Hospodářský profil spolkové země Braniborsko

4. Perspektivní oblasti spolupráce, klastry, kontakty

Braniborsko si stanovilo strategické rozvojové priority v několika oborech. Na ně navazuje systém finančních podpor a dalších podpůrných opatření, ať již jde o motivaci domácího podnikatelského prostředí, technologické inovace či o usídlování investorů, ze zahraničí i z dalších částí SRN. Patří mezi ně následující oblasti: biotechnologie/life science, technologie pro energetiku, geoinformatika, logistika, mediální průmysl a průmysl informačních a komunikačních technologií, kovoobrábění a elektronika. Ze „starých“ odvětví se jedná o „automotive“ a letecký průmysl.

Lokace některých výrob, například motorů a převodovek Daimler-Benz/Mercedes a leteckých výrobců motorů a dílů jako je Rolls Royce a MTU Aero Engines, MTU Maintenance apod., tak vytvořily již dnes z regiónu důležitou německou oblast automobilového a leteckéhoprůmyslu a její význam bude dle prognóz i nadále vzrůstat.

Postupná koncentrace silných výrobců v Braniborsku a Berlíně včetně rozvoje jejich exportu tak zakládá v blízkosti ČR novou potenciální destinaci pro subdodávky, ale i další kooperace českých firem. Za nejperspektivnější odvětví lze pokládat automobilový a letecký průmysl vč. geoinformatiky. Potvrzují to i současná čísla vývozů ČR.

Pro metropolitní region a vyšší marketingové angažmá – i dalších českých firem a exportérů, ale hovoří i některé širší důvody. V první řadě fakt, že díky přeshraniční spolupráci Braniborska a Berlína s Polskem vzniká 10milionový regionální trh. Polské firmy to, jak se zdá podle četnosti jejich zastoupení v Berlíně a okolí, již vzaly na vědomí.

4.1. Základní informace o perspektivních sektorech (klastry a prioritní obory)

Energetika

 • Bioenergie a větrná energie

   

  • získávání energie z biomasy a biopaliv
  • opatření ke zvýšení energetické účinnosti: rozšíření biometanu, napojení na sítě zemního plynu, elektromotory
  • zaměření se na techniku větrných turbín – výroba strojoven, rotorů, věží a dalších strojů/ technologií větrných turbín
 • Technologie v oblasti energetické účinnosti

   

  • inovativní produkty
  • osvětlovací technika, systémy vzduchotechniky (HVAC), technika budov
  • rozvoj technologie „Carbon Capture and Storage“ (CCS) – zachycování a ukládání uhlíku
  • cíl: diferenciovaný trh s novými výrobky a technologiemi a současná minimalizace zdrojů
 • Energetické sítě, ukládání energie a E-mobilita

   

  • síťová integrace energií z obnovitelných zdrojů
  • rozvoj a integrace chytrých sítí (Smart grids) od poptávky po dodávky energií
  • testování elektromobilů
  • řešení klíčových otázek „přechodu energie“ (Energiewende)
 • Solární energie

   

  • důraz především na oblasti fotovoltaiky a solární termiky
  • v regionu (konkr. v Lieberoser Heide) se nachází 2. největší pozemní solární systém na světě – 700 00 solárních panelů
 • Turbomotory a elektrárenská technika

   

  • Berlin-Brandenburg – nejvyšší hustota výrobců turbomotorů v Evropě
  • mj. i výroba leteckých turbín/motorů
  • důraz kladen především na odvětví ocelářského- a kovoprůmyslu
  • v oblasti elektrárenské techniky stojí v popředí firmy: Vattenfall (švédská energetická společnost), Gesag (plynárna) a Enertrag (energetická společnost zaměřená na obnovitelné zdroje energie)

Zdravotnictví

 • v poslední době nadprůměrný růst – prognóza: do roku 2013 HPH 20 mld. EUR
 • koncentrace výzkumných institutů a vysokých škol zaměřených na medicínu nebo výzkum
 • oblasti: biotechnologie a farmaceutika, zdravotnická technika, nové formy péče – rehabilitace, podpora zdraví, prevence a zdravotní cestovní ruch
 • další informace

Doprava a logistika

 • Automobilová doprava

   

  • hlavní téma elektromobily: kromě tradičních globálních výrobců (BMW, Volkswagen, Mercedes) také podpora malých a středních automobilek
 • Technika pro železniční dopravu

   

  • Berlin – sídlo největších německých přepravních společností (Deutsche Bahn, BVG, Veolia…)
  • důraz na ochranu životního prostředí a podpora energetické účinnosti v železniční dopravě (projekt ECORailS)
 • Letectví a kosmonautika

   

  • vývoj a výroba motorů, konstrukce lehkých letadel, údržba letadel, testování a vývoje a služeb souvisejících s výrobou letadel, konstrukce malých satelitů
 • Logistika

   

  • distribuční logistika, moderní technologie satelitní navigace, vytváření dalších logistických center, rozvoj logistických služeb
 • Dopravní telematika (telekomunikace a informatika)

   

  • proměnné dopravní značky a jejich propojení s internetem a smartphony
  • „On-Board Unit“ (OBD II – zásuvka pro diagnostiku emisních systémů osobních automobilů)
  • rezervační systémy veřejné dopravy, carsharing, kontrolní systémy ve veřejné dopravě

IKT a média

 • Internet a služby

   

  • hlavní témata – bezpečnost, spolehlivost, ekologie
  • podpora programů jako ReaserchGate (sociální síť pro vědeckou komunitu) a PressMatrix (digitální magazín pro Apple a Android)
 • Bezpečnost IT

   

  • výroba bezpečnostní techniky, rozvoj bezpečnostních služeb a systémů (kontrola přístupu, senzory, požární technika, technologie detekce nebezpečí, video-technologie a biometrie)
  • další oblasti: kybernetická bezpečnost, bezpečné zásobování energií, bezpečnost přepravovaného zboží, biologické bezpečnostní technologie (ochranné pomůcky, dezinfekce), bezpečnost identity (ochrana dat)
 • Mobilní aplikace

   

  • hlavní témata – celoplošné pokrytí internetem, dostatečné kapacity přenosu, dostupnost různých mobilních zařízení (smartphony, tablety aj.), antivirové technologie, bezpečnostní aplikace (elektronická osobní data, bezhotovostní platební styk a čipové karty, elektronizace zdravotních karet a elektronické recepty)

Optické technologie a mikrosystémy

 • oblasti: komunikace a sensorika, laserová technika, osvětlovací technika, optická analytika, biomedicína, technika mikrosystémů

Průmyslová produkce

 • hlavní průmyslové oblasti Berlína: chemický a farmaceutický průmysl, potravinářský průmysl, zpracování a výroba tabáku, kovodělný průmysl, elektrotechnický průmysl, strojírenství a dopravní technika

Ekonomika služeb

 • hlavní oblasti služeb v Berlíně: komunikační a poradenské služby, bankovní služby, pojišťovnictví a turismus

4.2. Marketing a užitečné kontaktní informace

Centrální „one-stop“ adresou pro investory, ale i zájemce o kooperace jsou v Braniborsku agentura ZAB-Brandenburg (Zukunftsagentur Brandenburg) a v Berlíně Berlin-Partner GmbH. Obě instituce úzce spolupracují, v roce 2008 má dojít dokonce k jejich fúzi. Další informace a užitečné kontakty k trhu a investičním možnostem lze získat na webu Business Location Center. Tato internetová platforma patří do sítě EU středisek, systém všech tří aktérů je propojen.

Potenciálním investorům, případně dalším zahraničním firmám zajímajícím se o vstup na trh nabízí agentura Berlin-Partner výhodný testovací balíček „Berlin Welcome Package“. Za poplatek cca 3000 EUR poskytne po dobu 3 měsíců v Berlíně vybavenou kancelář (nábytek, tlf. linka, internetové připojení, tiskárna), apartment s nábytkem, lístek na integrovanou hromadnou dopravu a poradenství v rozsahu 6 hodin (právo, daně, marketing, pojištění). Platí pouze u oborů služby, life science, mediální průmysl/kreativní průmysl a průmyslová oblast „mobilita“ (auto, letectví, kolejová doprava). Nabídku lze využít především k další rešeršní činnost, navazování kontaktů, průzkumu trhu, k přípravě založení pobočky apod.

Databáze, vyhledávání partnerů:

Charakteristickým rysem různých programů a aktivit na podporu hospodářství a podnikání, včetně navazování zahraničních styků, tvorby nástrojů B2B je v Berlíně a Braniborsku (ale i v dalších spolkových zemích) prakticky bezchybná koordinace a jednotný formální, ale i finanční a strategický postup všech aktérů: státu, hospodářských komor, agentur, ale i oborových podnikatelských svazů, jakési širší pojetí PPP modelu.

Za veřejné prostředky, resp. za prostředky členských příspěvků, případně jejich kombinací, vznikla v teritoriu řada zemských bezplatných firemních databází, které lze doporučit i české podnikatelské veřejnosti. Nejdůležitější z nich jsou uvedeny v příloze č. 1 (všeobecné vyhledávače, databáze firem a kontaktní burzy komor). Příloha č. 2 obsahuje adresy branžových vyhledávačů, případně oborově organizovaných aliancí a clusterů, které kromě veřejně dostupných profilů a adres svých členů zprostředkovávají rovněž pro zájemce kontakt na svou členskou základnu.

Důležité adresy hlavních hospodářských institucí Braniborska a Berlína včetně komor a podnikatelských sdružení, jakož i internetové odkazy relevantní pro pobyt a pohyb v teritoriu, jsou uvedeny v příloze č. 3.

Veletržní účasti ČR v Berlíně/Braniborsku:

Český průmysl se zúčastňuje oficiálními prezentacemi v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR prozatím na dvou významných mezinárodních akcích, které se konají vždy v sudých letech. Jedná se o jarní mezinárodní Aerosalon ILA (letecký průmysl) a podzimní mezinárodní výstavu dopravní techniky INNOTRANS. Každoročně realizuje v lednu Ministerstvo zemědělství ČR spolu se SZIF oficiální účast na mezinárodním agro- a potravinářském veletrhu Int. Grüne Woche IGW, v březnu se představuje na mezinárodní turistické burze ITB Berlin pod hlavičkou Ministerstva pro regionální rozvoj ČR a agentury CzechTourism český turistický business. V posledních letech získal na důležitosti veletrh IFA – spotřebitelská elektronika (září). Přehled všech mezinárodních veletrhů a kongresů pořádaných v Berlíně lze najít na adrese veletržní správy, příp. Výboru německého hospodářství pro veletrhy a výstavy.

České instituce v teritoriu:

Obě spolkové země, Braniborsko a Berlín, spadají pod gesci OEÚ ZÚ Berlín (commerce_berlin@mzv.cz). V rámci platného dohody o spolupráci mezi MPO a MZV je konkrétní asistence firmám, průzkumy trhu aj. svěřena zahraniční kanceláři CzechTrade v Düsseldorfu (duesseldorf@czechtrade.cz). V Berlíně působí rovněž České centrum, jehož prostory mohou podnikatelé z ČR využít např. k menším podnikovým prezentacím a k dalším aktivitám (ccberlin@czech.cz). OEÚ ZÚ Berlín může nadto doporučit spolupráci s dalšími daňovými a právními poradci se znalostí českého jazyka, případně s tlumočníky, ale i účast na odborných veletrzích mimo oficiální účasti aj.

Přílohy ke stažení:

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Berlíně (Německo).

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme