Bulharsko

Rozcestník informací o Bulharsku:

CzechTrade: Desatero pro obchodování s Bulharskem

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Bulharskem deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem. V roce 2020 pak byla doplněna o 4 aktuální tipy.

Desatero pro obchodování s Bulharskem níže

4 doporučení pro vstup na bulharský trh za pandemické situace koronaviru:

 1. Průzkum trhu

  Jako první krok musíte najít vhodné kontakty potenciálních obchodních partnerů na místním trhu. V Bulharsku bohužel neexistuje žádná neplacené databáze tohoto typu. Nejlepší alternativou v tomto případě je vyhledávač google.bg v kombinaci s vyhledáváním klíčových slov. V případě zájmu vám zahraniční kancelář CzechTrade (ZK Sofia) může provést prvotní obecný screening trhu, zda nabízený produkt nebo služba má potenciál na bulharském trhu.

 2. Vyhledání obchodních partnerů

  Druhým krokem je nalezení kontaktů potenciálních obchodních partnerů na bulharském trhu. ZK Sofia vám s tímto krokem může pomoct, poskytne vám kontakty ze svých databází a interních informačních zdrojů. Dále prověří kontakty nalezené na internetu. Důležitá je identifikace správné cílové skupiny. Pro identifikaci správného partnera je nutné, abyste ZK Sofia informovali o své nabídce a popsali produkty, které nabízíte.

 3. Výběr vhodných obchodních partnerů

  Na základě informací zcela ZK Sofia individuálně připraví tzv. „long list“, který vám zašle. Jakmile vyberete společnosti, které považujete za nejvhodnější, ZK Sofia je kontaktuje a poskytne informace o vaší společnosti, včetně zaslání prezentačních materiálů potenciálnímu bulharskému partnerovi. Připravte si materiály v angličtině. Pokud je nemáte, ZK Sofia vám je pomůže přeložit do bulharštiny.

 4. Zpětná vazba

  Poté se ZK Sofia znovu obrátí na bulharskou společnost, aby se ujistila, zda je nabízený produkt pro bulharský trh zajímavý. V současné době mnoho společností funguje nestandardním způsobem a pracuje v režimu home office. Je tedy velmi pravděpodobné, že nebude možné spojit se všemi vytipovanými společnostmi.

  ZK Sofia nabízí příležitost představit se na svých webových stránkách v bulharštině, kde se bulharské společnosti budou moci dozvědět více o produktech, které nabízíte.

Odkazy:

Koronavirus – Jaká je situace ve světě?Aktuální situace v Bulharsku

Zpět na začátek

Desatero pro obchodování s Bulharskem

Steve Heap / Shutterstock.com
 1. Najděte si místního zástupce

  Než vstoupíte na bulharský trh, vyhledejte místního zástupce se znalostí problematiky vaší komodity.

 2. Jednejte osobně

  Navazujte kontakty s bulharskými partnery osobně a dobře se s nimi poznejte.

 3. Prověřujte

  Nevěřte firmám a jednotlivcům, kteří tvrdí, že mohou vše zařídit rychle a bez problémů.

 4. Trpělivě se připomínejte

  Buďte trpěliví, nepodléhejte předčasnému optimismu, ani přílišné skepsi. Pokud bulharský zákazník neodpovídá, pravidelně se mu připomínejte.

 5. Obchodní jednání si potvrzujte 

  Obchodní schůzky domlouvejte maximálně týden dopředu. V den schůzky si termín nechte ještě potvrdit.

 6. Tolerujte nedochvilnost

  Tolerujte nedochvilnost partnerů, v Bulharsku se žije pomaleji a ve velkých městech jsou běžné dopravní zácpy.

 7. Na první jednání si vezměte tlumočníka

  Jednání se vedou většinou v angličtině anebo v ruštině, u některých partnerů není vyloučena znalost češtiny. Na první schůzku doporučujeme vzít s sebou tlumočníka se znalostí bulharštiny.

 8. Přijměte tykání

  Přijměte tykání a oslovování křestním jménem; je běžné, zvláště když jste výrazně mladší než váš protějšek.

 9. Nastavte si metodu plateb

  Při prvním kontraktu zvažte vhodný platební nástroj (platba předem, L/C, bankovní garance), po získání důvěry v partnera vždy můžete platební podmínky změkčit.

 10. Konzultujte s právníkem

  Všechny právní otázky konzultujte s právními kancelářemi dobře obeznámenými s bulharským právem.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

• Teritorium: Bulharsko

Doporučujeme