Severní Makedonie

Souhrnná teritoriální informace

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Skopji (Severní Makedonie) ke dni 31.05.2019