Bankovní identita – jednoduchý způsob přihlašování k online službám státu i komerčních subjektů

BankID SIGN (elektronický podpis)

V září roku 2021 spustila společnost Bankovní Identita, a.s. službu nazvanou BankID SIGN (česky: podpis), která nabízí novou, a díky své dostupnosti a jednoduchosti i převratnou, možnost elektronického podepisování smluv a dokumentů ve formátu PDF.

Služba SIGN představuje elektronický podpis na úrovni zabezpečeného elektronického podpisu bez kvalifikovaného certifikátu, a je proto určena k písemnému jednání a podepisování dokumentů s komerčními subjekty, nikoliv pro komunikaci a podepisování dokumentů určených orgánům veřejné moci (úřady, soudy), které vyžadují podpis založený na tzv. kvalifikovaném certifikátu.

Potenciál využívání služby BankID SIGN v rámci písemného on-line jednání v soukromé sféře je však obrovský, a to díky snadnému ovládání, úrovni zabezpečení a ověření totožnosti uživatele, a také bezplatnému přístupu ke službě.

Pokud v současné době chcete uzavřít smlouvu či podepsat dokument on-line, můžete tak učinit např. uvedením jména a příjmení přímo do dokumentu, vložením skenu obrázku podpisu, či zadáním kódu, který je vám druhým subjektem doručen do mailu či formou SMS. Všechny tyto způsoby podpisu dokumentu jsou však pouze tzv. prostým elektronickým podpisem, kdy druhá smluvní strana nemá jistotu, že osoba, která dokument podepsala, je skutečně osobou, za kterou se vydává.

Vyšší úroveň jistoty zaručuje až tzv. zaručený elektronický podpis, který může být založen buď na tzv. komerčním certifikátu, který je určen pouze k jednání v soukromoprávní sféře, nebo na tzv. kvalifikovaném certifikátu, který je určen také k jednání s úřady a ostatními orgány veřejné moci.

Zřízení těchto zaručených elektronických podpisů založených na certifikátech nabízí například První certifikační autorita, a.s., eIdentity a.s. či Česká pošta, s.p. prostřednictvím své služby PostSignum.

Abyste mohli některý ze zaručených elektronických podpisů využívat, musíte se u konkrétního poskytovatele zaregistrovat, uhradit poplatek za užívání elektronického podpisu, který se pohybuje v řádech stovek korun za rok, a daný certifikát si nainstalovat do těch zařízení (počítače, mobilního telefonu, apod.), ze kterých budete dokumenty podepisovat. Služba BankID SIGN je tedy alternativou k v současnosti nabízeným možnostem zaručeného elektronického podepisování.

Výhodou BankID SIGN oproti ostatním řešením je především její jednoduchost a dostupnost, kdy v případě, že již máte zřízenou bankovní identitu, zabere Vám podepsání dokument on-line jen několik vteřin. Ke zřízení tohoto podpisu přitom není třeba se nikde registrovat či mít na zařízení nainstalovaný certifikát. V budoucnu tak bude moci uvedeným způsobem podepisovat dokumenty více než 5 milionů klientů tuzemských bank.

Neméně lákavou výhodou oproti dosud nabízeným zaručeným podpisů je také skutečnost, že pro běžné uživatele (spotřebitele) je služba od Bankovní Identity, a.s., zcela zdarma. Za službu BankID SIGN totiž budou provozovateli platit ty společnosti, které budou její využívání svým zákazníkům a klientům nabízet.

BankID SIGN je úzce spjata s bankovní identitou, která při přihlášení ke službě nejprve ověří totožnost uživatele (postupem uvedeným výše), a následně mu v případě, že se uživatel rozhodne dokument podepsat, vygeneruje jednorázový podpisový certifikát, který bude do dokumentu automaticky vložen.

Tímto způsobem dojde k potvrzení projevu vůle uživatele konkrétní dokument podepsat, přičemž bude zároveň ověřeno, že dokument skutečně podepsal daný uživatel. Zda je dokument skutečně podepsán si kterákoliv ze stran zkontroluje v aplikaci Adobe Reader. Postup, jak ověřit, zda je dokument důvěryhodně elektronicky podepsán, naleznete v dokumentu BankID.

Pokud již máte zřízenou bankovní identitu, je jedinou podmínkou k užívání BankID SIGN, aby podpis touto službou akceptoval i komerční subjekt, se kterým jednáte, a také aby službu BankID SIGN nabízela banka, jejíž bankovní identitu využíváte. Od poloviny listopadu roku 2021 začaly BankID SIGN jako první nabízet Česká spořitelna, ČSOB a Komerční banka. Ostatní banky by měly službu svým klientům postupně zpřístupnit do konce roku 2021 či počátkem roku 2022.

Přehled všech témat Právního průvodce

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme