Čína: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Pekingu (Čína)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Jako jediný „evropský subjekt“ má EUCCC pobočky po celé Číně a je proto velmi důležitým kontaktním bodem pro české subjekty. Členství v EUCCC je zpoplatněné.

EUCCC má vedle Pekingu pobočky ve městech Tianjin, Šanghaj, Nanjing, Shenyang, Guangzhou, Shenzhen, Chengdu a Chongqing. 

EU SME Center nabízí bezplatné poradenství malým a středním podnikům ze zemí EU.

IPR SME Helpdesk je podobná služba jako EU SME Center s tím rozdílem, že se zaměřuje výhradně na otázku ochrany práv duševního vlastnictví.

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Čína a EU v roce 2020 slaví 45. výročí navázání vztahů, které jsou velmi komplexní, zejména v obchodní rovině. Existuje více než 50 vzájemných dialogů a řada společných projektů.

Strategické partnerství (EU-China Comprehensive Strategic Partnership) z roku 2003 zintenzivnilo spolupráci a nová dimenze byla započata o deset let později (v listopadu 2013) přijetím EU-China 2020 Strategic Agenda for Co-operation. Agenda zahrnuje nejen ekonomická, ale také bezpečnostně-politická témata. Základním rámcem vztahů je pak pravidelný dialog – roční summit, Strategický dialog (HLSD), Ekonomický a obchodní dialog (HLTD) a Mezilidský dialog. V březnu 2019 provedla Evropská komise spolu s Vysokou představitelkou EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku revizi přístupu EU vůči spolupráci s Čínou, který má být nově více realistický, asertivní a mnohostranný.

K prohloubení spolupráce by měla přispět tzv. Bilateral Investment Agreement, která by měla nahradit investiční dohody na úrovni jednotlivých států. Dohoda by měla vést k novým možnostem a zlepšeným podmínkám pro přístup zahraničních investorů na trhy obou stran. Dále by měla poskytnout kvalitní regulatorní prostředí, které by mělo zlepšit podmínky pro zahraniční investory. Jednání o této dohodě stále probíhají s cílem úspěšného uzavření v roce 2020.

K výraznému úspěchu došlo v roce 2019 nalezením shody na finálním textu dohody o vzájemné ochraně produktů se zeměpisným označením. Dohoda by měla být podepsána během roku 2020 a do konce roku by také měla vejít v platnost.

Čína je z pohledu EU podle dat z roku 2019 největším importérem a druhým největším trhem pro export. Obecně je Čína pro EU nejvýznamnějším obchodním partnerem. V roce 2019 činil objem vzájemného obchodu 644 miliard euro s bilancí 194 miliard euro ve prospěch čínského exportu. Od roku 2017 stoupá objem vzájemného obchodu, importu i exportu, avšak čínské exporty rostou o něco rychleji než importy z EU. Tradičně nejužší vztahy má Čína s Německem, které tvořilo v roce 2019 43 % exportu zboží z EU do Číny, dále s Francií nebo Nizozemskem.  

Více informací na stránkách Evropské komise.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Navzdory dramatickému hospodářskému růstu v Číně od počátku 80. let, který trval až do konce roku 2019, zůstávají v Číně značné meziregionální rozdíly v hospodářské úrovni. HDP na obyvatele je v současné době přibližně 8500 euro, což je okolo 54 % průměru EU.

Rozvojová spolupráce EU a Číny je postavena na dokumentu EU-China 2020 Strategic Agenda for Co-operation. EU usiluje o spolupráci s Čínou směrem k dosažení Cílů udržitelného rozvoje, implementace Agendy 2030 a Pařížské dohody. Závěrečné komuniké ze summitu EU-Čína z roku 2019 obsahuje mimo jiné závazek společného boje proti změnám klimatu.

Konkrétní projekty spolupráce se v minulých letech zaměřovaly na „nízkouhlíkový“ rozvoj měst, efektivní energetická řešení, sociální ochranu nebo právní školení.

Více o společných rozvojových projektech je možné nalézt na stránkách Evropské komise.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pekingu (Čína) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem