Bankovní identita – jednoduchý způsob přihlašování k online službám státu i komerčních subjektů

Zrod bankovní identity

Dne 1. ledna 2021 nabyl účinnosti zákon č. 49/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, a zákon č. 253/2008 Sb., AML zákon. Tato novela bankovního a AML zákona je však častěji označována jako tzv. zákon o bankovní identitě (zkráceně ZoBI). Zákonem o bankovní identitě došlo ke změně pouhých několika ustanovení výše uvedených zákonů, s ohledem na digitalizaci a přístup občanů ke státní správě se však jedná o zákon natolik důležitý a přelomový, že s velkým náskokem vyhrál každoroční anketu o zákon roku.

Díky ZoBI mohou banky rozšířit své služby o elektronické ověřování totožnosti, elektronické podepisování a obecně o další tzv. služby vytvářející důvěru.

Jako první byla akreditace pro správu tzv. kvalifikovaného systému elektronické identifikace udělena v říjnu roku 2020 Československé obchodní bance, a.s. V prosinci roku 2020 následovalo udělení akreditace také České spořitelně, a.s. a Komerční bance, a.s. V březnu letošního roku pak obdržely akreditaci i Air Bank, a.s. a MONETA Money Bank, a.s. Všech pět uvedených bankovních institucí pak v prvním čtvrtletí roku 2021 postupně spustilo své verze bankovní identity a prostřednictvím bankovní identity těchto bank se tak již lze přihlašovat ke službám e-Governmentu.

Od 1. 9. 2021 nabízí pro své klienty bankovní identitu také RaiffeisenBank a.s. Další banky, mezi které patří UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., mBank, Fio banka, a.s. a Equa bank a.s., plánují nabídnout možnost bankovní identity pro své klienty ve třetím čtvrtletí letošního roku.

Aktuální seznam bank poskytujících bankovní identitu naleznete na webu e-identita.cz.

Zřízení bankovní identity

Pokud jste klientem některé z výše uvedených bank, které službu bankovní identity již nabízejí, mělo by pro vás být zřízení (neboli aktivace) bankovní identity snadné.

Jestliže banka v minulosti alespoň jednou ověřila vaši totožnost, tedy typicky dle vašich osobních dokladů při zakládání účtu zkontrolovala, že jste opravdu osobou, za kterou se vydáváte, bude pro vás zřízení bankovní identity pouze formalitou. Nebudete totiž muset osobně navštívit pobočku banky, ale bankovní identitu si zřídíte prostřednictvím internetového bankovnictví či mobilní aplikace vaší banky.

Pro bližší informace o tom, jakým způsobem si aktivovat bankovní identitu nabízenou vaší bankou, doporučujeme navštívit její internetové stránky. Bankovní instituce totiž věnují aktivaci bankovních identit v posledních měsících zvýšenou pozornost, a tak na jejich stránkách bývají shrnuty přehledné informace, jak v několika málo krocích bankovní identitu aktivovat.

Upozorňujeme však na skutečnost, že banky zavádí bankovní identitu pro své klienty postupně, nikoliv pro všechny klienty najednou. Banka musí své klienty zaregistrovat v registrech státní správy jako držitele bankovní identity, případně údaje svých klientů v základních registrech státní správy ověřit, není proto často možné zřídit bankovní identitu obratem.

Pokud pro vás služba dle informací v internetovém bankovnictví či mobilní aplikace ještě není dostupná, může tak být právě z důvodu, že na vás ještě „nedostala řada“. Nemusíte se však bát, že na přidělení a aktivaci identity budete muset dlouho čekat, neboť pokud o zřízení identity projevíte zájem (např. příslušnou aktivitu v internetovém bankovnictví), banka vás ve frontě posune před ostatní neaktivní klienty a vyřídí vše potřebné zpravidla v několika následujících pracovních dnech.

V případě, že jste si u banky zřídili svůj účet online, nikdy jste zatím osobně na pobočce nebyli a banka vás při zakládání účtu neidentifikovala ani jiným způsobem (např. prostřednictvím kurýra), je možné, že si banka v rámci aktivace bankovní identity vyžádá vaši osobní návštěvu pobočky.

Stejné platí i pro případ, že nemáte u banky zřízené internetové bankovnictví. Mělo by se však jednat pouze o jedinou osobní návštěvu za účelem ověření totožnosti, a jakmile bude vaše totožnost ověřena, budete se již k dostupným službám moci přihlašovat prostřednictvím bankovní identity.

Praktické využití bankovní identity

Díky přihlášení bankovní identitu, jako jedním z identifikačních prostředků elektronické identity, získáte možnost využití mnoha online služeb orgánů veřejné moci a ušetříte tak spoustu času.

Prostřednictvím bankovní identity se můžete přihlásit do tzv. Portálu občana, který je „branou k elektronickým službám státu, samoobslužným místem pro bezpečnou a důvěrnou komunikaci mezi občanem a státem“, jak uvádí na svých stránkách Ministerstvo vnitra ČR. Své požadavky a služby budete vyřizovat buď přímo na Portálu, nebo budete z Portálu přesměrováni na stránky dalších úřadů – i v případě přesměrování však platí, že vaše totožnost byla ověřena na začátku a nebude tedy třeba se ke každé jednotlivé službě znovu přihlašovat.

Mezi služby, ke kterým se lze prostřednictvím bankovní identity na Portálu občana přihlašovat, patří například:

 • založení datové schránky, a to jak pro fyzické osoby, tak pro podnikající fyzické osoby (u kterých je třeba, aby byly se svou živností vedeni v Registru osob). Datovou schránku je možné založit během několika kliknutí myší bez nutnosti osobní návštěvy Czech POINTu.
 • nahlédnutí do seznamu listu vlastnictví nemovitostí, u kterých jste evidováni jako jejich vlastníci;
 • kontrola vašich dokladů evidovaných státem, s možností nastavení zasílání notifikací o blížícím se konci platnosti vašich dokladů;
 • kontrola stavu vašeho řidičského bodového hodnocení;
 • kontrola vašich údajů z registru obyvatel;
 • kontrola vašich údajů z registru živnostenského podnikání;
 • nahlédnutí do vaší zdravotnické dokumentace;
 • možnost žádosti o výpis z Rejstříku trestů, živnostenského rejstříku, seznamu kvalifikovaných dodavatelů a mnoha dalších registrů či rejstříků (tato možnost je dostupná v sekci „Podání“);
 • nahlédnutí do evidence těch úřadů a systémů, které o vás vedou údaje.

Dále se můžete prostřednictvím Portálu občana přihlásit k úřadům, které přímo nabízejí online služby. Těch je již několik desítek a stále přibývají další. V sekci „Na úřad online“ máte uvedeny základní služby úřadů, v poslední políčku „přidat službu“ pak můžete zvolit další vámi preferované služby, které byste chtěli využívat a mít je dostupné na přední stránce.

Níže uvádíme základní služby, které lze prostřednictvím Portálu občana využít, a díky kterým získáte po přihlášení bankovní identitou okamžitý přístup:

 • očkovací portál ocko.uzis.cz, kdy budete přesměrování přímo do vašeho profilu, kde uvidíte údaje o posledních provedených testech i o případném očkování;
 • evidence eRecept, ve které budete mít přístup k seznamu vašich eReceptů, lékovým záznamům a dalším informacím;
 • portál Moje daně, prostřednictvím kterého můžete online způsobem podat daňové přiznání;
 • portály České správy sociálního zabezpečení, Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu práce, a dalších z desítek portálů především obcí a měst;
 • prostřednictvím Jednotného registračního formuláře budete mít možnost vytvářet online podání potřebná pro účely podnikání, jako je ohlášení živnosti, žádost o koncesi apod.

Ke všem výše uvedeným službám se lze samozřejmě prostřednictvím bankovní identity přihlásit také přímo z webových stránek jednotlivých úřadů.

Službu bankovní identity využijete i u mnoha dalších služeb, za zmínku stojí např. nahlížení do katastru nemovitostí.

V rámci možnosti nahlížení do katastru nemovitostí totiž došlo v letošním roce k jistým omezením, i když nakonec menším, než se původně plánovalo. Původně totiž bylo plánováno zamezit anonymnímu prohlížení informací o vlastnících pozemků či staveb i možnosti získávat informace o účastnících řízení u konkrétní nemovitosti. Tyto informace měly být přístupné pouze po přihlášení prostřednictvím identifikačních prostředků či dálkového přístupu. Po tlaku veřejnosti nakonec bylo od této varianty upuštěno, avšak jistá omezení byla přeci jen zavedena.

Pro získání informací o tom, kdo je vlastníkem nahlížené nemovitosti, po vás nyní portál chce zadat kontrolní kód (CAPTCHA), nebo se přihlásit. Zatímco v případě přihlášení (přičemž jednou z možností je právě přihlášení prostřednictvím bankovní identity) můžete následně prohlížet nemovitosti bez dalších omezení, v případě zadání kontrolního kódu tak musíte činit pro každou z nemovitostí, na kterou chcete nahlížet, což značně časově protáhne vaši práci s katastrem, a také potrápí vaši nervovou soustavu.

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme