FAQ – Překlady českých zákonů do angličtiny, němčiny a jiných jazyků

Hledám na internetu odkaz na překlad určitého českého zákona do němčiny nebo angličtiny. Existuje ale vůbec něco takového?

Obecně je třeba říci, že překlady legislativních dokumentů do jiných jazyků patří mezi značně odborné a zároveň jen v omezeném rozsahu využívané dokumenty. Zároveň se jedná o dokumenty velice často novelizované. Každý legislativní překlad proto snadno zastará a pro překladatele nemusí být snadné držet krok s aktuální verzí originálu.

Z těchto důvodů se oficiálním překladům legislativních dokumentů často věnují různé obchodní společnosti, které pak svá díla nabízejí klasickými komerčními cestami. Orgány státní správy většinou využívají své interní pracovní překlady.

Výjimkou jsou některé klíčové zákony, tj. především Ústava a také Listina základních práv a svobod. Překlady některých dalších důležitých zákonů v dílčí míře samozřejmě existují, často však v neaktuálních verzích, nebo v neoficiálních verzích. Veřejně jsou proto někde vyvěšeny jen výjimečně, případně jen dočasně (než pozbydou platnost). Základní rozcestník k existujícím překladům českých zákonů převážně do angličtiny a němčiny poskytuje na svém webu Parlamentní knihovna Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Pokud po cizojazyčných překladech českých zákonů pátráte, doporučujeme vedle vyhledávání na internetu zkusit oslovit například jednotlivá ministerstva, u nichž je předpoklad, že by jeho úředníci mohli cizojazyčnou verzi českého textu zákona potřebovat ke své práci. Dalším zdrojem informací mohou být příslušné zahraniční obchodní komory. Například vybrané zákony přeložené do němčiny nabízí Česko-německá obchodní a průmyslová komora.

Pokud jde o komerčně distribuované překlady, jejich realizaci a distribuci se věnuje například pražské nakladatelství TradeLinks. Jeho produkty lze zakoupit v klasických kamenných knihkupectvích i na internetu. Dalším z komerčních překladatelů je například firma Presto. Prezenčně jsou publikace uživatelům k dispozici rovněž ve vybraných odborných knihovnách. Můžete například kontaktovat odbornou knihovnu Ministerstva financí ČR, Národní knihovnu ČR nebo jiné odborné ústavy.

Na internetu lze samozřejmě najít i celou řadu strojově přeložených textů zákonů (např. Czech Legislation). Pomineme-li aktuálnost takových stránek, je třeba se před nimi mít na pozoru samozřejmě i z hlediska možné nepřesnosti, vyplývající z podstaty strojového překladu. Takové překlady mohou sice posloužit k určitému všeobecnému porozumění právní situace, řešení složitějších situací na jejich základě však může vytvářet další nečekané komplikace. 

Potřebujete dále poradit?

Vybrané právní postupy a povinnosti podnikatele jsou popsány ve více než 50 průvodcích rubriky Právní průvodce. Podrobné návody pro zahájení podnikatelské činnosti v různých oborech jsou prezentovány v rubrice Zahájení podnikatelské činnosti.

Pokud jste odpovědi na své otázky nenašli v našich článcích ani v diskusích našich uživatelů, položte bezplatně svůj dotaz pracovníkům Jednotných kontaktních míst (JKM). Účelem JKM je poskytovat veškeré informace potřebné k zahájení podnikání v ČR a dalších státech EU a EHP. Pomohou však i v oblasti ochrany spotřebitele nebo v případě sporů s úřady jiného členského státu EU. Více k činnosti JKM.

Dotazy týkající se problematiky exportu Vám bezplatně zodpovědí pracovníci Zelené linky pro export MPO. Telefonické dotazy vyřizuje Zelená linka pro export bezplatně na tel. čísle 800 133 331 v pracovní dny od 9 do 17 hodin nebo na emailové adrese: export@mpo.cz.

Pokud chcete s dotazem kontaktovat redakci portálu BusinessInfo.cz, ujistěte se prosím, zda obdobný dotaz nebyl již na Businessinfo.cz řešen. V opačném případě zašlete svůj dotaz na adresu faq@businessinfo.cz a vyčkejte na jeho bezplatné zodpovězení.

O FAQ

Portál BusinessInfo.cz je zaměřen na obecnou informační podporu podnikání. Úkolem redakce portálu je usnadňovat orientaci. Redakce portálu BusinessInfo.cz nemá oprávnění poskytovat specializované poradenské služby. V souladu se zaměřením portálu BusinessInfo.cz na obecnou informační podporu vám redakce může doporučit relevantní informační zdroje.

Doporučujeme