FAQ – Podnikání v zemědělství

Ačkoli některé činnosti spojené s chovem zvířat, zemědělskou a dřevařskou činností lze provádět i podle živnostenského zákona, mnohdy pro ně není živnostenské oprávnění potřeba. Máte možnost se stát zemědělským podnikatelem dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Zemědělským podnikatelem je fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu podle zákona č. 252/1997 Sb. Tato osoba je pak zapsána do Evidence zemědělských podnikatelů.

Definice zemědělského podnikatele

Zemědělský zákon uvádí definici zemědělského podnikatele, definici zemědělské výroby i podmínky pro zaevidování zemědělského podnikatele příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností. Agendou evidence jsou většinou pověřeny živnostenské úřady, což však neznamená, že se jedná o živnostenské podnikání dle živnostenského zákona.

Při podání žádosti o zápis do Evidence zemědělského podnikatele vyplníte příslušnou Žádost. Pokud v průběhu vaší činnosti dojde k nějaké změně, musíte vyplnit Oznámení změn a doplnění. Správcem informačního systému Evidence zemědělského podnikatele (EZP) je Ministerstvo zemědělství (MZe), registr však vedou jednotlivé obce.

Od 30. června 2007 se k provozování zemědělské podnikatelské činnosti již nepožaduje prokázání odborné způsobilosti. Podmínkou vydání osvědčení o zápisu do evidence je dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, trvalý pobyt na území EU a znalost českého jazyka (neplatí pro občany EU). Tyto podmínky musí splňovat podnikatel – fyzická osoba a odpovědný zástupce právnické osoby.

Podnikatelské činnosti v oboru rostlinné a živočišné výroby

Na portálu BusinessInfo.cz najdete přehledné návody pro postup získání celé řady potřebných oprávnění, která jsou nezbytná k provozování různých zemědělských činností.

V dokumentech publikovaných v rubrice Podnikatelské činnosti v oboru rostlinné výroby v zemědělství jsou přehledně popsány zákonné požadavky k provozování jednotlivých činností, konkrétní místa pro ohlášení činnosti a k dispozici jsou i potřebné formuláře. Snadno zde získáte přehled, jak postupovat při podání žádosti o provozování činnosti, jejímž obsahem je odběr vzorků osiva, sadby a půd, dále pomoc v ochraně rostlin, reprodukce materiálu lesních dřevin, zkoušení osiv a podobné.

Do sekce Podnikatelské činnosti v oboru živočišné výroby v zemědělství seznamu činností JKM jsou soustředěny informace k podání žádosti o provozování činnosti, jejímž obsahem je zacházení se živočišnými produkty, provoz krmivářského podniku, provádění inseminace, výroba a dovoz krmiv pro výzkumné účely a jiné související s živočišnou výrobou.

Další informace k zemědělskému podnikání dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, získáte na stránkách nebo dotazem u následujících oborových autorit:

Evidence zemědělského podnikatele (EZP) je volně dostupná prostřednictvím internetu na stránkách Ministerstva zemědělství (MZe). Původně byla tato on-line databáze známa jako Registr zemědělských podnikatelů; dnes je někdy méně přesně označována jako Evidence zemědělských podnikatelů. Další informace o tomto registru najdete na stránkách Portál farmáře, který rovněž spravuje MZe.

Potřebujete dále poradit?

Vybrané právní postupy a povinnosti podnikatele jsou popsány ve více než 50 průvodcích rubriky Právní průvodce. Podrobné návody pro zahájení podnikatelské činnosti v různých oborech jsou prezentovány v rubrice Zahájení podnikatelské činnosti.

Pokud jste odpovědi na své otázky nenašli v našich článcích ani v diskusích našich uživatelů, položte bezplatně svůj dotaz pracovníkům Jednotných kontaktních míst (JKM). Účelem JKM je poskytovat veškeré informace potřebné k zahájení podnikání v ČR a dalších státech EU a EHP. Pomohou však i v oblasti ochrany spotřebitele nebo v případě sporů s úřady jiného členského státu EU. Více k činnosti JKM.

Dotazy týkající se problematiky exportu Vám bezplatně zodpovědí pracovníci Zelené linky pro export MPO. Telefonické dotazy vyřizuje Zelená linka pro export bezplatně na tel. čísle 800 133 331 v pracovní dny od 9 do 17 hodin nebo na emailové adrese: export@mpo.cz.

Pokud chcete s dotazem kontaktovat redakci portálu BusinessInfo.cz, ujistěte se prosím, zda obdobný dotaz nebyl již na Businessinfo.cz řešen. V opačném případě zašlete svůj dotaz na adresu faq@businessinfo.cz a vyčkejte na jeho bezplatné zodpovězení.

O FAQ

Portál BusinessInfo.cz je zaměřen na obecnou informační podporu podnikání. Úkolem redakce portálu je usnadňovat orientaci. Redakce portálu BusinessInfo.cz nemá oprávnění poskytovat specializované poradenské služby. V souladu se zaměřením portálu BusinessInfo.cz na obecnou informační podporu vám redakce může doporučit relevantní informační zdroje.

Doporučujeme