Metody snižování podnikatelského rizika: Diverzifikace