Finsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Helsinkách (Finsko)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vzájemný obchod s Finskem v letech 2014-2018 poměrně dynamicky rostl. Hodnota vývozu z ČR do této země dosáhla v roce 2018 již téměř hranice 1 mld. EUR (25 mld. Kč), což představuje nárůst o 8,8 % v porovnání s rokem 2017. Po období stagnace rostl v letech 2017-2018 výrazně (o téměř 11 %) i finský dovoz do ČR.  V roce 2019 se ve vzájemném obchodě začalo projevovat ekonomické ochlazování, což mělo za následek pokles obchodního obratu o 2,6 %. Tento pokles byl způsoben především nižším vývozem automobilů Škoda na místní trh (pokles o cca 1,45 mld. Kč, resp. 17 %). Saldo ve prospěch ČR však zůstává i nadále velmi vysoké (přes 12 mld. Kč) – náš vývoz je více než dvojnásobkem dovozu

Vývoj vzájemné obchodní výměny (v tis. EUR)
Rok Vývoz Dovoz Obrat Saldo
EUR poř. index EUR poř. index EUR poř. index EUR
2015 755 372 22. 107,7 394 475 35. 103,7 1 149 847 26. 106,3 360 898
2016 771 862 21. 102,2 362 420 34. 91,9 1 134 282 25. 98,6 409 441
2017 894 829 23. 115,9 399 501 37. 110,2 1 294 330 27. 114,1 495 328
2018 972 934 22. 108,7 457 828 37. 114,6 1 430 763 27. 110,5 515 106
2019 931 207 21. 95,7 462 094 39. 100,9 1 393 301 29. 97,4 469 113

Zdroj: ČSÚ

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Základem našeho vývozu v roce 2019 bylo (dle klasifikace SITC1) zboží seskupené ve třídě 7, což jsou stroje a dopravní prostředky (67,2 % z hodnoty vývozu). Tato skupina výrobků se vyznačuje vyšším podílem přidané hodnoty, což je pro české exportující firmy předpoklad pro udržení konkurenceschopnosti. Třída 7 zahrnuje mj. osobní automobily Škoda, s nimiž je, podle dovozce firmy Helkama, mezi finskou veřejností spokojenost (v roce 2019 byla Škoda třetí nejprodávanější značkou na místním trhu, přičemž vůbec nejprodávanějším modelem v zemi byla Škoda Octavia). Další skupiny za skupinou 7 hodnotově zaostávají, druhou významnou položkou je třída 6 (průmyslové zboží) s podílem 15,4 % a třetí v pořadí je třída 8 (různé hotové výrobky) s cca 9% podílem. Uvedené tři skupiny (7, 6 a 8) zahrnují téměř 92 % veškerého českého exportu do Finska.
V dovozu z Finska dominují třídy  6 (průmyslové zboží) a 7 (stroje a dopravní prostředky), s podílem 38, resp. 31,7 %, třída 5 (chemikálie) pak tvoří necelých 14 % finského dovozu.

V rámci podrobnějšího členění (dle HS2) zůstala v roce 2019 největší vývozní položkou i nadále motorová vozidla (tř. 87), jež se na celkovém exportu do Finska podílela téměř 31 %, dále stroje a přístroje mechanické (tř. 84) s více než 21 %, elektronické přístroje (tř. 85) s podílem přes 15 % a výrobky ze železa a oceli (tř. 73) s více než 7% podílem.

Na prvním místě v dovozu setrvává skupina zahrnující stroje a přístroje mechanické (tř. 84) s více než 14% podílem, druhé místo obsadila skupina papír a karton (tř. 48) s podílem přes 13 % a třetí pozici pak položka elektronické přístroje (tř. 85), jež se na dovozu z FI podílí více než 12 %.

10 nejvýznamnějších položek českého vývozu dle HS4 (2019):

 • 8703 Auta osobní a jiná vozidla motorová pro přepravu osob
 • 8708 Části, součásti vozidel motor osob aj traktorů                 
 • 8471 Stroje automatického zpracování dat, jednotky, snímače ap
 • 8517 Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě
 • 7308 Konstrukce části desky tyče aj z železa oceli
 • 8431 Součásti jeřábů vozíků ap buldozerů fréz aj
 • 9503 Tříkolky,kolob.;kočárky pro panenky;panenky;hračky
 • 7326 Výrobky ostatní z železa, oceli
 • 8413 Čerpadla i se zař. měřícím, zdviže na kapaliny
 • 8479 Stroje mechanické s vlastní indiv funkcí jn.

10 nejvýznamnějších položek českého dovozu dle HS4 (2019)

 • 4810 Papír karton ap natírané kaolínem aj barvené
 • 4703 Buničina dřevná nátronová sulfátová
 • 8436 Stroje ost pro zemědělství lesnictví ap líhně
 • 7219 Výrobky ploché válc z oceli nerez nad 600 mm
 • 7901 Zinek surový (neopracovaný)
 • 4011 Pneumatiky nové z pryže
 • 8536 Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů
 • 8504 Transformátory, el měniče, statické induktory
 • 3902 Polymery propylenu olefinů v primár formách
 • 7306 Trouby profily ap duté jiné z železa oceli.

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V roce 2019 patřily mezi nejvíce vyvážené služby do Finska jednoznačně telekomunikační, IT a informační služby (téměř 51% podíl), dále služby v oblasti dopravy (18,4 %) a cestovního ruchu (16,8 %). V oblasti dovozu služeb největší podíl zaujímaly služby v oblasti dopravy (31,4 %), ostatní podnikatelské služby (24 %), telekomunikační, IT a informační služby (22,8 %) a služby v oblasti cestovního ruchu (13,3 %). 

Bilance vzájemné výměny služeb (v mil. Kč)
  Vývoz služeb (příjmy) Dovoz služeb (výdaje) Obrat Saldo
2015 4 807 1 827 6 634 2 980
2016 5 110 1 891 7 001 3 219
2017 5 363 1 899 7 262 3 464
2018 5 185 1 608 6 793 3 587
2019 5 542 1 915 7 457 3 627

Zdroj: ČNB, statistika platební bilance, struktura b.ú.  

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Hodnota finských investic v ČR již několik let poměrně dynamicky rosteod roku 2012, kdy jejich výše činila 92 mil. EUR, se během šesti  následujících let jejich objem zvýšil cca třikrát, až na 291 mil. EUR (cca 7,5 mld. Kč) v roce 2018. Na straně druhé, investice českých firem ve Finsku jsou výrazně nižší (7 mil. EUR v roce 2018) a dlouhodobě v podstatě stagnují – viz údaje uvedeny v tabulce v kapitole 2.5.

Nejvýznamnější FI investice v ČR:

 • KONE –  výroba výtahů a eskalátorů, závod v Ústí nad Labem postaven v roce 2004.
 • TIETO –  IT služby, software, consulting, činnost zahájena v roce 2004, celkem 2 500 osob, s IBM největší firma v ČR v oblasti softwarových a konzultačních řešení.
 • STORA ENSO –  dřevařská výroba, pelety, teplárna (z bioodpadů), výstavba kombinovaného závodu na výrobu tepla a energie ve Ždírci nad Doubravou otevřen v r. 2016.
 • YIT –  developerská společnost, výstavba a prodej bytů, na českém trhu od roku 2008, v roce 2012 odkoupil YIT developerský projekt na výstavbu 300 bytů v pražských Modřanech.
 • ALMA MEDIA – koncem roku 2011 oznámila největší finská mediální skupina Alma Media, že koupila za 35 mil. EUR největší českou firmu na zprostředkování práce LMC, s.r.o. 

Nejvýznamnější české investice ve Finsku:

 • ŠKODA TRANSPORTATION – vlastník dceřiné společnosti TRANSTECH OY, převzetí v srpnu 2015, přední evropský výrobce dvoupodlažních železničních jednotek, výrobce nízkopodlažních tramvají určených převážně pro náročné klimatické podmínky ve Skandinávii, více než 550 zaměstnanců, záměr proniknout i na evropské trhy.
 • VAFO PRAHA – výrobce prémiových krmiv pro psy a kočky značky Brit, v roce 2018 vstup do finské společnosti Prima Pet – lídra na finském trhu krmiv pro domácí zvířata (pobočky i ve Švédsku a Polsku, výrobní závod v Estonsku).

Dle dostupných informací lze zařadit mezi nejvýznamnější níže uvedené firmy a společnosti, které se významnou měrou podílely na rozvoji česko-finských obchodních vztahů:

Český vývoz:

 • ŠKODA AUTO, a.s.
 • PANASONIC CZECH REPUBLIC, s.r.o.
 • METROSTAV, a.s.
 • VÍTKOVICE STEEL, a.s.
 • KONE, s.r.o.
 • PHILIP MORRIS ČR, a.s.
 • ŠKODA JS, a.s.
 • ZAT, a.s.
 • TOS KUŘIM, s.r.o.
 • MITAS, a.s.
 • TOS VARNDSDORF, a.s.
 • ŠKODA POWER, a.s.
 • UNILEVER ČR, s.r.o.
 • OP PAPÍRNA, s.r.o.
 • FERONA, a.s.
 • PROCTER & GAMBLE
 • KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY, a.s.
 • NOKIAN TYRES, s.r.o.
 • MERIMEX, s.r.o.
 • NOKIA CZ, s.r.o.
 • OUTOKUMPU, s.r.o.
 • RUUKI CZ, s.r.o.

Český dovoz:

 • UNILEVER ČR, s.r.o.
 • OP PAPÍRNA, s.r.o.
 • FERONA, a.s.
 • PROCTER & GAMBLE
 • KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY, a.s.
 • NOKIAN TYRES, s.r.o.
 • MERIMEX, s.r.o.
 • NOKIA CZ, s.r.o.
 • OUTOKUMPU, s.r.o.
 • RUUKI CZ, s.r.o.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

 V obchodní oblasti platí v současné době tyto základní smlouvy a dohody:

 • Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii, podepsána 16. 4. 2003 v Athénách, vstup v platnost 1. 5. 2004
 • Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Finské republiky o podpoře a ochraně investic, podepsána 6. 11. 1990, vstup v platnost od 23. 10. 1991 (zákon č. 478/91)
 • Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Finska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsána 2. 12. 1994, vstup v platnost od 12. 12. 1995 (zákon č. 43/96).

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Bilaterální spolupráce v oblasti rozvojové pomoci se soustřeďuje pouze na vzájemnou výměnu zkušeností, proběhly předběžné konzultace o možnostech spolupráce na třetích trzích (např. v oblasti vodohospodářství na africkém kontinentu).

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Helsinkách (Finsko) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem