Estonsko

Rozcestník informací o Estonsku:

CzechTrade: Desatero pro obchodování s Estonskem

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Estonskem deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem. V roce 2020 pak byla doplněna o 4 aktuální tipy pro obchod s Pobaltím.

Desatero pro obchodování s Estonskem níže

4 doporučení pro vstup na pobaltský trh za pandemické situace koronaviru:

 1. Průzkum trhu

  Před zahájením intenzivních aktivit za účelem penetrace trhu v regionu Pobaltí je třeba vzít v úvahu odlišnosti mezi Lotyšskem, Litvou a Estonskem, které mohou mít vliv na úspěšnost vstupu na trhu. Jedná se o rozdíly jazykové, kulturní, ale především socio-ekonomické, které odrážejí odlišnou ekonomickou úroveň jednotlivých zemí, jakožto i cenovou hladinu a koupěschopnost obyvatelstva. Koronavirová zkušenost může ovlivnit podnikové procesy i potřeby místních firem, ale zástupci těchto společností jen obtížně změní svůj způsob obchodní komunikace. Na specifika obchodního jednání s Litevci, Lotyši, Estonci a rusky hovořícím obyvatelstvem žijícím v regionu vás upozorní tým zahraniční kanceláře CzechTrade v Pobaltí (ZK Pobaltí).

 2. Vyhledání obchodního partnera

  Rozdíly mezi Litvou, Lotyšskem a Estonskem jdou ruku v ruce s potřebou nalézt vhodného obchodního partnera v každé zemi zvlášť. Jen velcí hráči na trhu, s pobočkami v jednotlivých pobaltských státech, dokážou kvalitně obsloužit celý region. Neplacené databáze (pro každou zemi vlastní) poskytují omezené množství informací, komplexní vyhledávání vhodných obchodních partnerů vyžaduje použití klíčových slov v místních národních jazycích (případně v ruštině). Zvláště estonské firemní weby mají jinou jazykovou mutaci než estonskou spíš výjimečně. Vyhledání potenciálních obchodních partnerů, zjištění jejich obratu a oslovení kontaktních osob z těchto firem patří rovněž do náplně aktivit ZK Pobaltí.

 3. Osobní setkání

  Pro navázání dlouhodobého obchodního partnerství je často nezbytné osobní (i opakované) setkání se zástupci místních firem. V Pobaltí neděláte business s firmou, ale s člověkem. Jaká jsou aktuální omezení pro služební cesty do Litvy, Lotyšska a Estonska pro vás monitoruje ZK Pobaltí a pravidelně aktualizuje situaci na webu BusinessInfo.

 4. Nové investiční příležitosti

  Státy Pobaltí avizovaly v rámci podpoření svých ekonomik v post-koronavirové době výrazné investice do infrastruktury a municipálních projektů. ZK Pobaltí bude informace o těchto projektech, vyhlášených výběrových řízeních a příležitostech pro české exportéry zveřejňovat na svých webových stránkách.

Koronavirus – Jaká je situace ve světě?Aktuální situace v Pobaltí

Zpět na začátek

Desatero pro obchodování s Estonskem

Steve Heap / Shutterstock.com
 1. Nepodceňujte Estonsko

  Nepodceňujte vývoj, kterého Estonsko dosáhlo.

 2. Buďte připraveni konkurovat Skandinávským obchodníkům

  Připravte se na to, že budete srovnáváni se skandinávskými konkurenty. Samo Estonsko se považuje spíše za jižní Skandinávii, než za pobaltskou zemi.

 3. Ukažte, že i jinde v Evropě jsou dobré podmínky pro obchod

  Před vstupem do Evropské unie se Estonci účastnili společných pobaltských projektů, ale v posledních letech spíše zdůrazňují svoji odlišnost.

 4. Uvědomte si odlišnost Estonska od ostatních pobaltských států

  Estonci mají jinou mentalitu, styl života i jazykovou příslušnost. Estonština patří do ugrofinské a litevština s lotyštinou do baltské skupiny jazyků.

 5. Očekávejte dobrou pracovní morálku

  Estonci jsou pracovití, státní správa je štíhlá, poměrně pružná a transparentní.

 6. Nenechte se zaskočit přímočarým přístupem

  Nezalekněte se estonské přímočaré komunikace, která může působit tvrdě a odmítavě. Estonci jen nejsou zvyklí na small talk.

 7. Na jednání se důkladně připravte

  Buďte vždy pečlivě připraveni na jednání a vystupujte asertivně bez stínu pochybnosti.

 8. Procvičte si angličtinu i ruštinu

  Začněte obchodní jednání v angličtině, přestože později často stejně přejdete na ruštinu. Některé úřední dokumenty existují pouze v estonštině.

 9. Co je na papíře, to platí

  Věnujte zvýšenou pozornost psaným dokumentům, smlouvám i dohodnutým podmínkám. V Estonsku více než jinde platí, že „co je psáno, to je dáno“.

 10. Estonštinu využijete

  Estonská společnost je vysoce digitalizovaná a otevřena různým „chytrým řešením“, přesto najdete mnoho webů pouze v estonské jazykové mutaci.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

• Teritorium: Estonsko | Evropa | Zahraničí

Doporučujeme