Gruzie

Rozcestník informací o Gruzii:

CzechTrade: Desatero pro obchodování s Gruzií

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Gruzií deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem.

Desatero pro obchodování s Gruzií níže

4 doporučení pro vstup na gruzínský trh za pandemické situace koronaviru:

 1. Seznámení s teritoriem

  Nejprve je potřeba se seznámit se zemí, například prostřednictvím aktuálních informací uvedených na portálu BusinessInfo.cz. Zde se exportéři dozvědí aktuální ekonomické informace, ale také další skutečnosti, které jsou potřeba pro úspěšný vstup na gruzínský trh.

 2. Výběr a oslovení obchodních partnerů

  Zahraniční kancelář CzechTrade v Baku (ZK) najde partnery, kteří nejlépe odpovídají zájmům klientů zahraniční kanceláře, a proto je potřeba, aby firmy informovaly ZK o své produkci, o cílové skupině a také zaslaly tzv. top 5 skutečností, které je odlišují od konkurence. Na základě těchto informací připraví ZK tzv. „longlist“ na míru, který zašle klientovi. Společně pak vyberou tři až pět nejvhodnějších firem, které ZK osloví a upřesní si především kontakty, zjistí, jaký je stav těchto společností v současné době, a požádá je o setkání alespoň prostřednictvím Skype či jiné aplikace.

 3. Úvodní setkání

  Ve třetím kroku ZK sjednává Skype či např. ZOOM setkání mezi partnerem a klientem. To se daří asi u 60 % prověřených partnerů. Zájem o tento způsob komunikace je z obou stran velký, neboť si firmy s partnery ujasní další postup a v případě nemožnosti pokračování v další komunikaci s klientem ZK, dojde k upřesnění zájmových partnerů a tím i k úspoře finančních prostředků klientů při samotném příletu do Gruzie. Sjednané schůzky již budou realizované s těmi partnery, které si klient vybral a na základě předběžných rozhovorů má zájem o setkání.

 4. Zviditelnění a účast na akcích

  Dalším podpůrným prvkem, který ZK nabízí klientům, je např. zviditelnění na webových stránkách zahraniční kanceláře CzechTrade Baku, kde se abonenti mohou více dozvědět o klientech.

  ZK také nabízí možnost účasti na akcích, které ve spolupráci s jednotlivými orgány statní správy organizuje. Jedná se především o akce B2B charakteru, které díky konceptu projektů napomáhají otevírat dveře i do oblasti státní správy a samosprávy. CzechTrade organizuje i B2G setkání, aby se možnost uplatnění u některých klientů rozšířila. Některé segmenty se bez možnosti setkání se zástupci místní státní správy a samosprávy neobejde.

Koronavirus – Jaká je situace ve světě?Aktuální situace v Gruzii

Zpět na začátek

Desatero pro obchodování s Gruzií

Steve Heap / Shutterstock.com
 1. Komunikujte rusky nebo anglicky

  Jednacím jazykem při styku s cizinci je ruština nebo angličtina. Starší lidé dávají přednost ruštině, mladí naopak angličtině. Ve větších firmách však není problém domluvit se oběma jazyky.

 2. Oplaťte pozvání do restaurace

  Gruzíni jsou velmi pohostinní a příjemní společníci. Pozvání do restaurace se doporučuje oplatit, a to buď v Gruzii, nebo v ČR, pokud partnera do ČR pozvete. Při neformálních setkáních lze totiž mnohdy snáze dosáhnout očekávaného výsledku.

 3. Buďte dochvilní

  Na jednání přijďte včas, bude to oceněno, i když partner běžně toleruje menší nedochvilnost, která může být způsobena např. dopravní situací. V takovém případě je však vhodné partnerovi zavolat a předem se omluvit za zpoždění.

 4. Jednání zahajte neformálně

  Jednání doporučujeme zahájit neformálně, zeptat se na zdraví, na rodinu a podobně, teprve později přejít k předmětu jednání. Okamžité projednávání obchodních záležitostí by mohlo být považováno za nezdvořilé.

 5. Vyhněte se politickým tématům

  Vyvarujte se diskuze o politických otázkách týkajících se Abcházie a Osetie, neboť pro Gruzíny je to velmi citlivé téma. Pokud však partner sám zavede na tuto problematiku řeč, pak je možné s ním zcela otevřeně diskutovat. Gruzíni jako pravoslavní jsou na svoji církev velmi hrdí a většina obyvatel včetně mladých lidí je nábožensky založena, proto nedoporučujeme působení církve jakkoliv zlehčovat. Gruzíni jsou velmi tolerantní k ostatním světovým náboženstvím.

 6. Využijte místního prostředníka

  Vyplatí se využít služeb místního partnera, se kterým udržujete i neformální styky. Pomůže vám navázat vztahy s dalšími možnými partnery, o nichž byste se jinak nedozvěděli.

 7. Na jednání se oblékejte formálně

  Na jednání se zástupci státní správy či vedoucími představiteli firem choďte formálně oblečeni, na jednání s obchodními partnery se můžete zejména v letním období dostavit méně formálně oblečeni.

 8. Odpovídejte pohotově

  Na jednání se dobře připravte. Váš obchodní partner ocení schopnost okamžité reakce na dotazy. Pokud byste museli konzultovat některé otázky s vedením vaší společnosti, považovali by vás za člověka, s nímž nelze projednávat důležité body kontraktu.

 9. Buďte trpěliví

  V Gruzii jsou velké rozdíly mezi hlavním městem a regiony. Zatímco ve velkých městech většinou platí pravidla zažitá v Evropě, život v regionech plyne pomaleji. Schůzku si můžete domluvit mailem nebo telefonicky, ale pokud jste se s gruzínským partnerem dosud nesetkali a vaši společnost nezná, je lepší, když vám schůzku sjedná gruzínský partner či zastupitelský úřad ČR v Tbilisi nebo zahraniční kancelář CzechTrade se sídlem v Baku, která úzce spolupracuje s místním poradcem.

 10. Informujete se o momentální situaci v zemi

  Před první návštěvou Gruzie vždy doporučujeme kontaktovat český zastupitelský úřad v Tbilisi nebo zahraniční kancelář CzechTrade v Baku, které jsou schopny poskytnout aktuální informace o politickém a ekonomickém dění v zemi.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

• Teritorium: Asie | Gruzie | Zahraničí

Doporučujeme