FAQ – Lze získat dotace z OPPI v Praze?

Zajímalo by mne, zda lze na projekty realizované na území hlavního města Prahy žádat o podporu v některém z programů Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI)?

Bohužel nelze. Operační program Podnikání a inovace je financován ze Strukturálních fondů (Evropský fond pro regionální rozvoj). Strukturální fondy jsou určeny pro chudší nebo jinak znevýhodněné regiony (např. venkovské a problémové městské oblasti, upadající průmyslové oblasti, oblasti s geografickým nebo přírodním znevýhodněním a další vymezené regiony). Do takto definovaných regionů spadá celé území ČR s výjimkou hl. města Prahy.

Pro území hl. města Prahy jsou nicméně vypsány dva operační programy:

OP Praha Konkurenceschopnost

Financovány mohou být např. rozvoj tramvajových tratí, budování záchytných parkovišť, obnova vozového parku MHD, zajištění dopravních vazeb na transevropské dopravní sítě (TEN-T), regionální železniční uzly, přístavy nebo na kombinované dopravní platformy, rozvoj přípojek Internetu do obytných domů a menších firem, rozvoj e-služeb městské správy, obnova kontaminovaných, opuštěných a starých průmyslových areálů a pozemků (brownfields), investice do lokalit NATURA 2000, posílení retenční schopnosti území, protihlukové zdi podél komunikací, energetické úspory v budovách, využití odpadního tepla a obnovitelných zdrojů energie, rozvoj inovačních center, podpora partnerství výzkumných ústavů, Akademie věd ČR, vysokých škol a podniků, podpora zakládání technologicky orientovaných firem apod.

OP Praha Adaptabilita

Financovat lze např. vzdělávací programy a kurzy zejména v oblastech informačních a komunikačních technologií, komunikačních dovedností, udržitelného rozvoje a jazykových znalostí a dovedností, příprava a inovace metodik a nástrojů dalšího vzdělávání, podpora budování kapacit lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji, vzdělávání a poradenství při zakládání nových firem, navrhování a šíření inovativních a produktivnějších forem organizace práce, vzdělávání a odborná příprava pracovníků veřejné správy hl. m. Prahy, programy pro začlenění sociálně znevýhodněných osob na trh práce, podpora dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách, rozvoj a inovace vzdělávacích programů na SŠ a VOŠ, rozvíjení spolupráce škol, podniků, vysokých škol a institucí z oblasti výzkumu a vývoje, podpora odpoledních vzdělávacích programů na školách s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí, rozvíjení distančních a kombinovaných forem studia, zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků apod.

 

Potřebujete dále poradit?

Vybrané právní postupy a povinnosti podnikatele jsou popsány ve více než 50 průvodcích rubriky Právní průvodce. Podrobné návody pro zahájení podnikatelské činnosti v různých oborech jsou prezentovány v rubrice Zahájení podnikatelské činnosti.

Pokud jste odpovědi na své otázky nenašli v našich článcích ani v diskusích našich uživatelů, položte bezplatně svůj dotaz pracovníkům Jednotných kontaktních míst (JKM). Účelem JKM je poskytovat veškeré informace potřebné k zahájení podnikání v ČR a dalších státech EU a EHP. Pomohou však i v oblasti ochrany spotřebitele nebo v případě sporů s úřady jiného členského státu EU. Více k činnosti JKM.

Dotazy týkající se problematiky exportu Vám bezplatně zodpovědí pracovníci Zelené linky pro export MPO. Telefonické dotazy vyřizuje Zelená linka pro export bezplatně na tel. čísle 800 133 331 v pracovní dny od 9 do 17 hodin nebo na emailové adrese: export@mpo.cz.

Pokud chcete s dotazem kontaktovat redakci portálu BusinessInfo.cz, ujistěte se prosím, zda obdobný dotaz nebyl již na Businessinfo.cz řešen. V opačném případě zašlete svůj dotaz na adresu faq@businessinfo.cz a vyčkejte na jeho bezplatné zodpovězení.

O FAQ

Portál BusinessInfo.cz je zaměřen na obecnou informační podporu podnikání. Úkolem redakce portálu je usnadňovat orientaci. Redakce portálu BusinessInfo.cz nemá oprávnění poskytovat specializované poradenské služby. V souladu se zaměřením portálu BusinessInfo.cz na obecnou informační podporu vám redakce může doporučit relevantní informační zdroje.

Doporučujeme