Desatero pro obchodování s Velkou Británií

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Velkou Británií deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem.1. Britský konkurenční trh je vaší příležitostí i úskalím

Své šance zvýšíte přesvědčivě vystavěnou argumentací, kterou podpoří atraktivní, přehledné materiály a nápaditý design. Samozřejmostí je vhodně zvolený business model a prodejní techniky – v tomto ohledu jednáte s evropskými mistry.

2. Nezapomínejte, že jednáte s příjemnými, ale tvrdými obchodníky

Není zvykem přijímat první nabídku – nenechte se zaskočit zjevně nevýhodným návrhem. Buďte připraveni vyjednávat, obeznamte se s konkurencí a nebojte se srovnávání. 

3. Ani na konkurenčním trhu nefunguje vše zcela hladce

Odlišné procesní zvyklosti a byrokratické průtahy vás místy můžou nemile překvapit, ale ne odradit od podnikání. Vyvarujte se výbuchům hněvu – verbální útoky na zaměstnance ve službách jsou brány velmi vážně. 

4. „Time is money.“

Nepodceňujte důkladnou přípravu na jednání. Nechcete-li získat nelichotivou nálepku „time wasters“, nezdržujte protistranu tím, co se dá zjistit nebo zařídit předem. Totéž platí ve službách a na úřadech. 

5. Za všech okolností buďte zdvořilí.

Ptejte se, dávejte najevo, že nasloucháte, nepřerušujte protistranu, neveďte dlouhé monology. Rozkazovací způsob obejděte zdvořilejšími obraty, naučte se několik frází, které zjemňují nepříjemná sdělení.

6. Zdvořilost neznamená familiárnost.

Neplácejte partnery po ramenou, nechápejte sympatické jednání jako výzvu k žoviálnosti. I dobře míněnými žertíky a neotřelými vtipy můžete snadno překročit hranice.

7. Mějte stále na paměti, že jste v monarchii.

Respektujte tituly uvedené na vizitkách. Používejte správně zeměpisná označení, nezaměňujte Spojené království s Velkou Británií nebo Anglií.

8. „Ice breaking“ versus „brick dropping“.

Nezdráhejte se k prolamování ledů využít obligátních témat jako počasí nebo cesta. Mezi další oblíbená témata patří kultura, sport, cestování, kulinářské zážitky; o své rodině můžete hovořit, ale nikdy se na ni protistranu nevyptávejte. 

9. Šaty dělají člověka

Svým vzhledem a vystupováním se v očích partnerů sami zařadíte do příslušné kategorie podnikatelů. Buďte vždy upraveni a pro danou příležitost vhodně oděni.

10. Nechte si poradit

Nevíte si s některým problémem rady? Neriskujte, vyhledejte odborníky. První dveře k zaklepání naleznete v CzechTrade.

Tip:
Rady do kapsy – vystavování a obchodování ve Velké Británii
Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

Pravidelné novinky e-mailem