Hospodářský profil spolkové země Braniborsko

3. Hospodářské vztahy Braniborska s Českou republikou

Ve spojení s Berlínem se nedaleko českých hranic rozvíjí významný hospodářský prostor, představující do budoucna navíc tranzitní most k polskému trhu. České firmy by neměly opomenout především šance na spolupráci s braniborským leteckým průmyslem a s automobilovou branží.

Obchodní výměna vykazuje pro ČR méně příznivý vývoj, nepříznivým jevem je další prohlubování naší záporné bilance, jež se však v r. 2013 mírně snížila.

Vývoj zahraničního obchodu Braniborska a ČR v letech 2009–2013 (v tis. EUR)

Graf: Zahraniční obchod ČR a Braniborsko

Vývoz do Braniborska v r. 2013 činil 319,562 mil. EUR, přičemž hlavní komoditní položky zahrnovaly kovové výrobky (15 %), elektrická zařízení (9 %), kovy, chemické výrobky, farmaceutické výrobky, dřevo a dřevěné výrobky, stroje, koksové a ropné produkty, automobily a autodíly. Dovoz z Braniborska v r. 2013 činil 555,649 mil. EUR, hlavní komoditní položky zahrnovaly kovy (45 %), chemické výrobky (9 %), papír a papírové výrobky (8 %), farmaceutické, gumárenské a kovové výrobky. Podíl na celkovém obratu ČR se SRN je poměrně stabilní a pohybuje se v uvedených letech kolem 1 %.

Hospodářské vztahy ČR a Braniborska a jejich další rozvoj nelze zcela oddělovat od relace ČR se spolkovou zemí Berlín. Obě spolkové země dohromady představují 5 milionový trh. V sumárních číslech našeho exportu do Berlína a Braniborska se projevuje navíc pozitivní růstová tendence, naznačující kapacitní možnosti trhu. Současně je třeba mít na zřeteli, že vývoz do metropolitního regionu i přes svůj relativně malý podíl na celkových údajích ČR–SRN (podíl cca 1,6 %, 2013: 606 mil. EUR), je např. vyšší než do Slovinska, Finska, Portugalska a další států.

Vývoj ZO Berlína s ČR v letech 2009–2013 (v tis. EUR)

Graf: Zahraniční obchod ČR a Berlín

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby