Expo Astana 2017

motiv článku - Expo Astana 2017 Co je EXPO? Proč se ČR účastní EXPO 2017 v Astaně? Co je k vidění v českém pavilonu? Jaké možnosti nabízí výstava pro české firmy a český export? Kde lze o EXPO Astana 2017 a účasti ČR získat více informací? Odpovědi na tyto otázky naleznete v této rubrice.

V minulosti se ČR tradičně účastnila „velkých“ výstav EXPO. Rozhodnutí zapojit se i do specializovaného EXPO 2017 vychází zejména z jeho oborového zaměření a místa konání. Energetika představuje oblast, ve které se ČR může pochlubit řadou vynálezů, inovativních technologií a úspěšných firem světové úrovně.

Současně se jedná o jeden z nejperspektivnějších oborů pro spolupráci s Kazachstánem, který se dlouhodobě řadí mezi významné obchodní partnery ČR a teritoria s potenciálem pro rozvoj českého exportu. Jako sledovaná mezinárodní událost však EXPO Astana 2017 obecně poskytuje vhodnou příležitost ke zvýšení povědomí o ČR ve světě.

Dle schválené koncepce představí český pavilon na EXPO 2017 v rámci hlavní expozice „Důmyslnost řešení“, která je charakteristická pro technologie vyvíjené českými vědci i konkrétní produktové aplikace českých firem.

Zapojení firem a podpora exportu

Účast ČR je koncipována tak, aby v rámci pravidel výstavy maximálně podpořila aktivity firem a podnikatelů se zájmem o obchodní spolupráci s Kazachstánem a okolními zeměmi. V hlavní expozici i ostatních částech pavilonu ČR proto budou návštěvníkům představeny špičkové české technologie a produkty nejen z oblasti energetiky.

V průběhu výstavy dále budou probíhat odborně zaměřené semináře, prezentace a workshopy připravené ve spolupráci s proexportními institucemi, podnikatelskými reprezentacemi, oborovými asociacemi i jednotlivými firmami. Tyto akce seznámí zahraniční podnikatele, novináře a zástupce státní správy s českými řešeními ve vybraných oblastech energetiky. Pavilon ČR a jeho konferenční prostory budou moci využít také jednotlivé firmy či jiné subjekty k uspořádání vlastních akcí a pracovních setkání.

Informace o výstavě ExpoAstana2017 najdete také na webu www.astanaexpo2017.cz.

Aktuality: