Argentina: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Velvyslanectví ČR v Buenos Aires

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoj obchodní bilance mezi ČR a Argentinou (v tis. USD):

  2015 2016 2017 2018 2019
Export 88 955 89 956 92 442 75 835 59 065
Import  98 812 117 502 98 116 83 176 69 114
Saldo -9 857 -27 546 -5 674 -7 341 -10 049

Zdroj: Český statistický úřad

Na poklesu našeho vývozu od roku 2018 má jednoznačně vliv ekonomická krize, do které Argentina upadla a která se s koronavirovou krizí v roce 2020 ještě prohloubí. Výkyvy v objemech našich dovozů z Argentiny způsobují především kolísající ceny zemědělských komodit, které tvoří největší část argentinských vývozů. Na dovozy má vliv i rozhodnutí nové argentinské administrativy uvalovat na některé zemědělské produkty exportní cla (sója, maso atd.).

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejvýznamnější položky českého vývozu do Argentiny za rok 2019 (USD)

Kód zboží  Název zboží  Objem
8536 Elektrická zařízení 4 001 000
8708 Části, součásti a příslušenství motorových vozidel 3 837 000
5603 Textilie netkané impregnované i laminované 2 909 000
8429 Buldozery, srovnávače, rypadla 2 708 000
8428 Zařízení ost zdvihací nakládací manipulační 2 579 000
8501 Elektrické motory a generátory 2 577 000
3603 Zápalnice bleskovice roznětky rozbušky 2 548 000
8471 Stroje automat zprac dat 1 943 000
8481 Kohouty ventily aj pro potrubí 1 751 000
3917 Trouby trubky hadice příslušenství z plastů 1 722 000
8415 Stroje přístroje klimatizační 1 574 000

 Nejvýznamnější položky českého dovozu z Argentiny za rok 2019 (USD)

Kód zboží  Název zboží  Objem
8708 Části, součásti a příslušenství motorových vozidel 20 561 000
5101 Vlna nemykaná nečesaná 9 717 000
2401 Tabák nezpracovaný 5 954 000
0201 Hovězí maso 5 520 000
1202 Arašidové oříšky 4 330 000
1701 Třtinový cukr 3 177 000
2204 Víno z čerstvých hroznů 2 788 000
2208 Ovoce ořechy aj části rostlin 2 333 000
8409 Části součásti pro pístové motory 2 133 000

Zdroj: Český statistický úřad

Srovnání vzájemného česko-argentinského obchodu odpovídá struktuře obchodu i dalších vyspělých, především evropských zemí. Argentina poptává průmyslové produkty a hlavní pozice v jejím vývozu zaujímají položky, spojené se zemědělstvím a potravinovou produkcí. 

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Argentina je velkým poskytovatelem turistických služeb, z čehož má každý rok miliardové příjmy v dolarech. I čeští turisté začínají více objevovat argentinskou nabídku a utrácet tak za služby v Argentině. Český vývoz služeb do Argentiny je minimální, struktura a ekonomický stav argentinské ekonomiky nedává vzniknout přílišnému prostoru pro velký vývoz služeb. Většina vzájemné obchodní výměny v oblasti služeb se proto odehrává v oblasti dopravy a turistiky. Přesná čísla k dispozici nejsou.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Vzhledem na geografickou vzdálenost Argentiny od ČR je většina zde přítomných českých firem zastoupena místních zástupcem nebo dealerem, který obchoduje na svoje jméno, bez uvedené české firmy. Za vyloženě české investory do argentinských společností tak lze považovat pouze firmy Moravia IT, Vítkovice Lahvárna, Mega, ZKL, Sherlog.

České firmy v Argentině:
Brand Embassy
Eduardo Mendoza
Mob.: +54 9 11 5400 2868
E-mail: eduardo.mendoza@brandembassy.com
www.brandembassy.com

Mega
Jorge Fesenko
Tel.: +540 353 450 7540
Mob.: +549 353 417 2910
E-mail: gueorguiy.fesenko@mega.cz
www.mega.cz

Moravia IT
Mariana Penachi
Nordlink PWP Building
Av. Madres de Plaza 25 de Mayo 3020 – 6th Floor
S2013SWJ Rosario
Tel.: +54 0341 5302 406
Mob.: +549341 3669 933
E-mail: marinap@moravia.com
www.moravia.com

ZKL Rodamientos
Pablo Mendez
Av. Alicia Moreau de Justo 1848
Tel.: +54 9 113944 6505
E-mail: pablomendez@zklgroup.com.ar
www.zklgroup.com.ar

Sherlog
Ángel Quiroga
Av. Alicia Moreau de Justo 1848
Tel.: +54 11 4313 0331
E-mail: quiroga@sherlog.com
www.sherlog.com

Zástupci českých firem v Argentině:
Aberdeen International (Plzeňský Prazdroj, Budvar)
Carlos Paulik
Av. del Libertador 13925
Martinez, Buenos Aires
Tel.: +54 11 4798 3142
E-mail: cpaulik@aberdeenfoods.com
www.aberdeenfoods.com

Ángel Baraldo (Česká zbrojovka)
Alejandro Baraldo
Av. Belgrano 270
Buenos Aires
Tel.:+54 114342 4233
E-mail: alebaraldo@angelbaraldo.com
www.angelbaraldo.com

Altemaq (TOS Varnsdorf)
Federico Brandt
Defensa 665
Buenos Aires
Tel: +54 11 5238 9873
E-mail: federicobrandt@altemaqsa.com.ar
www.altemaqsa.com.ar

Baremes (Technistone)
Lionel Barese
Espinosa 2253
Buenos Aires
Tel.: +54 9 11 4044-0596
E-mail: lbarese@baremes.com.ar
www.baremes.com.ar

Brisk Latinoamerica (Brisk Tábor)
Tristan Marek
Tel.: +54 911 6594 6954
E-mail: tristan.marek@briskla.com

Henia (Ekopanely)
Juan Manuel Vázquez
Tel.: +54 9 3548 467 342
E-mail: jmvz@henia.com.ar
www.henia.com.ar 

VKING SAS (LET – Aircraft Industries)
Juan Manuel Tobio
Av. del Libertador 1254
Buenos Aires
Tel.: +54 11 3093 1292
jmtobio@vking-ar.com
www.vking-argentina.com

JPA S.A.
Pablo Guiance
Director Comercial
Av. Pte. Julio A. Roca 751 – Piso 6º
Tel.: +54 11 4342 8927 / 4342 8930
Tatra – Excalibur International
Manuel Benítez
MB Abogados
Tel.: +54 11 4811 47147 / 4811 8299
manuelbenitez@mbenitezabogados.com.ar

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

ČR má s Argentinou od roku 1998 platnou Dohodu o podpoře a vzájemné ochraně investic.

Předseda vlády ČR podepsal u příležitosti své návštěvy 6. března 2006 Smlouvu o hospodářské a průmyslové spolupráci. Argentinská strana ratifikovala dokument na podzim roku 2008, o čemž informoval během své návštěvy v Praze ministr zahraničních věcí Jorge Taiana. V roce 2011 proběhlo v Praze jednání první Smíšené komise, od té doby se jej nepodařilo z důvodu nezájmu argentinské strany zorganizovat. Při návštěvě náměstka ministra průmyslu a obchodu V. Bärtla v březnu 2017 došlo ke shodě, že je potřebné zorganizovat další setkání Smíšené komise.

Dohoda o spolupráci mezi ministerstvy obrany
Na začátku roku 2019 obě strany dokončily jednání o textu dohody. Hledá se termín a vhodná příležitost k podpisu.

Smlouva mezi Celními správami o spolupráci v celních otázkách
V březnu 2019 byla tato smlouva podepsána, v platnost vstoupí během několika následujících měsíců.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká firma Lesprojekt realizuje B2B projekt rozvojové pomoci hrazený z poloviny Českou rozvojovou agenturou. Projekt má za cíl vytvořit podnikatelský plán na zavedení řízeného vodního hospodářství na argentinských vinicích, v první fázi v provincii San Juan. Více o projektu na webu společnosti Lesprojekt.

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem