Estonsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Tallinnu (Estonsko)

Česká i estonská ekonomika mají mnoho společného – obě jsou otevřené a proexportně orientované. Vzájemné obchodní vztahy mezi EE a CZ  jsou dlouhodobě dobré a od vstupu České republiky i Estonska do EU v roce 2004 se provádějí v podmínkách jednotného trhu EU. Množství vývozu a dovozu mezi Českou republikou a Estonskem lehce stoupá.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

ČR má s Estonskem trvale aktivní saldo zahraničního obchodu.
V krizovém roce 2009 nastal v obchodní výměně mezi ČR a Estonskem propad, ale čísla posledních let ukazují na neustálé zvyšování jak vývozu z ČR, tak dovozu z Estonska.  

    

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz (z ČR)         

225,9 236,6 253,6 283,9 355,5 

Dovoz (do ČR)    

66,2

82,2

87,9

91,5

102,4 

Obrat

292,1 318,8 341,5

375,4

457,9 

Saldo

159,7

154,4

165,7

192,4

253,1 

V mil. EUR
Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Komoditní struktura vývozu z ČR v roce 2019 (v tis. EUR)

Název zboží Hodnota vývozu v tis. EUR

Stroje a dopravní prostředky

232 580

Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu

47 378

Průmyslové spotřební zboží

35 897

Chemikálie a příbuzné výrobky jinde nezařazené

26 151

Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv

6 189

Potraviny a živá zvířata

3 945

Nápoje a tabák

2 678

Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 

519

Komodity a předměty obchodu jinde nezařazené 

262

Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky

209

Zdroj: Český statistický úřad

 

Komoditní struktura dovozu do ČR v roce 2019 (v tis. EUR)

 

Název zboží

Hodnota dovozu v tis. EUR

Stroje a dopravní prostředky

40 084

Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 

24 596
Průmyslové spotřební zboží

16 557

Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv

11 184

Chemikálie a příbuzné výrobky jinde nezařazené

4 747
Potraviny a živá zvířata

2 638

Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky

1 257
Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály

1 136

Komodity a předměty obchodu jinde nezařazené

17

Nápoje a tabák

1

Zdroj: Český statistický úřad

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Bilance vzájemné výměny služeb

 

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz z ČR

34,2 41,6 58,4 57,7 50,7

Dovoz do ČR

16,5 26,6 27,8 32,4 35,3

Obrat

50,7  68,2 86,2 90,1 86,0

Saldo

17,7 15,0 30,6 25,3 15,5

V mil. EUR
Zdroj: Estonská národní banka

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Celkový objem zahraničních investic České republiky realizovaných v Estonsku činil dle Estonské centrální banky v roce 2018 13,7 mil. EUR.

Z dostupných informací vyplývá, že česko-estonské joint-ventures v Estonsku nepůsobí.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Smlouva mezi Českou republikou a Estonskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

  • Platnost: 26.5.1995
  • Publikace č.: 1995-08-31 184/1995
  • Publikace č.: 2004-01-30 17/2004

K 1. 5. 2004 přestala platit Dohoda o volném obchodu uzavřená v dubnu 1996.

V roce 2011 došlo k ukončení platnosti Dohody o ochraně investic s tím, že dále tato oblast podléhá komunitárnímu právu.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká republika neposkytuje v daném teritoriu rozvojovou pomoc.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Tallinnu (Estonsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem