Desatero pro obchodování s Lotyšskem

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Lotyšskem deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem.1. Aktivita se cení

Buďte aktivní a trpěliví, nenechejte kontakt „vyšumět“.

2. Zvolte schůzku tváří v tvář

Nejlépe získáte důvěru partnera i důležité informace při osobním jednání.

3. Tykání není tabu

Nebuďte překvapeni, pokud vám místní partner začne od počátku tykat a bude vás oslovovat křestním jménem. Přizpůsobte se mu.

4. Uplatněte ruštinu

Jednání povedete obvykle v ruštině. Angličtinu uplatníte v oborech typu marketing, média, IT a ve vyšším managementu. Akademické tituly se v Lotyšsku uvádějí jen zřídka.

5. Můžete si přispat

Lotyši vstávají později a jejich pracovní den začíná většinou kolem deváté. Podle toho se například oběd posouvá na jednu odpoledne. Lotyši bývají v práci do šesti nebo sedmi večer.

6. Počítejte s časovou pružností

Termíny rozhodnutí v tendrech se v Lotyšsku relativně často posouvají. Zadávací dokumentace bývá nejčastěji pouze v národním jazyce.

7. Pozor na prostředníky ze třetích zemí

Používejte zajištěné platební instrumenty a fakturaci v eurech. Pokud možno se vyhýbejte zapojení prostředníků ze třetích (neunijních) zemí.

8. Využijte představení své značky na veletrhu

Představte se v Lotyšsku na veletrzích, účast nebývá příliš nákladná.

9. Využijte referencí z předchozích obchodů

Vítaným argumentem je reference ze severských zemí, Německa nebo z Velké Británie.

10. Počítejte s certifikáty z EU

Pobaltí akceptuje certifikáty platné pro Evropskou unii.

Převzato z časopisu E15 Český export, přílohy deníku E15 a týdeníku Euro, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: agentura CzechTrade

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

Pravidelné novinky e-mailem