Dánsko

Rozcestník informací o Dánsku:

CzechTrade: Desatero pro obchodování s Dánskem

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Dánskem deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem. V roce 2020 pak byla doplněna o 4 aktuální tipy.

Desatero pro obchodování s Dánskem níže

4 doporučení pro vstup na dánský trh za pandemické situace koronaviru:

 1. Vyhledání obchodních partnerů

  Na dánském trhu lze fungovat samostatně, nebo prostřednictvím obchodních partnerů či distributorů. Mít v Dánsku obchodního partnera je výhoda, ale samozřejmě je možné obsluhovat trh přímo, pokud na to máte kapacity. Dánsko navíc není zas tak příliš vzdálené.

  Vyhledání obchodních partnerů či příležitostí není úplně snadné. Většina webových stránek má sice i anglickou verzi, bohužel ale neexistuje jedna ucelená databáze kontaktů, kde by se daly snadno dohledat. Pomoc zahraniční kanceláře CzechTrade ve Stockholmu (ZK Stockholm) může být tedy v tomto kroku přínosná – má na trhu přehled, zkušenosti s vyhledáváním a kromě Googlu a LinkedInu i vlastní databáze kontaktů, nastřádané za roky existence kanceláře.

 2. Výběr partnera

  Výběr partnera je důležitý. Po sestavení seznamu maximálně možných kontaktů je dobré si položit otázku: kdo je pro mě vhodný partner? Přičemž nejlepší je vycházet ze svých zkušeností z jiných exportních trhů. Obecně lze říci, že co funguje v jiných zemích Západní Evropy, může fungovat i v Dánsku. Pokud zkušenosti z jiných zemí Evropy chybí, je dobré se orientovat na střední a malé podniky. Velké firmy v Dánsku mají vysoké nároky jak na kvalitu zboží či služby, tak na reference.

 3. Volba obchodní strategie

  Exkluzivní partner pro celé Dánsko, nebo více zástupců pro jednotlivé regiony? Obojí může fungovat, nicméně Dánsko není rozlehlá země a jeden dobrý partner pokryje celé území. Pokud se pro exkluzivního partnera rozhodnete, vyplatí se uzavřít první smlouvu na rok a podmínit exkluzivitu společně stanoveným objemem obchodů v prvním roce. Počítejte ale s investicí do rozvoje aktivit a také s nižší cenou oproti konkurenci, hlavně v prvním roce podnikání. Místní trh je náročný a je těžké se prosadit proti tvrdé místní i zahraniční konkurenci. Se svým dánským obchodním partnerem se o tyto náklady dělte, ale zároveň ho nezapomínejte motivovat pro něj výhodnými maržemi.

 4. Podpora zahraniční kanceláře CzechTrade

  Kancelář CzechTrade pro Skandinávii má sídlo ve Stockholmu. Není tedy v Norsku trvale přítomna a nemůže být dost dobře vaší prodlouženou rukou po dobu, kdy budete budovat svůj byznys v této zemi. Jejím krédem však není poskytnout vám seznam firem a víc se o vás nestarat, ale když se rozhodnete zkusit štěstí na norském trhu, můžete se na ni kdykoliv obrátit. ZK Stockholm také úzce spolupracuje s obchodním úsekem zastupitelského úřadu v Oslo.

Koronavirus – Jaká je situace ve světě?Aktuální situace v Dánsku

Zpět na začátek

Desatero pro obchodování s Dánskem

Steve Heap / Shutterstock.com
 1. Naplánujte jednání na vhodnou dobu

  Schůzky se v Dánsku neplánují mezi devátou ráno a šestnáctou odpoledne a dodržuje se dohodnutá doba jejich trvání. Volný čas a práce jsou striktně oddělené.

 2. Nalaďte se na neformální atmosféru

  V Dánsku se lidé oslovují křestními jmény, přizpůsobte se. Oblek a kravata není nutností, jednání probíhají v méně formální atmosféře. Dánové na jednání i rádi vtipkují.

 3. Bez angličtiny se neobejdete

  Obchodním jazykem v Dánsku je angličtina, je dobré mít v anglickém jazyce webové stránky a propagační materiály.

 4. Na schůzku se důkladně připravte

  Jednání v Dánsku bývají strukturovaná. Dobře se na ně připravte, vaše slova budou brána vážně. Čekejte, že váš partner bude mít přehled o cenách i o konkurenci.

 5. Přijměte dánský způsob rozhodování

  Dánové jsou rovnostáři. Rozhodování probíhá kolektivně a v úvahu jsou brány všechny názory. Závěry z jednání jsou známé až po důkladné diskuzi a s větším odstupem.

 6. Nebojte se vyslovit svůj názor

  Své názory vyjadřujte přímo. Prokazujte partnerům respekt a než budete reagovat, vyčkejte, až druhá strana domluví. Kladení otázek je vnímáno velice pozitivně.

 7. Případné konflikty řešte v klidu

  Pokud nastane konflikt, Dánové jej řeší přímo a otevřeně. Za úspěšný obchod je považován takový, kde jsou obě strany spokojené.

 8. Referencemi budujete důvěru

  Významnou hodnotu mají v Dánsku reference, především z ostatních zemí Skandinávie nebo západní Evropy.

 9. Nejlevnější neznamená nejlepší

  Nezbytným předpokladem pro úspěch je vysoká kvalita výrobků, technická úroveň a spolehlivost. Cena nemusí být nejnižší, ale je třeba ji obhájit vhodnou argumentací založenou na faktech.

 10. Vytvořte si stabilní partnerství

  Dánové jsou čestní, upřímní a stálí. Vybudovat obchodní vztahy trvá nějakou dobu, ale pokud se to podaří, jedná se o kvalitní a stabilní partnerství.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

• Teritorium: Dánsko

Doporučujeme