Bankovní identita – jednoduchý způsob přihlašování k online službám státu i komerčních subjektů

Jak probíhá přihlášení bankovní identitou?

Po přečtení výše uvedených řádků si možná říkáte, jak asi bankovní identita vypadá a jak takové přihlášení může fungovat. Možná máte obavy, že je to něco neznámého a složitého. Ale nemusíte se bát. V následujících krocích vám ukážeme, že přihlášení se k Portálu občana či do Katastru nemovitostí prostřednictvím bankovní identity je opravdu jednoduché.

1. Přihlášení do Portálu občana

Portál občana

Na stránkách obcan.portal.gov.cz nejprve zvolíte, jakým způsobem se chcete do Portálu občana přihlásit. Pro přihlášení prostřednictvím bankovní identity zvolte variantu vlevo a klikněte na políčko „Přihlásit se“.

2. Vyberte identifikační prostředek

Portál občana

Dostanete na výběr možnosti přihlášení několika identifikačními prostředky. Pro přihlášení bankovní identitou klikněte na políčko „BANKOVNÍ IDENTITA“.

3. Vyberte vaši bankovní identitu

Portál občana

Po kliknutí na políčko „BANKOVNÍ IDENTITA“ se zobrazí nabídka bankovních institucí, které již bankovní identitu nabízejí a mají k provozování této služby potřebnou akreditaci.

4. Přihlaste se do vaší bankovní identity

Přihlášení

Po kliknutí na vámi vybranou banku budete přesměrováni na webové stránky dané banky určené pro přihlášení prostřednictvím bankovní identity (na obrázku přihlášení do bankovní identity ČSOB). Po zadání přihlašovacích údajů a následném ověření, např. např. prostřednictvím vašeho otisku prstu v mobilní aplikaci, budete přihlášeni a přesměrováni zpět na Portál občana.

5. Vítejte v Portálu občana

Portál občana

Nyní již jste přihlášeni do Portálu občana a můžete využívat výhod dostupných online služeb e-Governmentu. Můžete si prostřednictvím pouhých třech kliknutí zřídit datovou schránku (pro fyzické či podnikající fyzické osoby), kontrolovat své údaje ze živnostenského rejstříku, stav svého bodového hodnocení řidiče, či nemovitosti evidované k vaší osobě, nebo jednat online přímo s úřady.

Portál občana
Portál občana

Titulní stranu Portálu občana si můžete prostřednictvím tlačítka „Přidat službu“ nastavit dle vámi preferovaných a využívaných služeb a úřadů.

1. Přihlášení do katastru nemovitostí

Katastr nemovitostí

Na titulní straně klikněte na postavičku (viz šipka).

2. Zvolte způsob přihlášení

Katastr nemovitostí

Stejně jako u přihlášení do Portálu občana zvolte možnost vlevo.

3. Zvolte vaši bankovní identitu

Portál občana

Stejně jako u přihlášení do Portálu občana, zvolte svou banku, která službu bankovní identity poskytuje.

4. Souhlas k výdeji vašich údajů katastrálnímu úřadu

Portál občana

Jelikož se jedná o přihlášení přímo k portálu konkrétního úřadu, budete na rozdíl od přihlášení do Portálu občana v tomto mezikroku vyzváni k udělení souhlasu s výdejem údajů konkrétnímu subjektu (např. právě ČÚZK, ČSSZ, apod.).

U každého takového udělení souhlasu máte možnost se seznámit s údaji, které budou danému úřadu poskytnuty. Po seznámení se s poskytovanými údaji máte možnost udělit buď trvalý, či jednorázový souhlas s poskytnutím údajů nebo poskytnutí údajů odmítnout.

V případě trvalého poskytnutí údajů budou uvedené údaje poskytnuty úřadu vždy při přihlášení ke službám tohoto úřadu a uvedené upozornění se při opakovaném přihlášení již nebude zobrazovat. Pokud udělíte pouze jednorázový souhlas, budete k udělení souhlasu vyzýváni vždy, když se přihlásíte. Neudělení souhlasu znemožní přihlášení k daným službám úřadu.

5. Jste přihlášeni do Katastru nemovitostí

Katastr nemovitostí

Nyní jste již přihlášeni do služby nahlížení v katastru nemovitostí a můžete do něj libovolně bez omezení nahlížet.

6. Pokud se nepřihlásíte

Katastr nemovitostí

Pokud se ke katastru nemovitostí nepřihlásíte a bude chtít nahlížet na údaje o nemovitostech „postaru“, budete muset u každé jednotlivé nemovitosti zadávat kontrolní kód.

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme