Ochranné prvky

Součást článku Eurobankovky a euromince. Padělání peněz patří díky kvalitní technice v dnešní době ke každodenním problémům. Tomuto faktu se musí předcházet zdokonalováním ochranných prvků bankovek. Na současných eurobankovkách naleznete sedm ochranných prvků.

V dnešní době mají padělatelé snazší přístup k technice, která umožňuje dokonalé napodobení peněz. Proto současné emise bankovek mají více ochranných prvků, které se neustále zdokonalují. V případě eurových bankovek existoval ještě jeden významný důvod, proč co nejvíce znesnadnit padělání. Na začátku roku 2002, kdy se euromince a eurobankovky poprvé dostávaly do oběhu, to byly naprosto neznámé peníze. Lidé proto jen obtížně mohli sami rozpoznávat padělky, což mohlo mít dalekosáhlé důsledky pro důvěryhodnost nové měny, pokud by se padělky vyskytovaly ve větším množství.

Eurobankovky mají následujících sedm ochranných prvků:

  • vodoznak, hlubotisk, ochranný proužek, soutiskovou značku, fólii s hologramem, iridiscentní pruh a opticky proměnlivou barvu.

Všechny ochranné prvky mohou být snadno prověřovány. Pro ověření pravosti se doporučuje zkontrolovat vždy několik ochranných prvků. Taková kontrola pravosti bankovky trvá jen několik vteřin a přitom umožňuje vyhnout se mnoha případným nepříjemnostem. Pravá bankovka se pozná hmatem, nastavením proti světlu a nakloněním.

Identifikace hmatem

  • Jestliže po bankovce přejedete prstem nebo hranou nehtu, nahmatáte „plastický“ tisk.
  • Díky zvláštní technologii tisku a použitému materiálu jsou bankovky na omak nezaměnitelné. Použitý papír je pevný a tuhý. Tisk hlavního motivu, nápisy a čísla vyznačující nominální hodnotu na přední straně bankovky jsou mírně vystouplé a bankovka je v těchto místech na omak silnější.

Nastavení proti světlu

  • Jestliže bankovku nastavíte proti světlu, objeví se vodoznak, ochranný proužek a doplní se neúplné číslo. Tyto tři ochranné prvky jsou vidět z obou stran, na přední i zadní straně pravé bankovky.
  • Neúplné symboly v horním rohu na obou stranách bankovky při pohledu proti světlu dokonale splynou a vytvoří hodnotové číslo bankovky.
  • Do papíru bankovky je zapuštěn ochranný proužek, který ztmavne, když bankovku nastavíme proti světlu. Na proužku je drobným písmem uvedeno slovo EURO a hodnota bankovky.

Identifikace nakloněním

  • Při naklánění bankovky se mění motiv na hologramu. Na zadní straně také vynikne zlatavý proužek (bankovky 5 €, 10 €, 20 €) nebo měnící se barva hodnotového čísla (bankovky 50 €, 100 €, 200 €, 500 €).
  • Při naklánění bankovky se bude motiv na hologramu měnit z hodnotového čísla bankovky na okno nebo portál. V pozadí se od okrajů hologramu k jeho středu při naklánění postupně zobrazují duhové soustředné kruhy složené z mikropísma.
  • Podrobnější objasnění ochranných prvků eurobankovek lze nalézt v prezentaci Evropské centrální banky (viz odkaz)

Podrobnější objasnění ochranných prvků eurobankovek lze nalézt v: Prezentace ochranných prvků eurobankovek ECB .

Převzato z webu Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR www.zavedenieura.cz.