Finsko: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Helsinkách (Finsko)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace Evropské komise ve Finsku
Malminkatu 16
00100 Helsinki
Tel: +358 (0)9 622 6544
E-mail: comm-rep-hel@ec.europa.eu

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Zájmy Finska v EU jsou reprezentovány v rámci společné hospodářské politiky EU.  Finsko je od roku 1995 členem EU. Ve vztahu k ostatním členům Unie se obchodní vztahy řídí pravidly jednotného vnitřního trhu (JVT) a vyznačují se vysokým stupněm otevřenosti.
Pozn.: Upozorňujeme, že liberalizace obchodu v rámci JVT neznamená vlastní výklad pravidel a nařízení platných ve Finsku. Například finské orgány mají právo kontrolovat zatížení nákladních vozidel a zajištění nákladu. Rovněž mohou běžně provést test na užívání alkoholu zejména po příjezdu trajektů z Německa, Estonska či Švédska.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Finská rozvojová pomoc se soustřeďuje především na bilaterální spolupráci s rozvojovými zeměmi se zaměřením na bezpečnost, lidská práva, obchod, zemědělství a lesnictví, vzdělání, zdravotnictví a sociální politiku, životní prostředí a přistěhovalectví.
Nejvíce bilaterální pomoci směřovalo v roce 2019 do Afghánistánu, Etiopie, Keni, Mozambiku, Myanmaru, Nepálu a Indonésie – a to zejména na humanitární pomoc, podporu lesnictví, zemědělství a rybolovu, rozvoj občanské společnosti a vzdělávací projekty.
Prostřednictvím EU může Finsko přispívat ke zlepšení situace v regionech, které by za normálních okolností byly mimo kapacitní možnosti finských projektů rozvojové spolupráce. Přibližně jedna pětina fondů finské rozvojové spolupráce je poskytována prostřednictvím EU. Partneři v rámci této spolupráce zahrnují přibližně 160 zemí, regionů a mezinárodních agentur. Největší část pomoci je dotována pomocí grantů.
Vlivem především přehodnocení záměrů rozvojové pomoci docházelo v letech 2016-2018 k výraznému poklesu výše prostředků, jež byly ze státního rozpočtu alokovány na rozvojovou pomoc (o 18 % v roce 2016, o 3 % v roce 2017 a o dalších 15 % v roce 2018). Od nástupu nové levicové vlády v roce 2019 výše rozvojové pomoci opět mírně narůstá a v roce 2020 by měla dosáhnout hodnoty 1.030 mil. EUR (0,45 % HDP).

Prostředky vyčleněné z rozpočtu na rozvojovou pomoc:

  • 2012: 1.027 mil. EUR (0,53 % HDP)
  • 2013: 1.084 mil. EUR (0,54 % HDP)
  • 2014: 1.232 mil. EUR (0,59 % HDP)
  • 2015: 1.161 mil. EUR (0,55 % HDP)
  • 2016:   956 mil. EUR (0,44 % HDP)
  • 2017:   961 mil. EUR (0,43 % HDP)
  • 2018:   833 mil. EUR (0,36 % HDP)
  • 2019: 1.003 mil. EUR (0,42 % HDP).

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Helsinkách (Finsko) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem