Controlling a reporting z pohledu analytických nástrojů

Reporting a controlling je součástí každé společnosti. Úkolem manažerů je data sbírat a analyzovat a převést hodnoty na informace. Často se ale stává, že dat se sbírá spousta bez ohledu na jejich potřebu a nikdo s nimi dále nepracuje.

Soustava controllingových nástrojů

Každý podnik k naplnění základních funkcí controllingu (funkce plánovací, informační a reporting) potřebuje řadu zejména analytických nástrojů (obr. 1).

Níže uvedený controllingový model jasně ukazuje, že základem všeho je jasný požadavek managementu na výstupy. Výstupem jsou zde myšleny plánovací a srovnávací moduly, různé reportingy atd. Doslova veškeré soubory obsahující controllingové informace, které management potřebuje pro své rozhodnutí. Je tedy nezbytně nutné, aby ze strany managementu byly vůči controllingovému oddělení tyto výstupy zcela jasně definovány.

V opačném případě se controlleři budou zabývat shromažďováním a zpracováváním mnohdy nadbytečného množství informací, které ani nikdo nevyužije. Zní to logicky, ale málokterá firma takto důsledně postupuje.

Controllingový model z hlediska plánovacích, analytických a informačních nástrojů

Obr. 1: Controllingový model z hlediska plánovacích, analytických a informačních nástrojů.

Při tvorbě controllingového nástroje tedy postupujeme odzadu – od jasně definovaného požadovaného výsledku.

Úkolem controllera je vybrat vhodná vstupní data a provést zpracování těchto vstupních dat za pomoci analytických nástrojů do požadovaného výstupu.

Vstupem pro tyto nástroje bývají většinou exportované výstupy z účetních nebo ERP systémů, popřípadě naplánovaná data v plánovacích modulech.

Převzato z časopisu Úspěch vydávaného Akademií produktivity a inovací. Autor článku: Dr. Jan Kolář.

• Témata: Dotace a financování

Doporučujeme