 005

9018

Nástroje lékařské chirurgické zubolékařské aj

60 198

8803

Části balonů větroňů ap lodí kosmických

54 770

9021

Pomůcky příst ortopedické pro nedoslýchavé aj

37 715

8536

Přístr el k ochraně ap el obvodů do 1000 V

37 089

9027

Příst pro rozbory fyzikál chemic aj mikrotomy

30 076

Dovoz 1999

Kód zboží

Název zboží

USD (tis.)

8471

Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap

113 331

8802

Aerodyny ost lodě kosmické nosiče startovací

96 149

8473

Části strojů psacích počítacích aut zprac dat

41 341

8542

Obvody integrované elektronické mikrosoustavy

31 586

2401

Tabák nezpracovaný odpad tabákový

30 521

8411

Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny

27 374

9018

Nástroje lékařské chirurgické zubolékařské aj

26 359

3004

Léky odměřené ne krev antisera ap vata aj

24 966

8517

Přístr el pro telefonii telegrafii drátovou

22 302

3002

Krev lidská živočišná antisera látky očkovací

20 729

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V roce 2017 dosáhla vzájemná výměna služeb mezi ČR a USA 75 662 mil. Kč. ČR celkem vyvezla služby za 42 066 mil. Kč, z USA dovezla služby za 33 556 mil. Kč.

 

Druh služby, 2017

Vývoz (mil. Kč)

Dovoz (mil. Kč)

Saldo (mil. Kč)

Doprava

3 773

7 516

-3 743

Cestovní ruch

8 215

6 048

2 167

Finanční služby

189

579

-390

Poplatky za využívání duševního vlastnictví

2 082

2 035

48

Telekomunikační služby, PC a IT služby

15 296

3 129

12 167

Ostatní podnikatelské služby

8 747

4 964

3 783

Opravy a údržba jinde neuvedené

1 896

8 238

-6 342

Zdroj: Statistika ČNB, Běžný účet platební bilance v teritoriálním členění, ČNB BIST8AT 

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Počet investorů, kteří se v USA usazují a vytváří zde pracovní místa, roste. Firem působících na US trhu je dle našich údajů přes 70 subjektů.

 • investice do výroby: AlbaMetal, GZ Media (Memphis Record Pressing), CGS Group – Iowa (Mitas), Česká zbrojovka, Fermat, KKCG (výroba methanolu). Z dalších českých firem o výrobě v USA uvažují textilní společnosti Grund a Mileta a výrobní závod v Nevadě plánuje otevřít i českých výrobce baterií HE3DA.
 • sektorové rozdělení:
  • IT: Y Soft, Javlin, IT-CNS, SocialBakers, STRV, GoodData, OKsystem, Corinth, Glogster, Tapmates, kiwi, AVAST, aj. Celkem dle našich údajů jde o 20 subjektů
  • Chemický průmysl: Agrofert, KKCG, PowerFuture Corp., United Hydrogen (Brano Group – vodík pro využití v automobilovém průmyslu)
  • Dopravní průmysl: Zetor, Škoda Transportation, Leo Express, AŽD Signalling, Mitas Tires, Czech Sport Aircraft
  • Strojírenství: Fermat, Alba-metal, Mavel, Pilsen Imports, Viking Mašek
  • Obranný průmysl: CZ-USA Česká zbrojovka, Meopta
  • Spotřební zboží: Notino, Preciosa, Lasvit, Carun

 

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Ministerstvo zahraničních věcí ČR registruje celkem 65 smluvních dokumentů s USA. První z nich, o výměně poštovních poukázek, pochází již z roku 1924. Níže jsou uvedeny smlouvy s obchodní, finanční, ekonomickou nebo investiční tematikou, které jsou relevantní pro současné ekonomické vztahy s USA.

 • Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spojenými státy americkými o vzájemné podpoře a ochraně investic, Washington, 22.10.1991. Vstup v platnost: 19.12.1992.
 • Dodatkový protokol mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými k Dohodě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spojenými státy americkými o vzájemné podpoře a ochraně investic ze dne 22. října 1991, Brusel, 10.12.2003. Vstup v platnost: 10.08.2004
 • Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických o daňovém osvobození příjmů z letecké a lodní dopravy sjednaná výměnou nót, Praha, 26.05.1992. Vstup v platnost: 26.05.1992.
 • Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o  zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku, Praha, 16.09.1993. Vstup v platnost: 23.12.1993.
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o letecké dopravě, Praha, 10.09.1996. Vstup v platnost: 10.09.1996.
 • Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci, Praha, 06.09.2007. Vstup v platnost: 02.05.2008.
 • Správní ujednání o provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými, Praha, 07.09.2007. Vstup v platnost: 01.01.2009.
 • Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými, Praha, 07.09.2007. Vstup v platnost: 01.01.2009.
 • Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem energetiky Spojených států amerických týkající se spolupráce v oblasti zabránění šíření jaderných materiálů a technologií, Praha, 17.09.2007. Vstup v platnost: 17.09.2007.
 • Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o výměně inženýrů a výzkumných a vědeckých pracovníků, Praha, 06.11.2009. Vstup v platnost: 06.11.2009.
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o vzájemném pořizování materiálu a služeb pro účely obrany, Brusel, 18.04.2012. Vstup v platnost: 18.04.2012.
 • Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem energetiky Spojených států amerických o spolupráci na civilním výzkumu a vývoji v oblasti jaderné energetiky, Praha, 26.03.2014. Vstup v platnost: 26.03.2014.
 • Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), Praha, 04.08.2014. Vstup v platnost: 18.12.2014.
 • Doplňková smlouva pozměňující Smlouvu o sociálním pojištění mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými, Praha, 23.09.2013. Vstup v platnost: 01.05.2016.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Spojeným Státům americkým není poskytována žádná rozvojová pomoc. Určitou formu pomoci od ostatních zemí USA přijaly v souvislosti s odstraňováním dopadů ničivého hurikánu Katrina v roce 2005 a následných záplav ve státech Texas, Louisiana, Mississippi a Alabama. V této souvislosti oficiální pomoc poskytla i ČR. Zahraniční země poskytují USA humanitární pomoc v případě přírodních katastrof.

 

Hlavní federální institucí poskytující zahraniční rozvojovou a humanitární pomoc je agentura USAID (US Agency for International Development), která je samostatnou součástí ministerstva zahraničních věcí USA. Vedle USAID Kongres USA každoročně přiděluje rozpočtové prostředky na poskytování oficiální rozvojové pomoci i (ODA) řadě ostatních ministerstev (např. obchodu, obrany, vnitřní bezpečnost, vzdělávání, spravedlnost apod.), vládních agentur (NIH, CDC, NOAA apod.) a vládních nezávislých agentru (EPA, Peace Corps, Ex-Im Bank, NSF apod.).

 

Americké statistiky pracují s pojmem 'US Economic and Military Assistance'. Hlavními zeměmi-příjemci zahraniční pomoci jsou např. Izrael, Afghánistán či Egypt. Američané jsou jako jednotlivci velice velkorysý národ, dávat a vybírat peníze na charitu a další projekty včetně těch zahraničních patří k naprosto automatické aktivitě mnoha bohatých lidí a celebrit. Nejvíce se angažují osobnosti jako Bill Gates, Warren Buffet, Angelina Jolie a mnoho dalších. Prostředky takto vybrané dosahují mnoha miliard dolarů ročně a směřují do všech částí světa na široké pole programů, především zdravotních a vzdělávacích.

 

Česká republika také poskytla několikamilionovou pomoc obci West ve státě Texas, kde v roce 2013 vybuchl skladovaný dusičnan amonný. Při výbuchu zahynulo 15 lidí včetně několika Čechů z početné české komunity, která tam žije.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: