Euromince

Součást článku Eurobankovky a euromince. Již od roku 1991 se začali neformálně scházet ředitelé mincoven jednotlivých členských států za účelem diskusí o vhodných technických parametrech budoucích euromincí. Zásadní byla otázka kolik mincí v nominálních hodnotách by měla sada obsahovat a jaká by měla být jejich podoba.Euromince mají jednu stranu společnou (evropskou) a druhou stranu národní. Nicméně euromince platí, bez ohledu na svou národní stranu, ve všech státech eurozóny. Jsou denominovány v hodnotách 1, 2, 5, 10, 20, 50 centů a 1 € a 2 €.

Za výrobu a vydávání euromincí jsou zodpovědné podle Smlouvy o EU členské státy eurozóny, kdy koordinační roli celého procesu zastává Evropská komise. Obvykle jsou za ražbu mincí zodpovědné mincovny jednotlivých států, kromě zemí, které svou mincovnu nemají a výrobu mincí objednávají u jiných výrobců. Měnový příjem z vydávání euromincí zůstává členským státům.

Vzhled euromincí

Každý stát si může vybrat motiv své národní strany euromincí. Motiv může být stejný pro všech osm mincí, pro několik z nich nebo jiný i na každé nominální hodnotě mince. Národní motiv je lemován kruhem z dvanácti hvězd na všech euromincích. Mince se od sebe liší velikostí, hmotností, provedením hrany, použitým materiálem, barvou a motivem. Euromince byly navržené tak, aby byly snadno rozpoznatelné i pro lidi se slabým zrakem.

Společná strana euromincí

 

Průměr (mm): 25,75
Síla (mm): 2,20
Hmotnost (g): 8,50
Tvar: kulatý
Barva: střed žlutý, mezikruží bílé
Složení: na mezikruží mědinikl, na středu tři vrstvy – niklová mosaz, nikl, niklová mosaz
Hrana: jemně vroubkovaná s vtlačeným nápisem nebo motivem

 

Průměr (mm): 23,25
Síla (mm): 2,33
Hmotnost (g): 8,50
Tvar: kulatý
Barva: střed bílý, mezikruží žluté
Složení: na mezikruží niklová mosaz, na středu tři vrstvy – mědinikl, nikl, mědinikl
Hrana: střídavě hladká a vroubkovaná

 

Průměr (mm): 24,25
Síla (mm): 2,38
Hmotnost (g): 7,80
Tvar: kulatý
Barva: žlutá
Složení: severské zlato
Hrana: profilovaná s jemnými zoubky

 

Průměr (mm): 22,25
Síla (mm): 2,14
Hmotnost (g): 5,74
Tvar: španělský květ
Barva: žlutá
Složení: severské zlato
Hrana: hladká

Průměr (mm): 19,75
Síla (mm): 1,93
Hmotnost (g): 4,10
Tvar: kulatý
Barva: žlutá
Složení: ocel pokovená mědí
Hrana: profilovaná s jemnými zoubky

Průměr (mm): 21,25
Síla (mm): 1,67
Hmotnost (g): 3,92
Tvar: kulatý
Barva: červená
Složení: ocel pokovená mědí
Hrana: hladká

Průměr (mm): 18,75
Síla (mm): 1,67
Hmotnost (g): 3,06
Tvar: kulatý
Barva: červená
Složení: ocel pokovená mědí
Hrana: hladká s rýhou

Průměr (mm): 16,25
Síla (mm): 1,67
Hmotnost (g): 2,30
Tvar: kulatý
Barva: červená
Složení: ocel pokovená mědí
Hrana: hladká

Euromince v hodnotě 1 euro, 2 eura a 10, 20 a 50 centů zobrazující geografii Evropy mají od 1. ledna 2007 novou podobu, která odráží rozšíření Evropské unie z roku 2004.

Národní strana euromincí

Každý stát si může zvolit svou národní stranu euromincí. Ve všech státech proběhla veřejná soutěž, kdy z předložených návrhů bylo odbornou komisí vybráno několik nejlepších návrhů, které byly předloženy části veřejnosti k posouzení. Novinkou byl přístup Slovenska, které plánuje zavést euro k 1. ledna 2009, neboť uspořádalo veřejné hlasování o deseti nejlepších návrzích euromincí, ze kterého vzešla konečná podoba slovenských euromincí. Zapojení široké veřejnosti do výběru podoby národní strany euromincí vede k rychlejšímu a lepšímu ztotožnění se s novou měnou.

Belgie

Na národní straně belgických euromincí se objevují motivy z dříve kolujících mincí. Motiv vyobrazený na všech belgických mincích vybrala porota složená z belgických politiků, umělců a odborníků na numismatiku. Na mincích je portrét krále Alberta II. a monogram „A“ umístěný pod korunou. Součástí motivu je letopočet vydání mince. Belgické euromince navrhl Jan Alfons Keustermans, ředitel městské akademie výtvarných umění ve městě Turnhout.

Finsko

Ve Finsku byly pro národní stranu euromincí vybrány tři návrhy vycházející z motivů používaných dříve na národních mincích. Na dvoueurové minci je vyobrazena rostlinka a plody morušky. Nápis na hraně mince 2 €: SUOMI FINLAND * * *, přičemž symbol * představuje hlavu lva. Na jednoeurové minci jsou znázorněny dvě letící labutě. Motiv byl převzat ze soutěže na návrh pamětní mince k oslavě 80. výročí nezávislosti Finska. Na centových mincích je zobrazen heraldický lev jako reprodukce díla, které vytvořil sochař Heikki Häiväoja. Heraldický lev byl v minulosti v různých obměnách vyobrazen na různých finských mincích.

Francie

Ve Francii bylo při výběru motivů na národní stranu mincí posouzeno více než 1200 návrhů. Komise, které předsedal francouzský ministr financí a hospodářství, nakonec vybrala tři návrhy, každý pro mince určité skupiny nominálních hodnot. Členy komise byli odborníci na numismatiku, umělci, bývalá členka Evropské komise (Christine Scrivener), poslanci, ředitel Francouzské mincovny Emanuel Constans, rytec Pierre Rodier, herečka Irene Jacob a zástupci dalších odborných orgánů.

Na mincích v hodnotě 1 € a 2 € je zobrazen strom navržený umělcem Joaquimem Jiminezem. Symbolizuje život, kontinuitu a růst. Strom je obepnut šestiúhelníkem, kolem kterého je motto Francouzské republiky „Liberté, Egalité, Fraternité“ (volnost, rovnost, bratrství). Nápis na hraně mince 2 €: šestkrát za sebou 2** střídavě nastojato z jedné a druhé strany. Mince 10, 20 a 50 centů: motiv rozsévačky má stálé místo v historii francouzského franku. Tento motiv navrhl Laurent Jorlo a jeho „moderní a nadčasové grafické ztvárnění představuje Francii, která se integruje do Evropy, ale zároveň zůstává sama sebou". Na mincích v hodnotě 1, 2 a 5 centů je vyobrazena Marianna, symbol Francie, s odhodlaným výrazem ztělesňujícím touhu po silné a věčné Evropě. Motiv na minci navrhla Fabienne Courtiade z pařížské mincovny.

Irsko

Vláda Irska se rozhodla pro jednotný motiv na irských mincích všech nominálních hodnot. Na mincích je vyobrazena keltská harfa (tradiční symbol Irska), rok vydání mince a slovo „Éire“ (Irsko v irštině). Harfu navrhl Jarlath Hayes. Nápis na hraně mince 2 €: šestkrát za sebou 2** střídavě nastojato z jedné a druhé strany.

Itálie

Podobu národní strany euromincí vybírala v Itálii odborná a umělecká porota. Po jejím rozhodnutí byly výsledky představeny veřejnosti ve vysílání největší italské televizní stanice RAI UNO. Mince každé nominální hodnoty má na národní straně odlišný motiv. Všechny motivy zobrazují umělecká díla slavných italských umělců. Na dvoueurové minci je zobrazen Rafaelův portrét Danta Alighieriho. Obraz je umístěn ve vatikánském Papežském paláci v křídle papeže Julia II. Nápis na hraně mince 2 €: šestkrát za sebou 2*, střídavě nastojato z jedné a druhé strany. Na jendoeurové minci je zobrazena známá kresba od Leonarda da Vinciho znázorňující ideální proporce lidského těla. Kresba je vystavená v galerii Akademie v Benátkách.

Na padesáticentové minci je zobrazena jezdecká socha císaře Marka Aurelia. Na dvaceticentové minci je zobrazena plastika od Umberta Boccioniho, představitele italské futuristické školy. Deseti centová mince připomíná jeden z největších klenotů italského umění a jedno z nejslavnějších uměleckých děl na světě, obraz „Zrození Venuše“ od Sandra Boticelliho. Na pěticentové minci je zobrazeno Koloseum, jehož stavbu zahájil v roce 75 n. l. císař Vespasián a které otevřel v roce 80 n. l. císař Titus. Na dvoucentové minci je zobrazena Mole Antonelliana, věž navržená Alessandrem Antonellim v roce 1863. Na jednocentové minci je zobrazen hrad Castel del Monte.

Kypr

Na eurové a dvoueurové minci je zobrazena modla ve tvaru kříže z doby měděné (3000 př.n.l.). Na mincích v hodnotě 10, 20 a 50 centů je zobrazena obchodní loď Kyrenia ze 4 století př.n.l., která symbolizuje námořní tradici Kypru a jeho roli jako významného obchodního střediska. Mince v hodnotě 1, 2 a 5 centů nesou vyobrazení muflona, který žije na Kypru a symbolizuje přírodní bohatství tohoto ostrova.

Lucembursko

Lucemburské mince navrhla po dohodě s královskou rodinou a s lucemburskou vládou Yvette Gastauer-Claire. Na všech lucemburských mincích je portrét velkovévody Jindřicha. Na mincích je dále vyznačen rok vydání a slovo „Lëtzebuerg" (Lucembursko v lucemburštině. Nápis na hraně mince 2 €: šestkrát za sebou 2** střídavě nastojato z jedné a druhé strany.

Malta

Na eurové a dvoueurové minci je vyobrazen znak Maltézského řádu – kříž s osmi hroty, která začal být s Maltou spojován během vlády tohoto řádu v letech 1530–1798. Mince v hodnotě 10, 20 a 50 centů nedou vyobrazení státního zanku Malty, tvořený heraldickým štítem. který znázorňuje maltskou státní vlajku. V horní části znaku je koruna symbolizující opevnění Malty a městský stát. Štít je na levé straně lemován ratolestí olivovníku a na pravé straně ratolestí palmy, které jsou v dolní části svázany stuhou s nápisem "Republika Malta" a jsou symbolem míru, který je s Maltou tradičně spojován. Na mincích v hodnotě 1, 2 a 5 centů je zobrazen oltář v prehistorickém chrámovém areálu Mnajdra, který byl vybudován kolem roku 3600 př.n.l.

Německo

Němečtí politici a numismatici vybrali pro národní stranu mincí tři různé motivy. Na mincích v hodnotě 1 € a 2 € je vyobrazen tradiční symbol suverenity Německa orlice, obklopená hvězdami symbolizujícími Evropu. Autory motivu jsou Heinz a Sneschana Russewa-Hoyer. Nápis na hraně mince 2 €: Einigkeit und Recht und Freiheit (jednota, právo a svoboda) a emblém německé orlice. Na mincích v hodnotě 10, 20 a 50 centů je zobrazena Braniborská brána jako symbol rozdělení a následného znovusjednocení Německa.

Perspektiva motivu, jehož autorem je Reinhard Heinsdorff, zdůrazňuje otevření brány a tím posiluje význam sjednocení Německa. Na mincích v hodnotě 1, 2 a 5 centů je zobrazena dubová ratolest, která je připomínkou původních německých fenikových mincí. Motiv navrhl prof. Rolf Lederbogen.

Nizozemsko

Nizozemsko si pro své mince zvolilo dva portréty královny Beatrix, oba navrhl Bruno Ninaber van Eyben. Na mincích v hodnotě 1 € a 2 € je zobrazen portrét královny Beatrix a nápis v holandštině: „Beatrix Konigin der Nederlanden" (nizozemská královna Beatrix). Po obvodu mince je v půlkruhu vyobrazeno 12 hvězd. Nápis na hraně mince 2 €: GOD * ZIJ * MET * ONS * (Bůh s námi). Na centových miních je z profilu zobrazena královna Beatrix, na obvodu je nápis „Beatrix Konigin der Nederlander" (nizozemská královna Beatrix).

Portugalsko

Podoba portugalských mincí byla vybrána z návrhů zaslaných do celonárodní soutěže. V soutěži zvítězil s následujícími motivy Vítor Manuel Fernandes dos Santos, který se nechal inspirovat historickými symboly a pečetěmi prvního portugalského krále Doma Afonsa Henriquese. Na mincích v hodnotě 1 € a 2 € jsou v kruhu z evropských hvězd zobrazeny portugalské hrady a erby. Tento motiv symbolizuje dialog, výměnu hodnot a dynamiku budování Evropy. Uprostřed mince je královská pečeť z roku 1144. Motiv na hraně mince 2 €: pět erbů a sedm hradů rovnoměrně rozmístěných po celém obvodu.Hlavním motivem na mincích 10, 20 a 50 centů je královská pečeť z roku 1142. Na mincích v hodnotě 1, 2 a 5 centů je zobrazena první královská pečeť z roku 1134 a nápis Portugal.

Rakousko

Rakousko se rozhodlo, že na své národní strany mincí umístí rostliny, architektonické památky a slavné osobnosti ze své historie. Návrhy na podobu národní strany hodnotila komise a také veřejnost při výzkumu veřejného mínění. Autorem národních stran rakouských mincí je Josef Kaiser. Na dvouueurové minci je zobrazen portrét radikální pacifistky Berty von Suttner, která je symbolem mnohaletého úsilí Rakouska o mír. Nápis na hraně mince 2 €: čtyřikrát za sebou 2 ***, střídavě nastojato z jedné a druhé strany. Na jednoeurové minci je zobrazen portrét rakouského skladatele Wolfganga Amadea Mozarta, symbolizující Rakousko jako zemi hudby.

Na padesáticentové minci je zobrazena budova „vídeňská secese“, která je ilustrací zrodu secese v Rakousku a symbolizuje zrození nového věku a most do doby nové měny. Na dvaceticentové minci je zobrazen palác Belvedere, jeden z nejkrásnějších barokních paláců v Rakousku. V tomto paláci byla v roce 1955 podepsána smlouva, kterou Rakousko znovu získalo suverenitu. Díky tomu se stal název paláce Belvedere synonymem pro svobodu. Na deseticentové minci je zobrazen chrám sv. Štěpána, jeden z klenotů vídeňské gotické architektury, který je velmi oblíben mezi turisty.

Zbývající tři centové mince tvoří květinovou sérii symbolizující odpovědnost vůči životnímu prostředí a roli Rakouska v rozvoji politiky na ochranu životního prostředí v Evropském společenství. Pěticentová mince zobrazuje alpský petrklíč, dvoucentová mince nese alpskou prostředí a jednocentová mince má motiv hořce.

Řecko

Řecký ministr hospodářství a guvernér národní banky vybrali motivy na národní strany svých euromincí z návrhů národního technického a uměleckého výboru. Autorem vítězných návrhů je sochař Georges Stamatopoulos pracující za finanční podpory řecké národní banky. Mince každé nominální hodnoty mají jiný motiv. Na dvoueurové minci je zobrazena scéna z mozaiky ve Spartě (3. stol. n. l.) zobrazující Evropu unášenou Diem, který na sebe vzal podobu býka. Evropa je postava z řecké mytologie, po které byl pojmenován náš kontinent. Nápis na hraně mince 2 €: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ* (Řecká republika).

Na jednoeurové minci je vyobrazení sovy převzaté ze starověké aténské čtyřdrachmové mince (5 stol. př. n. l) Na padesáticentové minci je zobrazen Eleftherios Venizelos (1864–1936), jedna z nejdůležitějších postav řecké politiky. Venizelos byl průkopníkem společenských reforem, známým diplomatem a hrál klíčovou roli v modernizaci řeckého státu a osvobození severního Řecka a Egejských ostrovů. Na dvaceticentové minci ze zobrazen portrét Ioannise Capodistriase (1776–1831), významného národního a evropského politika a diplomata, který jako první stanul v čele Řecka (1830–1831) po válce za nezávislost (1821–1827).

Na deseticentové minci je vyobrazen Rigas–Fereos (Velestinlis) (1757–98), který byl iniciátorem a hlavní postavou řeckého osvícenství a konfederace. Jeho snem bylo osvobození Balkánu od nadvlády Osmanské říše. Na pěticentové minci je vyobrazen moderní námořní tanker, symbol pokrokovosti řecké námořní dopravy. Na dvoucentové minci je vyobrazena korveta, loď používaná v době řecké války za nezávislost (1821–27). Na jednocentové minci je zobrazen model aténské tirémy, největší válečné lodi z doby aténské demokracie (5. stol. př. n. l.).

Slovinsko

Dvoueurová mince nese portrét básníka France Prešerena a podél okraje nápis S L O V E N I J A. Na jednoeurové minci je vyobrazen Primož Trubar, autor první tištěné knihy ve slovinštině. Padesáticentová mince zobrazuje horu Triglav. Na dvaceticentové minci je motiv lipických koní. Deseticentová mince připomíná neuskutečněný projekt budovy slovinského parlamentu od architekta Josipa Plečnika. Na pěticentové minci je motiv rozsévače. Dvoucentová mince zobrazuje tzv. knížecí kámen, používaný při slavnostním uvádění panovníka na trůn. Na jednocentové minci je vyobrazen čáp.

Španělsko

Sadu mincí se třemi odlišnými národními motivy, na nichž jsou zobrazeni slavní Španělé a španělská architektura, představil předseda španělské vlády José Maria Aznar. Na mincích v hodnotě 1 € a 2 € je portrét krále Juana Carlose I. Nápis na hraně mince 2 €: šestkrát za sebou 2** střídavě nastojato z jedné a druhé strany. Na mincích v hodnotě 10, 20 a 50 centů je zobrazen portrét Miguela de Cervantese, otce španělské literatury, symbolizující „význam tohoto autora a jeho myšlenek“.

Na mincích v hodnotě 1, 2 a 5 centů je zobrazena katedrála ve městě Santiago de Compostela, klenot španělské románské architektury a jedno z nejznámějších poutních míst na světě. Na mincích je zobrazena pozdější monumentální fasáda průčelí Obradoiro, jedinečný příklad španělského baroka. Toto průčelí začali roku 1667 stavět Jose del Toro a Domingo de Andrade. Dokončil jej v 18. století Fernando Casas y Novoa.

  • Své euromince má i Monako, San Marino a Vatikán.

Příprava euromincí

Již od roku 1991 se neformálně začali scházet ředitelé mincoven jednotlivých členských států za účelem diskusí o vhodných technických parametrech budoucích euromincí. V únoru 1994 Rada ECOFIN formálně stanovila jejich status jako Pracovní skupina ředitelů mincoven pro technické aspekty evropského systému euromincí („Mint Directors‘ Working Group for the technical study of the European single coinage system“). Klíčovou otázkou bylo kolik mincí a v jakých nominálních hodnotách by měla sada euromincí obsahovat. Bylo zapotřebí najít vyváženou pozici mezi variantou mnoha mincí, která by však znamenala znesnadnění rozpoznání jednotlivých mincí, a variantou malého počtu mincí, která by naopak mohla vést k problému rozměňování mincí a vydávání zpět. Pracovní skupina doporučila sadu euromincí obsahující osm různých nominálních hodnot – 1, 2, 5, 10, 20, 50 centů a 1 € a 2 €.

Existence šesti mincí v různých hodnotách centů měla umožnit přesné převedení původních cen na eura a jejich správné zaokrouhlení. Toto doporučení potvrdila Rada v květnu 1998.

Dalším technickým aspektem bylo optimální zvolení váhy, rozměru a materiálu použitého na výrobu jednotlivých mincí. Tato problematika úzce souvisela na jedné straně s potřebami snadné rozpoznatelnosti mincí i pro lidi se slabým zrakem a úplnou ztrátou zraku, a na druhé straně s nároky obchodníků – pokladny, prodejní automaty. Závěrečná zpráva obsahující doporučení pro Evropskou komisi byla vydána v listopadu 1996. V květnu 1998 Rada EU vydala nařízení upravující technickou specifikaci euromincí. Mince jsou podle ní snadno rozpoznatelné svou hmotností (od 2,3 gramů do 8,5 gramů), velikostí (od 16,25 mm do 25,75 mm), barvou (dvoubarevné, červené nebo žluté) sílou (od 1,36 mm do 2, 125 mm) a hranou.

Druhou důležitou otázkou byla podoba euromincí. Na neformálním zasedání Rady ECOFIN v dubnu 1996 ve Veroně bylo rozhodnuto, že euromince budou mít jednu stranu evropskou a druhou národní. Za výběr národní strany mincí odpovídá každý členský stát samostatně. Jedinou povinností je zobrazit na národní straně evropský symbol tvořený kruhem dvanácti hvězd. Za výběr společné evropské strany odpovídá Evropská komise, která za tím účelem vypsala veřejnou soutěž. Kandidáti museli předložit kompletní sadu euromincí v duchu jednoho z následujících témat: architektonický a dekorační styl, cíle a ideje Evropské unie a Evropské osobnosti

V březnu 1997 komise složená ze zástupců expertů (umělci, numismatici, zástupci spotřebitelů) vybrala z třiceti šesti návrhů devět nejlepších. Do diskuse o technických parametrech jednotlivých návrhů byli pozvání i ředitelé mincoven. Zároveň proběhl průzkum veřejného mínění, v kterém se 64 procent dotázaných vyslovilo pro konečnou verzi. Finální podoba euromincí byla vybrána ministry financí a potvrzena na zasedání Evropské rady v Amsterodamu v červnu 1997.

Vítězem celoevropské soutěže je grafik Luc Luycx z Belgické královské mincovny. Vzhled mincí znázorňuje Evropskou unii z různých pohledů. První tři mince (1, 2 a 5 centů) představují pozici Evropy ve světě. 10, 20 a 50 centů symbolizuje Evropskou unii jako unii národů. Konečně Evropa bez hranic je znázorněna na mincích 1 € a 2 €. Od 1. ledna 2007 jsou v oběhu nové euromince, na kterých je zohledněno rozšíření Evropské unie.

zpět na začátek

Převzato z webu Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR www.zavedenieura.cz.