FAQ – Start podnikání a jednání s úřady

Můžete mi sepsat nějaký základní souhrn, kam všude musím zajít, když chci začít podnikat?

K podnikání podle živnostenského zákona potřebujete živnostenské oprávnění. Získáte ho na vám příslušném živnostenském odboru, respektive na jeho Centrálním registračním místě (CRM).

Pracovníci živnostenského odboru vám také potvrdí, zda se registrací přes Centrální registrační místo (CRM) ve vašem případě automaticky řeší i ohlášení/změny na vám příslušném finančním úřadě, vaší zdravotní pojišťovně a rovněž na České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ), nebo zda musíte uvedené instituce navštívit osobně. V každém případě je pro vás nezbytné, abyste se s vašimi novými povinnostmi vůči těmto úřadům dobře seznámili.

Přehled jednotlivých živností naleznete v rozcestníku rubriky Živnostenské podnikání, kde si můžete projít jednotlivé obsahové náplně živnosti volné i živností koncesovaných, řemeslných a vázaných.

Vhodnou živnost nehledejte pouze podle názvů. Velkou pozornost věnujte pročtení jednotlivých obsahových náplní. Další informace naleznete také v samostatném průvodci. Videokomentáře k jednotlivým živnostem najdete níže.

K nalezení některých koncesovaných, řemeslných a vázaných živností vám může pomoci Souhrnný přehled podnikatelských činností, respektive přehled podnikatelských činností podle jednotlivých oborů. K dispozici jsou podrobné a garantované návody pro více jak 180 podnikatelských činností z různých oborů. Návody popisují krok za krokem postup získání všech potřebných oprávnění pro vykonávání podnikatelské činností, včetně všech potřebných formulářů.

Požadavky, normy a kritéria pro jednotlivé formy podnikání

Než začne zájemce o vstup do podnikání vykonávat zvolenou činnost, potřebuje vědět, které normy se na jím zamýšlenou činnost vztahují, jaké podmínky je třeba splnit, která povolení, potvrzení a razítka získat apod.

Požadavky na jednotlivé druhy podnikání se liší. Obecně však lze říci, že vám vaše podnikání usnadní znalost Živnostenského zákona (zákon č. 455/1991 Sb.) a Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Aktuální znění obou zákonů najdete na Zákonyprolidi.cz. Kromě toho se vám samozřejmě vyplatí sledovat další zákonné normy a vyhlášky související přímo s vaším oborem podnikání. Vybrané právní postupy a povinnosti podnikatele jsou popsány ve více než 50 průvodcích rubriky Právní průvodce.

Volba správné živnosti

Pro výběr vhodné živnosti není vhodné příliš spoléhat na pracovníky živnostenských úřadů, kteří ani při nejlepší vůli nemohou znát detaily vašeho podnikatelského záměru. Výběr vhodné živnosti je proto především na vás.

Potřebujete dále poradit?

Vybrané právní postupy a povinnosti podnikatele jsou popsány ve více než 50 průvodcích rubriky Právní průvodce. Podrobné návody pro zahájení podnikatelské činnosti v různých oborech jsou prezentovány v rubrice Zahájení podnikatelské činnosti.

Pokud jste odpovědi na své otázky nenašli v našich článcích ani v diskusích našich uživatelů, položte bezplatně svůj dotaz pracovníkům Jednotných kontaktních míst (JKM). Účelem JKM je poskytovat veškeré informace potřebné k zahájení podnikání v ČR a dalších státech EU a EHP. Pomohou však i v oblasti ochrany spotřebitele nebo v případě sporů s úřady jiného členského státu EU. Více k činnosti JKM.

Dotazy týkající se problematiky exportu Vám bezplatně zodpovědí pracovníci Zelené linky pro export MPO. Telefonické dotazy vyřizuje Zelená linka pro export bezplatně na tel. čísle 800 133 331 v pracovní dny od 9 do 17 hodin nebo na emailové adrese: export@mpo.cz.

Pokud chcete s dotazem kontaktovat redakci portálu BusinessInfo.cz, ujistěte se prosím, zda obdobný dotaz nebyl již na Businessinfo.cz řešen. V opačném případě zašlete svůj dotaz na adresu faq@businessinfo.cz a vyčkejte na jeho bezplatné zodpovězení.

O FAQ

Portál BusinessInfo.cz je zaměřen na obecnou informační podporu podnikání. Úkolem redakce portálu je usnadňovat orientaci. Redakce portálu BusinessInfo.cz nemá oprávnění poskytovat specializované poradenské služby. V souladu se zaměřením portálu BusinessInfo.cz na obecnou informační podporu vám redakce může doporučit relevantní informační zdroje.

Doporučujeme